Svet-Stranek.cz
Reportéři vždy a všude!
TV - Nora

Dubnové reportáže (tupnove reportase):Reportéři vždy a všude!

Dubnové reportáže (tupnove reportase)

V těchto třech podrubrikách rubriky "Starší" můžete zpětně nalézt starší články z právě probíhajícího a i dvou předchozích měsíců!

Pro vaše lepší vyhledávání v historii článků:
-> články jsou řazeny chronologicky od nejnovějšího k nejstaršímu
-> navštivte i náš archiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v našem archivu můžete snadno nalézt všechny články od počátku věků

Objevujte i retrospektivně!
TV - Nora spol. ©2017


v tekto trek potruprikak rupriki "starsi" musete spetne nalest starsi tslanki s prave propi'aiitsi'o a i tvou pretkosik mesitsu!

pro vase lepsi vi'letavani v 'istorii tslanku:
-> tslanki isou raseni kronolokitski ot neinoveisi'o k neistarsimu
-> navstivte i nas arkiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v nasem arkivu musete snatno nalest vsekni tslanki ot potsatku veku

opievuite i retrospektivne!
tv - nora spol. ©2017

Jiný Svět - 2. kapitola

Na nebi svítil rudý měsíc. Vypadal jako zbarvený od krve. Všude kolem něj se rozlévala rudá záře. Osvětloval temná zákoutí tohoto neúrodného kraje.
V polorozpadlém městečku zůstalo pár normálních lidí, kteří přežili útoky těch pekelných zvířat. Párkrát s těmi démony přišli i takoví „lidé“, kteří měli nachovou kůži a obrovskou sílu. Nedalo se před nimi schovat. Zvláštní ale bylo, že ty zrůdy přicházeli jenom v noci.

Pár lidí z města už spáchalo sebevraždu. S každým útokem umírali další a další lidé. Někteří občané města se vytratili beze stopy. Někdo je prý ale viděl, jak odcházejí z města a když se zeptal, co se děje, odpověděli mu: „Odcházíme na lepší místo.“
Byly to zlé časy. Asi 4 miliardy lidí byly vyvražděny. Další dvě miliardy se někde schovávaly. Každý, kdo se démonům postavil do cesty, zemřel. Za ten týden, co na ně démoni útočili zemřelo pouze jedno z těch zvířat. A to tak, že na něj spadl nějaký sloup.

Ale co bylo nejhorší, ti démoni dokázali přemýšlet jako lidi. Došlo jim, že střelné zbraně by jim mohly hodně ublížit. Proto zablokovali nebo zničili všechny policejní stanice. Pár lidí střelné zbraně mělo, ale o většinu se lidi porvali a vyvraždili se navzájem. Náboje taky pořád ubývaly. Jenom pár lidí se zbraněmi umělo zacházet. Někteří lidé se vyvraždili navzájem kvůli potravě, zbraním, místě na schování nebo prostě jenom tak ze záchvatu šílenství.
Nikdo neví, jak s nimi bojovat. Někdo proti nim bojuje i normálním starověkým mečem. Někdo používá dokonce i luk a šípy, ale tvrdou kůži démonů nikdo neprorazí. Město bylo malé a stálo na kraji státu. Bylo téměř na hranicích. Do každého města byla povolána policie. Do jejich města ale nikdo nedorazil. Museli se o sebe postarat sami. Je to jenom na nich, ubránit jejich město.

*

John Mitchell stál za sloupem a strachy nemohl ani dýchat. V ruce držel pistoli s jedním nábojem. Jeho dům se zbraněmi stál přímo přes ulici. V cestě mu ale stála jedna překážka.
Přímo uprostřed jeho domu a ním stál ten obří démon a žral tam nějakou mrtvolu.

John si šel zrovna najít nějaké jídlo a když se vracel domů, uviděl přímo před sebou toho démona. Rychle skočil za první věc, kterou uviděl. Všiml si, že se ta zrůda podívala směrem k němu, ale zatím zřejmě nepojala žádné podezření.

Stál za sloupem a snažil se potlačit kýchnutí. Zacpal si nos a modlil se k Bohu, aby se mu nic nestalo. Pistolí by se do něj za tu chvíli netrefil. A navíc měl jenom jeden pokus, protože měl sebou jen dva zásobníky, které už vypotřeboval na jelena, aby si sehnal potravu. Jelena upustil, když skákal za sloup. Takže mu už zbýval jen jeden náboj. Všude kolem se rozléhalo mlaskání a hltání, jak démon hltal tu mrtvolu. Nevěděl, co má dělat. Dveře, kam by se mohl schovat, nablízku žádné nebyly. Kdyby se snažil utíkat, démon by po něm skočil raz dva a i kdyby uhnul před jeho skokem, neutekl by před ním. Horečně přemýšlel. Po tváři mu stékal slaný a horký pot. Jeho oči kmitaly všude kolem a hledaly něco, co by jejich majiteli pomohlo.

Najednou mlaskání přestalo. Všude se najednou ozvalo mrtvolné ticho. John přemýšlel, co se asi stalo. Všude byla tma jako v pytli. Jediné světlo, které osvětlovalo okolí a dávalo lidem alespoň trošku naděje, byl měsíc.
Mitchell se odvážil trošičku pohnout hlavou, aby zjistil, jestli je tam pořád stín démona.
Podíval se dolů na zem tam, kde byl ještě před chvilkou stín té zrůdy. Teď tam ale nebylo nic.
John si ulehčením oddychl a otřel si rukou pot z čela. Než ale stihl dát ruku dolů, ucítil na temeni horký, těžký a smrdutý dech, páchnoucí od krve. John vytřeštil oči a neodvážil se otočit. Když už ale sebral odvahu, něco ho chytlo zezadu za krk a praštilo s ním o sloup. Pak nic, jen tma a hrozivé, mrtvé ticho.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 25. 4. 2017!


Fakta - Bulvár 46

Školní rok 2008/09 - souhrn událostí Tercie A
26. června 2009 / 1. srpna 1
Dnešním dnem se skončil Školní rok 2008/09, v pořadí třetí pro naši třídu. Byl to poslední den letošní Tercie A. Tento rok byl v mnohém přelomový, pro někoho méně, pro jiného více, ale nutno říct, že z politického hlediska byla loňská Sekunda na důležité zvraty bohatší. Chtěl bych nyní aspoň ve zkratce události tohoto roku připomenout, hlavně, jak už to bývá mým zvykem, události politické.


Loňské celoroční vysvědčení se předávalo v pátek 27. června 2008, výročí bude tedy až zítra. Tím dnem se skončila Sekunda, tolik důležitá, téměř v každém ohledu. Skončila se ve velmi napjaté situaci, výjimečně ne z oficiálních politických důvodů. Třídní společnost ze zásadně změnila na výletě v Žihli (20. - 24. června 2008), ale tento nový stav měl trvání pouhé tři dny, nepočítaje prázdniny. Začátkem Tercie (1. září 2008) se vše vrátilo do starých kolejí, na rozkol koncem Sekundy se hned zapomnělo.

Na konci Sekundy byla velmi populární TV-Nora, která měla jako jediná z televizí svůj vlastní web. Ten také sloužil jako jeden z mála komunikačních prostředků mezi lidmi ze třídy. Začátkem nového školního roku byly její stránky na doméně Blog zrušeny, 9. září vznikly nové (nynější, na doméně Freepage), které oficiálně zahájily svůj provoz o několik dnů později.

Nová Tercie A byla hned první den potěšena tím, že zůstane ve své staré učebně 104. Za předsedu byl zvolen V. Č., jako předsedkyně E. Š. Atmosféra byla v této době podobná Sekundě, alespoň na politické scéně. Třída profesora Lauschmanna, letošní kvartáni, se přestěhovala do druhého patra, čímž naší Tercii A odpadl jeden potenciální nepřítel na patře. To však spory mezi oběma třídami neukončilo, naopak prohloubilo. Vyvrcholení této první etapy byl spor o frisbee, které kluci z Kvarty A ukradli ve 104 Tercii A. K fyzické konfrontaci došlo v neurčitý den ve druhé polovině září, kdy si J. Fa. z Tercie A a M. N. z Kvarty A vzájemně roztrhli trička. Domobrana Tercie A si frisbee zpět nevybojovala, to bylo po bitvě dobrovolně kvartány (L. S.) vydáno.

Tento spor poukázal na hrůzostrašný stav anarchistické dobrovolné domobrany Tercie A. Republikáni i anarchisté souhlasili s možností výcviku této domobrany. Anarchie, která se prosadila v půli února 2008 poodstoupila po měsíci kvůli soudním procesům. Výcvik dobrovolné domobrany znamenal další krok ke konci anarchie a ukázal vůli kluků obnovit republiku. Po zkušenostech z loňské války s bývalou Primou B bylo jasné, že pro obránce je klíčový moment ubránit dveře. V případě obsazení dveří soupeřem byla třída odříznuta od vnější pomoci a mnohem hůře jí nepřítel vytlačoval ven z učebny. Také by obsazením dveří nejspíš padlo do nepřátelských rukou i důležité umyvadlo, jakožto zdroj vody, hlavně pro namáčení houby. Tento fakt vedl Tercii A k tomu, že první část výcviku spočívala v dobývání dveří. Část kluků dveře bránila, část dobývala, čímž se procvičovala jak obrana, tak útok. Do poloviny října již byla domobrana Tercie A v této věci značně zdokonalena.

Na začátku října byla vyhloubena díra do zdi (2. a 3. října 2008), která spojovala 104 a 105, ta však byla raději zasádrována. Důležitějším momentem přelomu září a října bylo vyjednávání se Sekundou B. Na výletu zvaném Čtyřiadvacítka (letos v okolí Řípu), pro její celodenní trvání začal J. Fa. vyjednávat s O. K. ze Sekundy B (bratr J. Kl. z Tercie A) o případném spojenectví obou tříd proti Kvartě A. Loňská Prima B měla se Sekundou A (lotošní Tercií A) na přelomu ledna a února 2008 ozbrojený konflikt, který se skončil nerozhodně z důvodu nastolení anarchie ve 104. Ve druhém pololetí loňského roku Prima B značně zbrojila, protože válka ukázala její obrovské slabiny a nedostatky.

O. K. souhlasil s možností spojenectví a byl dohodnut export několika obušků ze 109 do Tercie A (6. října 2008). V té době však ještě Sekunda B neschválila spojenectví, O. K. přecenil svůj vliv ve třídě a dodal zbraně i přes nelibost vůdce a předsedy J. Kol. Ten preferoval naopak možnost spojenectví s Kvartou A, ve které měl bratra (K. Kol.), proti Tercii A a 9. října návrh spojenectví s Tercií A definitivně zamítl a oznámil, že Sekunda A uzavřela spojenectví s Kvartou A. Oba bloky zahájily diplomatické operace, kvartáni vyjednávali s Primou B, nakonec neúspěšně, Tercie A kontaktovala neoficiálního vůdce V. K. ze Sekundy A, avšak ten oznámil, že jeho třída má se 109 dobré vztahy a naopak by jí spíše podpořil proti Tercii A, než aby se s terciány spojil proti Sekundě B. Tercie A pak obrátila svoji aktivitu na primy. Jednání s Primou A ztroskotala, ale Prima B vyjádřila ke spojenectví s A-terciány kladný postoj.

Ve středu 15. října 2008 byla po několikadenních jednáních podepsána smlouva mezi Primou B (D. B.) a Tercií A. M. Mi., který smlouvu za Tercii A podepsal byl zvolen hlasováním všech kluků během 7. vyučovací hodiny 9. října. Ideologie anarchie odmítá jakoukoliv nadřazenost ve všech věcech, čímž je zásadně proti volbám jako prostředku k nastolení této nadřazenosti (zvolený politik má pravomoce, které běžný občan nemá). Proto byla tato volba důležitým bodem v deanarchizaci Tercie A.

Smlouva sjednocovala armádu Primy B a dobrovolnou domobranu Tercie A, které by podléhaly ústřednímu velení (velitelé obou pluků). Dále se třídy zavazovaly k poskytnutí vojenské podpory v jakékoliv situaci v případě války a ke společnému postupu v zahraniční politice.

Co se týče kultury a společnosti na začátku Tercie, v září byla populární hra, při které se kluci sami sebou ohazovali. Jeden kluk chytnul druhého a „hodil“ ho po třetím. Tato hra byla na přelomu září a října nahrazena tzv. bouchanou, která spočívala v tom, že jeden praštil druhého, ale ten mu to nesměl oplatit a měl bouchnout třetího. Bouchaná se potom v říjnu přetvořila v plácanou, při které se smělo už jen plácat do zad, ale na druhé straně se smělo oplácet. Tato hra poskytovala lepší strategické možnosti, kluci si museli chránit záda a tudíž byli nuceni být „přilepeni“ ke zdi.

Po podpisu smlouvy se začala druhá část výcviku dobrovolné domobrany, byl to nácvik střelby z křídopalů. Křídopal je zbraň skládající se z trubičky od utěrek, či lépe od fólie nebo alobalu, na kterou se z jednoho konce připevní balónek. Druhou stranou se vloží křída, přes balónek se uchopí, ten se poté napne a pustí, načež křída vyletí velkou rychlostí ven. Zbraň prezentoval L. Kn. ještě v Primě a nyní byla vybrána jako druhá složka výzbroje domobrany vedle dominujícího obušku, který nahradil láhev používanou v předchozích dvou letech.

Po skočení výcviku, který trval přibližně dva týdny a probíhal hlavně ve 104, ale i na chodbě či ve spojenecké 102, se začátkem listopadu plně rozmohla plácaná. Během ní se přišlo na to, že pověstná zadní zeď 104 se při nárazu kýve. Zeď opět upoutala pozornost kluků a v této době začínají republikáni uvažovat o založení republiky, protože anarchie se stala díky výcviku neexistující armády a spojenectví s Primou B značně nepopulární. V pátek 28. listopadu 2008 odhlasovala Rada Tercie A (všichni kluci ze třídy) vznik Republiky Tercie A (později se zažila zkratka RTA).

Byl odhlasován vládní systém a proběhly volby do vlády (Státní rada + Senát) i ministerstev. Senátory se stali V. Ch., T. N. a M. Mo., konsulem zahraničí M. Mi. a konsulem armády J. Fa. Stálým předsedou Státní rady se stal předseda třídy V. Č. P. Š. získal rezort vnitra, J. Fi. ministerstvo vědy a techniky a na křeslo ministra obchodu se dostal P. V.

Během prosince 2008 se jednalo o politice, zejména o ústavě a o spojenectví s Primou A. Obě primy akceptovaly možnost utvoření tříčlenné aliance s RTA. Znatelně se také zlepšila úroveň komunikace mezi kluky a holkami. Ta byla v září na velmi nízké úrovni, i když ne takové jako třeba v lednu 2008, ale postupně se zlepšovala, také díky TV-Nora. Výrazně se prohloubila díky celotřídní návštěvě nemocné E. Š. 4. prosince a filmové noci z 5. na 6. prosince 2008. 18. prosince 2008 byla konečně zavedena profesionální armáda RTA. Dále byl do konce prosince schválen terciánský kalendář, vlajka, znak a hymna. Škola v roce 2008 skončila 19. prosince a začaly zimní (vánoční) prázdniny.

V novém roce 2009 se škola začala 5. ledna. Hned tohoto dne byla podepsána spojenecká smlouva s Primou A (M. Mi. za III.A, K. V. za I.A), která byla dojednána v prosinci 2008. Měla stejné podmínky jako spojenecká smlouva Tercie A a Primy B z 15. října 2008, akorát tato počítala do budoucna s vytvořením aliance prim a RTA. Také proběhly druhé volby do vlády: do Senátu se dostali V. Ch., L. Kn. a J. Š., ve svých funkcích ve Státní radě zůstali M. Mi. i J. Fa. Hned se začalo jednat o alianci, která vznikla podpisy smlouvy z 15. a 19. ledna 2008. Tři dny po začátku školy v novém roce se začala vládní krize způsobená anarchisty. Ta pokračovala odvoláním ministra obchodu P. V., kterého nahradil bývalý senátor T. N. Policejním zátahem proti připravovanému povstání se krize 16. ledna skončila.

V lednu 2009 se také rozmohlo stříhání. To bylo již značně populární ve druhém pololetí v Sekundě a hlavně na výletě v Žihli, ale nyní se obměnilo o spoustu nových znaků a později i tzv. upgradů. Z těch významnějších to jsou především nora, lukášek, telefon, pavouk či chrobák, který díky své malé síle dal později vzniknout novému náboženství - chrobákoismu, jehož vyznavači se stala přibližně polovina kluků ve třídě. Kolem pololetí se také konalo několik závodů v pití, kde padl nakonec rekord 26 skleniček (200 ml na 1 skleničku, ale nikdy nebyla úplně plná). Významným kulturním zážitkem byly také jediné gladiátorsé hry v Tercii (v Sekundě jich bylo mnohem více, odhadem 7 až 10) 22. ledna.

27. ledna bylo referendem schváleno zdvojnásobení volebního období, to se však vztahovalo až na třetí vládu, takže ve dnech 27. až 28. ledna proběhly volby do vlády, avšak její sestava se tentokrát nezměnila, až na konsula zahraničí, kterým se stal P. V. RTA měla v mnoha ohledech zcela odlišný charakter jako RSA. Ta byla výhradně záležitostí kluků, kteří se chtěli od holek distancovat. Naopak RTA měla za cíl holky s kluky sblížit, což potvrzovalo mimo jiné i volební právo pro holky odhlasované hned na začátku RTA.

Třetí vláda se připravovala na válku se Sekundou B. Od října 2008, kdy hrozilo rozpoutání obecného konfliktu měla Tercie A již dva spojence a musela jednat rychle. RTA se ujistila neutralitou Sekundy A a 10. února vpadla armáda RTA do (prázdné) 109 a anektovala ji. Tento tah se později ukázal jako velmi nepromyšlený, téhož dne učinili B-sekundáni totéž a vznikla patová situace. Referendum rozhodlo, že bude Sekundě B vyhlášena válka, avšak poté byl vyjeven podvod, který přispěl k odhlasování referenda, takže se stalo neplatným. 17. února bylo Sekundě B předloženo ultimátum, které se v předchozích pěti dnech ve 104 sestavilo a 19. února vypukla válka.

Podle očekávání Kvarta A svému spojenci na pomoc nepřišla, ten však o to patrně ani nežádal. Také Prima A neposkytla A-terciánům žádnou podporu, Prima B však ano. Spojená vojska RTA a Primy B vpadla o velké přestávce do 109 a začala ostřelovat strategické pozice, které byly postupně obkličovány. Sekunda B útok zpočátku ignorovala, poté však zahájila tvrdý protiútok a alianční armáda byla zatlačena až do dveřního prostoru. Den poté P. V. rezignoval na post konsula zahraničí a spolu s dalšími anarchisty vyhlásil anarchistický stát na území bývalého Sektoru 5. Ten však ještě s dalším kusem chodby připadl podle dohody o dělení s primami z 6. března 2009 Republice Tercie A.

Na Sekundě B bylo znatelné, že už nechce válku tak jako v lednu nebo v říjnu 2008. Sílil v ní vliv Kvarty A, zejména její kultury. Už na filmové noci se zřetelně projevila zkaženost společnosti v Sekundě A, Tercie A byla tehdy zcela čistá. Na sekundánském lyžáku se definitivně prolomila nahlodaná bariéra mezi sekundami a A-sekundánky opustily svůj dosavadní cíl V. K. a zaměřili se na nové zájemce ze Sekundy B. Výborné vztahy mezi oběma sekundami se staly trnem v oku třetí i čtvrté vládě RTA. Ta pořád představovala protiváhu se slušnou životní úrovní a státním řádem oproti nemorální společnosti nepřátelského bloku.

Ten měl své pevné základy ve Kvartě A, které výrazně slušnější Kvarta B nestačila na nižším gymnáziu tvořit dostatečnou protiváhu. Kvarta A se začátkem rozhodla zachovat si své postavení v prvním patře a uzavřela spojenectví se Sekundou B, která se poté, co přejala její zkaženost, stala de facto předsunutou pozicí Kvarty A na patře. A-kvartáni měli také pozitivní vztah s Tercií B, ta však pro RTA nepředstavovala žádnou hrozbu, takže tomuto vztahu nepřikládali ve 104 velký význam. Sblížením sekund se opět rozšířilo území nepřátelského bloku. V. K. již dříve projevoval sympatie k Sekundě B, což se mu nakonec stalo osudným, neboť po obchodní invazi B-sekundánů ztratil svoji pozici u holek ze Sekundy A. Sekunda A ani Tercie B neměly armádu, takže z vojenského hlediska nebyly nebezpečné, ale představovaly důležité sféry vlivu Sekundy B resp. Kvarty A. RTA naproti tomu nepokládala primy za svoje sféry vlivu, snažila se pouze zabránit šíření této „infekce“ do 101 a 102.

S tak rozsáhlou zájmovou oblastí neznamenala pro Kvartu A kapitulace B-sekundánů 16. března 2008 nic. J. Č., který ve jménu Sekundy B s RTA vyjednával, nepřikládal kapitulaci velký význam, podepsal ji výměnou za úhloměr. V té době si již obě strany byly vědomy, že k ozbrojenému konfliktu nedojde a že souboj musí být sveden spíše na obchodním poli. Ve 104 však pro to neexistovaly potřebné dispozice. 30. března se dostala v RTA k moci čtvrtá, poslední republikánská vláda. Ta s nastalou situací nemohla nic udělat. Aliance nemohla představovat protiváhu slušných tříd na patře, primy byly vojensky slabé a vnitřně nejednotné, nejednotná byla ale hlavně RTA.

Po incidentu kolem politických stran (4. až 8. dubna 2009) klesla popularita republikánů u holek a bylo zřejmé, že příští volby už vyhrají anarchisté. Ti však byli nejednotní, P. V. či V. Č. požadovali zlepšení vztahů s předpokládaným nepřátelským blokem a integraci do jejich (kvartánsky zkažené) společnosti, naproti tomu J. Fi. či P. Š. měli vůči této aktivitám společnosti také místy odpor, ale neuvědomovali si význam RTA jako její protiváhy. Čtvrtá vláda (senátoři: V. Ch., L. Kn., J. Fi., konsul zahraničí: J. Š., konsul armády: J. Fa.) se vryla do paměti dějin jako bezmocná a zoufale se bránící proti anarchismu a vlivu nepřátelského bloku. Většinu dubna se nic nedělo, 6. května proběhly volby do sektorů (ustanoveny 31. března 2009), které jasně potvrdily převahu anarchistů.

Ve dnech 16. až 19. května 2009 proběhl třídní výlet ve Štědroníně, kterého se účastnilo rekordně málo občanů RTA. Z politického hlediska nic nezměnil, pro mnohé byl však v jejich osobním životě zásadně zlomový, nutno uvést alespoň často připomínaného T. N., který se zde začal podílet a hned ve velmi velké míře na komunikaci s holkami, jejíž úroveň od zrušení politických stran poněkud stagnovala. Pátá vláda byla zvolena 27. května a byla vysloveně anarchistická (senátoři: T. N., J. Fi., P. Š., konsul zahraničí P. V., konsul armády J. Ko.). Přejmenovala RTA na ATA, změnila vlajku, zavedla nový kalendář. Den poté byla zrušena vláda i většina zákonů, republika přestala přesně po půl roce existovat.

Pád republiky a nastolení anarchie ve 104 se brzy začaly projevovat v mezitřídních vztazích. Prima A brala alianci s jistou rezervou, takže pádem republiky nebyla až tolik rozladěna. Naproti tomu se Prima B cítila touto „zradou“ (ATA vypověděla všechny smlouvy) spojence dotčena a provedla několik vojenských operací, které však skončily neúspěchem. Rozpadem aliance se uvolnila cesta rozšíření kultury výše popsané infikované společnosti i do těchto oblastí prvního patra. Sekunda B prozatím respektuje neutrální kurs 101, ale zaměřila se na Primu B s Tercii A. Během června 2009 se začaly projevovat, zatím v menší míře, příznaky zařazení k populární kultuře, jak u nás, tak ve 102. Vliv Sekundy B je zřetelně patrný u některých holek a kluků z ATA i u několika holek z Primy B.

Tato společnost je zcela demoralizovaná, nerespektuje školní řád a svým počínáním připodobňuje Arcibiskupské gymnázium klasickým základním školám. Otázkou je, jak to bude s touto záležitostí příští rok. Již koncem letošního roku si počínali B-sekundáni dost nezávisle na svých A-kvartánských spojencích. Pravdou však zůstává, že se jejich kultura vyskytuje ve většině tříd nižšího gymnázia a momentálně neexistuje mocnost, která by jí čelila.

Na závěr bych chtěl připojit obecné zhodnocení uplynulého roku. Tercie byla v mnoha ohledech dobrá, poskytla nesporně spoustu krásných zážitků, ale - bohužel - i těch smutnějších. Přímých zvratů v ní nebylo tolik jako v Sekundě, ale při srovnání naší třídy, či celého prvního patra, na začátku a na konci tohoto školního roku, najdeme obrovské rozdíly.

Nezbývá mi nic, než popřát vám příjemné prožití letních prázdnin, nashledanou ve Kvartě.

Firefox!

Searched by potihcpd - 24. 4. 2017!


Jiný Svět - 1. kapitola

Seba ležel schovaný v síni Chledona Lurta (jídelně) pod stolem. V ruce držel dlouhý meč a za pasem další menší nože, kudly a dva menší meče. Tvář měl celou zpocenou a uslzené oči. Co se to sakra dělo? Všichni, jakoby se pomátli. Asi dvě čtvrtiny hory jsou vyvražděné. Další čtvrtina utekla z hory, i když byl venku slunečný den. Pár se jich vrátilo a tvrdilo, že to venku je strašné. Než ale stihl říct něco dopodrobna, oni ho zabili. Pobíhali všude. Nikdy by si nepomyslel, že jich je tolik. A že mají takovou sílu.

Nikdy neviděl zbraně, kterými bojují. Nikdo neměl šanci proti takové přesile. Používali něco jako dlouhé hole, které se držely uprostřed a na každém konci byla koule s ostrými bodci. Něco jako oboustranný palcát. Takovou těžkou zbraň by člověk ani náhodou neudržel.

*

Proč to vlastně dělali? Doteď spolu žili v míru a pokoji. Navzájem si pomáhali. Až teď se najednou takhle zbláznili. Jeden chvíli zamyšlené stál na místě a pak něco zasyčel na celou horu. Bylo to slyšet v každém koutě. Syčení trvalo asi 5 minut. Všichni to se zaujetím pozorovali. Když dosyčel, všichni se najednou rozeběhli pro zbraně do síně smrti. Všichni Upíři se nahrnuli k Síni smrti, aby to viděli. Když se otevřely dveře a oni se vyvalili ven, Upíři se rozprchli zděšením do všech stran.

Doteď to nemohl pochopit. Na něj zaútočili taky, i když byl nejstarší Upír v hoře. Pár jich zabili, ale Upíří měli mnohem větší ztráty. Všude po chodbách leželi mrtví Upíři. Někdo měl rozbitou lebku, někdo ostny v hlavě. V ostnech byl možná vpuštěný jed.
Občas se mu před očima mihly nohy někoho z nich. Byli všude po celé hoře. Hledali ty Upíry, co přežili.

*

Došel k názoru, že tohle není zrovna nejlepší skrýš. Ale po hoře se toulat a hledat skrýš nemohl, protože oni byli všude. Po celé hoře. Skrýš si musel rozmyslet hned. Potom se pomalu proplížit kolem nich, aby si ho nevšimli. A pokud půjde do nejhoršího, bude muset vytáhnout zbraň. Ale na to snad nedojde. Ale co když...

Za zátylek ho chytily bílé, silné ruce a vytáhli ho zpod stolu. Vyrvaly mu chuchvalec vlasů a začaly ho soukat ven. Vytáhli ho zpod stolu a postavili před sebe. Kolem něj jich bylo asi 5. Každý měl v ruce ten jejich oboustranný palcát. V očích měli nenávistný výraz. každý měl ruce od krve a oblečení naprosto rudé. Jejich mrtvolný výraz jim ale zůstal.
„KAŠKÁÁÁÁŠŠŠŠ“ zasyčel jeden z nich, ten co stál uprostřed. Potom se napřáhl, bouchl a pak jen černo-černá tma.

*

Darren se probudil, protože na něj stékal pramínek krve ze skály, pod kterou ležel. Vandža už seděl opřený zády o skálu. Bosou a zrudlou nohou dloubal do ohně, který zapálili. Zjistili, že trní, které se válí mezi skalami dobře hoří. Oheň rozdělali pomocí dvou ulomených kusů skály. Občas jim nad hlavou prolétli Démoni.

Už tam tábořili asi tři dny. Vandža s Darrenem pořád nemluvil. Harkat se je snažil všelijak spřátelit. Jakýmkoli způsobem. Dokonce jednou navrhl, aby se hrálo na babu, načež mu Vandža odpověděl: „Víš co mi můžeš?“ a pokračoval dál ve své práci, což bylo nečinné rytí různých obrázků ostrým kamínkem do skal.
Arra pořád truchlila nad ztrátou Lartena a proklínala všechny Vampýry na světě. Každou půl hodinu se rozplakala žalem. Harkat s Darrenem ji utěšovali. Vandža ji jenom jednou poplácal po rameni, ale jinak nic. Jediný, kdo se snažil udržovat konverzaci byl Harkat. Pořád si s někým povídal. Hlavně se snažil pořád spřátelit Darrena s Vandžou.

*

Darrena už to ticho jednou tak mučilo, že nesmyslně navrhl (i když věděl, že to nevyjde), aby zašli do Upíří hory.
Na to mu Vandža ale překvapivě odpověděl: „Dobře. Stejně tohle táboření nemá cenu. Nic tím nezískáme. Akorát se hádáme a truchlíme nad Lartenem. Chtěl bych se vám všem omluvit za to, jak nesmyslně jsem se choval. Kníže by se takhle neměl chovat. Měla si pravdu Arro, teď musíme držet spolu. Pokud budeme rozhádaní, mohlo by nás to ovlivnit v boji. Omlouvám se vám všem, hlavně tobě Darrene, je mi to líto. Ale chci, abychom šli do Upíří hory,“ dokončil Vandža svou řeč.
„Dobře. Taky se ti omlouvám. Chovali jsme se jako hlupáci. Je mi to líto,“ taky řekl Darren, došel až k Vandžovi a napřáhl ruku.
Vandža se usmál a taky Darrena chytl za ruku a potřásl mu jí.

„Tak bychom mohli vyrazit, ne?“ navrhl Harkat a nandal si kápi a bílou masku přes nos.
Arra pořád seděla na zemi a obličej měla ve dlaních. Jenom smutně přikývla a vstala.
Darren došel k ní a dal jí ruku kolem ramen. Arra se na něj usmála a pak společně vyrazili na dlouhou, strastiplnou a smrtící cestu k Upíří hoře, ze které už dávno nebylo to místo odpočinku.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 18. 4. 2017!


Fakta - Bulvár 45

Novinky ve stříhání
Je tu skromný článek se mnou, ve kterém chci popsat asi už staré, ale stále nepopsané novinky ve stříhání...

Zdraví vás potihcpd! Jak už je v záhlaví napsáno, popíšu zde dnes rychle sice neaktuální, ale stále novinky ve stříhání. Tak čtěte!

Znaky:
>Péro - Zabíjí vše živé (tzn. noru, kačince, lukáše, chrobáka, komára a pavouka. Je zabito všemi upgrady + mrtvým pavoukem (popsán níže).

>Mrtvý pavouk - Zabíjí pouze pavouka, péro (popsáno výše) a telefon. Je zabit vším ostatním.

Upgrady:
>Žádné nové změny.

Návrhy:
>Polomrtvý pavouk - Měl by zabíjet pouze mrtvého pavouka, pavouka a telefon. S pérem má neutralitu. Je zabit vším ostatním.

>Položivý pavouk - Měl by zabíjet pouze mrtvého a polomrtvého pavouka, pavouka a telefon. Je zabit vším ostatním.

>Zombie pavouk - Upgrade s mrtvým pavoukem. S ním by měl zabíjet polomrtvého a položivého pavouka, péro a telefon. Je zabit všemi ostatními znaky a s upgrady má sám neutralitu krom telefonu, který zabije. Sám zabije jen položivého pavouka, péro a telefon, má neutralitu s upgrady, jinak ho vše zabije.

Návrhy prosím berte odměřeně a s nadhledem!

Poznámky:
Poslední dobou už není vymýšleno tolik inovací, takže to vypadá, že stříhání už je celkem kompletní, ale jak vidíte v návrzích je co vylepšovat a stále zde jsou některé chyby. Domyslet se musí ještě buďto 1 znak k péru a mrtvému pavouku, aby vytvořili kompletní trojici, jak je to u všech a nebo při schválení polomrtvého a položivého pavouka domyslet 2 znaky k péru, ale to vše se ještě uvidí.

Jinak doufám, že stříhání vydrží a těším se s vámi zítra u posledního předprázdninového článku na viděnou!

Powered by potihcpd!

Searched by potihcpd - 17. 4. 2017!


Larten Hroozley - 6. část
Nikdo nemohl strachem a úžasem ani dýchat. Pouze se na nebe dívali s otevřenými ústy a v očích se jim odrážela ta náramná podívaná. Svistot křídel těch démonů se rozléhal po celém, mrtvém kraji. Vřeštěli tak, že z toho lidem praskaly bubínky. Malá skupinka upírů se na to dívala z dálky s otevřenými ústy a napětím se nemohla vůbec hnout.
Vandža zareagoval jako první. Arra pořád klečela u mrtvého Lartena. Upíří kníže se zelenými vlasy zařval na Darrena a Harkata: „UTÍKEJTE!!!“, které se rozlehlo po celém kraji, stejně jako svistot křídel a řev těch obludných stvoření Osuda. Darrena s Harkatem ani nemusel nikdo pobízet. Proti takové přesile by nebojovalo snad ani milion těch nejodvážnějších upírů na světě. Darrenovi se naposledy zaleskla v očích slza a jeho oči naposledy klesly k zakrvácené postavě Lartena. Pak se už ale otočil a rozeběhl se k horám, které se za nimi znenadání objevily. Až teď si uvědomil, co se stalo s krajinou kolem. Žádné stromy. Žádné keře. Žádná zeleň. Všude jen pusto. Jako na poušti. Až na ty kaluže krve. Z nebe pořád kapala krev. Každý byl úplně zmáčený od krve. Ale normální krev to nebyla. Tahle barvila. Normální krev by pouze zmáčela a oblečení by se zabarvilo do ruda. Teď se ale zabarvovalo úplně všechno. Vandžovy zelené vlasy teď měly ohavně rudou barvu. Darren s Harkatem utíkali bok po boku. Darren se za běhu otočil a uviděl, jak jsou už démoni blízko. Vandža do nebe vrhl šuriken, chytl Arru za loket, hodil si ji na záda a začal míhat. Doběhli Darrena s Harkatem a zastavili se, aby jim oba stačili v tempu. Arra už slezla z Vandži a tak mohli začít míhat s Darrenem a Harkatem na zádech.

*

Démoni jim byli v patách. Suddovo „řehnění“ bylo slyšet pořád i na tak velkou dálku, jako kdyby se jim posmíval do ucha. Ti pekelníci už byly skoro nad nimi, když v tu chvíli najednou začala v některých místech pukat země a začaly se objevovat díry stejné velikosti.
Chvilku se s dírami nic nedělo, když z nich najednou začali vylézat obří červi, kteří se skládali z několika článků. Byly velcí asi jako když si k sobě lehnou dva dvoumetroví chlapi. Pohybovali se podobně jako hadi. Nebylo poznat, kde mají hlavu. Pouze když jste je prohlédli zblízka, tak bylo vidět, že na zadní části těla mají takový malý ostrý zahnutý hrot s jedem.
Všichni na to s úžasem při běhu zírali jako na osmý div světa. Ale tohle by se tam klidně dalo zařadit. Každý při běhu přemýšlel, co se to stalo a kde se to ocitli. Na Zemi už určitě nebyli. Cestou občas někdo spadl do kaluže krve. Démoni už byli úplně nad nimi. Nikdo nevěděl, proč na ně ještě nezaútočili. Zrovna ve chvíli, když všichni zaběhli do skal se démoni rozdělily na dvě poloviny a elegantním pohybem se obrátili a mířili zpátky. Démoni začali klesat. Trojice Upírů s jedním lidičkou běžela ve skalách suchou cestou. Tady krvi bránily skály, které vrhaly prapodivné stíny na cestu, po které tahle prapodivná skupinka běžela.
„Připadá mi to tu nějak povědomé,“ řekl Vandža a začal se rozhlížet kolem. Teď už jenom šli a neběželi, protože se domnívali, že už je démoni přestali pronásledovat. Tedy aspoň pro tuhle chvíli.
„Mně taky,“ přitakala Arra. Darren si to taky myslel. Právě se nacházeli v úzkém úbočí mezi dvěma skalami. Na zemi, mezi skalami ležely trny, ale žádné křoví. Pouze trny.
„Moment, není to náhodou cesta k...“ přemýšlel Darren.
„UPÍŘÍ HOŘE!!!“ zařval Vandža vítězoslavně a při jekotu vyskočil do vzduchu. “On nezměnil svět. Přenesl nás do budoucnosti. Prý to Sudd umí. Umí přenášet do jiných světů, do jiných dimenzí. Dokáže přenášet i časem. Ale proč to udělal? To zas určitě bude nějakej jeho pitomej vtípek. Už mě s těma jeho ,vtípkama‘ pěkně štve,“ dokončil větu Vandža s nenávistí v očích.
„Dobře. Předpokládejme, že nás vážně přenesl časem. Co teda budeme dělat? Budeme se jen tak nečinně potulovat po téhle krásné a úrodné krajině?“ řekl naštvaně Darren, kterému pořád slzely oči od smrti jeho učitele.
„A co jako navrhuješ jiného? To nejlepší co můžeme udělat, je někde se utábořit. Upíří hora už je asi dávno troska. Musíme tu založit tábor. I kdyby jsme hodlali jít do Upíří hory a riskli bychom, že ještě existuje, je moc daleko. Tábor tu založit musíme,“ odpověděl mu zvýšeným hlasem Vandža.
„Dobře. Ale chci se vrátit pro Lartena,“ řekl Darren a utřel si slzu, která mu tekla po tváři: „ZBLÁZNIL SES?!?!“ zařval Vandža. „Tam se vrátit nemůžeme. Pořád tam jsou ty zrůdy. Zabily by nás. Viděl jsi, kolik jich je? Nebo tam k nim hodláš přijít a říct: ,Promiňte, ale mohli bychom si milostivě vzít tohoto mrtvého pána? Děkujeme a hned zase půjdeme. Na shledanou?‘ Tohle jim hodláš říct? Tak si běž! Nikdo ti nebrání!“ ječel Vandža teď už zrudlý vzteky.
„Nemluv takhle o Lertenovi!!!“ zaječel Darren, stoupnul si a došel, taky zrudlý vzteky, přímo k Vandžovi tak, že si dýchali do obličeje. Vandža zaťal ruce v pěst a jednou rukou si vytáhnul šuriken. Darren vytáhl meč z pochvy a napřáhl se s ním.
„NO TAK TO BY SNAD STAČILO, NE?!“ zaječela Arra s červenýma uslzenýma očima, vběhla mezi ně a odtrhla je od sebe. „Chováte se jako malé děti. Takhle bychom k ničemu nedospěli. Teď musíme držet spolu. Založíme tu tábor a vy se už sakra přestaňte hádat!“ říkala Arra a otáčela hlavou od jednoho ke druhému.

„Musíme držet spolu,“ pravil Harkat, „jinak nepřežijeme!!! Tohle je něco jiného než jsme znali...tohle je Jiný Svět...“

All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 11. 4. 2017!


Fakta - Bulvár 44

9. směs článků z blogu
Zde budou postupně vycházet různé zmixované články ze starého blogu. Tato rubrika bude vycházet každé pondělí, dokud nebudou vypsány všechny staré články. Bude vycházet asi sama v pondělí, ale můžou se tu klidně objevit i jiné články.

Grupí
Zdravím po cca dlouhé době zpět u článku s Himbajsem!
Jak jsem nahoře zmínil, článek již opravdu docela dlouho nebyl, protože jsme většinu REPOrtérů poslali na výlet sekundy A a teď jsem se konečně dostal k počítači, abych to zpracoval do informací...
Vyjíždělo se v pátek v 9:30 z Míráku. M. Mi. asi zase v metru kýchal (proč, to se dozvíte ve článku „Smolný Mrzout“), každopádně ho ještě před srazem chytili revizoři (bordelguardi od konkurence, ale vydávali se za revizory) a M. Mi. samozřejmě neměl ani legitimaci ani lístek, takže si zaplatil hezky 700 Kč. V autobuse se nic zajímavého nedělo (jenom repíkí). Pokoje byly po čtyřech lidech. Když vynechám nezajímavé lidi, bydlelo se takto: M. Mi., V. Č ., P. V., V. CH.; J. Fa. (ale ten měl dostatek bromu), J. Kl., J. Š. a L. Kn.; jeden nezajímavý klučičí pokoj; J. H., A. H., M. Me. (iniciály stejné jako bordelloboss, ale tohle je jedna coura z B) a čarodějnice a 2 nezajímavé holčičí pokoje.
A proč se náš článek vlastně jmenuje GRUPÍ? Když si v 1. zmiňovaném pokoji hoši povídali (na překvapivé téma), P. V. vznesl zajímavý výraz „brutální grupám“. M. Mi. si to nějak oblíbil a potom se to snažil realizovat v různých polohách a na zvláštních místech, třeba grupáč ve skříni... když mu jednou došel brom v krvi, vyběhl skoro nahý ven a začal křičet: „GRUPÍ!!! Dejte mi to!“ a tak se to začalo skloňovat na „grupí“. J. Fa. nějak kvůli napjaté atmosféře neuspořádal flašku, P. V., V. CH. a P. Š. začali vyrábět drogí (leurodiziakum, herbalin, stromcium) a rozdávat je okolo. Předposlední večer byla diskotéka a zde se nejvíc projevili asi J. Kl. a M. Me. Samozřejmě zde byly navázány ty „cca málo denní“ vztahy jako L. Kn. + T. Š. nebo J. Š. + A. K. Tentokrát prasklo, že J. Kl. není homosexuál, protože momentálně chodí s M. Me. a M. Mi. zase testuje, tentokrát jednu skoro normální couru jménem J. H. Momentálně jsou jejich vztahy na takovém tom počátečním bodě, chodí spolu skoro všude, líbají se atd...M. Mi. a J. H. svůj vztah prožívají zvláštně, ale o tom se vyjádřím až příště zase v rubrice M. Mi. a jeho ženy. Každopádně když uslyšíte M. Mi. zařvat GRUPÍÍÍÍÍ, raději utíkejte pryč s bromem v ruce, poněvadž tento expert dokáže grupí dělat třeba i sám a když je tam pořádný dav a on má v krvi arginmax, či plutonium...
Každopádně jsme se nenudili a k M. Mi. a J. H. se pořádně vyjádříme co nejdříve, momentálně mám strašně moc práce to všechno usledovat.

Šmíred by Himbajs!

Pu místo Br?

Ahoj, zdraví vás potihcpd!
Jak již asi všichni víte, brom se značkou Br již po dlouhá léta omezuje repikovatost a na jeho účincích a prodeji již zbohatla spousta osob. V minulé době český trh s bromem ovládala firma Bromovička s. r. o., která byla později vytlačena asijskými radikály. Ti si jméno Bromovička ponechali a tak to bylo až do včerejšího dne. Ve čtvrtek 12. 6. 2008 přišel protivník doktora Zkumavky. Jmenuje se Zádrhel a je to bláznivý profesor, který se minulých pět let schovával na Jupiteru před čínskou vládou. A co tento vědec objevil?
Naši redaktoři se jako jediní dostali do jeho výzkumného střediska, které sídlí na Britském indicko-oceánském teritoriu známém jako BIT (bordel ichtilního technika). Zde zjistil při svých testech na lidech, že pokud předloží jedinci danou dávku Pu (plutonia), tak to bude mít daleko vyšší účinek než Argin Max. Tím zničí trh dr. Zkumavky a zároveň vytlačí Argin Max z provozu. Více se nám podařit nezjistilo, protože na nás zaútočila ochranka Zádrhela. Našim třem reportérům se podařilo utéct, ale jednoho našeho čtvrtého bohužel zajali a před našima očima předávkovali Pu-čkem. Kvůli tomuto nebudu v článku dále pokračovat a dokončím ho v úterý! Nyní následuje minuta ticha!
Nashledanou a doufám při lepších okolnostech se s vámi těší potihcpd!

Searched by potihcpd!

Steve Leonard a vampýři
Steve Leonard, nejlepší přítel Darrena Shana (bývalý). Kluk, který se později přidá k Vampýrům, aby zničil Darren Shana a Lovce Soumraku. A taky všechny upíry. On totiž Darren, jako Lovec Soumraku bojoval s jedním Vampýrem (Ervém) a najednou přišel Steve a zachránil ho. Říkal že s Darrenem bude bojovat proti Vampýrům, ale později je zradil. Jako malého ho fascinovaly horory. V jedné knížce také poznal na obrázku pana Hroozleyho a řekl mu, že se chce stát upírem.

Steve Leonard a vampýři
Na nebi svítil měsíc. Tajemná postava v plášti běží lesem. Před někým (něčím?) utíká. Ví, že už nemůže utéct…
Otočí se, vytáhne kříž, svěcenou vodu a stříbrnou kudlu. Slyší jak před ním šustí křoví. Nohy se mu třesou od strachu. Kudlu sevře pevněji a otevře láhev se svěcenou vodou. Zvuky křoví jsou čím dál blíž a blíž. Po tváři mu stéká pot. Proč to vůbec dělal? Měl radši zůstat doma? Měl jen tak sedět a vzpomínat na nejlepšího přítele a upíra, kteří mu zničili život?
Křoví se najednou rozhrnulo a vyšla z něj ohromná postava. Měla na sobě kápi. Nebylo jí vidět do obličeje. Ale na první pohled bylo poznat, že to není člověk. V ruce držela krátký meč z bronzu, ale když uviděla malého kluka se svěcenou vodou, kudlou a křížem, zandala meč zpátky do pochvy.

*

Pomaličku přicházel k postavě. Malý kluk se třásl od hlavy až k patě. Zařval a vyřítil se s kudlou proti ohromné postavě. Ale neuběhl ani metr, když se proti němu ohromná postava vyřítila rychlostí, jakou by to nedokázal žádný člověk. Přiřítila se k němu, vykroutila mu kudlu z ruku a chytla ho pod krkem. Malému klukovi vypadly všechny jeho zbraně z ruky.
„Co tu děláš?“ zeptal se ledově klidným hlasem vampýr. Teď mu byla vidět nachová tvář a červené oči.
„Jsem lovec Upírů!“ řekl přidušeným hlasem Steve.
„Ty??? Takové malé dítě?“
„Ale vždyť ty vůbec nevypadáš jako Upír?“ všiml si najednou Steve.
„Taky že nejsem,“ odpověděl Vampýr.
„Tak jaktože-„
„Já jsem Vampýr. Jsme pokrevní příbuzní Upírů. Ale bojujeme proti nim už téměř sedm set let. Máme stejné schopnosti. Ale nikdy nepijeme krev jenom trošku. To je ostudné. Vždy, když pijeme krev, zabíjíme.“

*

Steve s napjatým výrazem poslouchal a nemohl uvěřit vlastním uším. Že by existovala další rasa? A co když je to jen potulný blázen? Ale to by se přece nemohl takhle pohybovat. Že by se konečně jeho sny vyplnily? Vůbec neváhal a hned řekl Vampýrovi.
„Chci se taky stát Vampýrem. Chci vraždit Upíry. Budu ten nejlepší Vampýr. Prosím. Zasvěťte mě do vašich řad. Budu nejhouževnatější bojovník. Prosím.“
Ve Vampýrově tváři se objevil překvapený a zároveň pobavený výraz. Často se mu stávalo, že ho lidé prosili. Ale o život. Ne o zasvěcení.
„Teď jsi mě pobavil. Proč bych tě měl zasvěcovat? Jsi moc mladý na to abych tě zasvětil. A vůbec nic o nás nevíš. Nemůžu tě zasvětit. A teď když sem ti vyzradil naše tajemství, tě musím zabít...“
Dořekl Vampýr a napřahoval ruku s červenými nehty. Ve Stevově tváři se objevil výraz strachu. V jeho výrazu bylo něco zlého a krutého. A to Vampýra přivedlo na nápad.
„Vlastně by jedno řešení existovalo,“ řekl Vampýr.
„Jaké? Zvládnu všechno!!! Prosím. Řekněte mi ho!“ znovu prosil Steve.
„Pokud jsem se mýlil, zemřeš, pokud ne, čeká tě sláva.“
„To beru!!“ zaječel Steve. Vampýr pomohl Stevovi na nohy.
„Jmenuju se Steve Leonard,“ řekl chlapec.
„Těší mě Steve. Mé jméno je Gannen Sochor. A nyní musíme vyrazit na cestu. Čeká tě Rakev ohně,“ dokončil strašidelným šepotem.

*

Stáli v podivné jeskyni. Do stěn byly vytesány různé nápisy a obrázky škvařících se nachových tváří. Uprostřed jeskyně stála rakev. Vedle ní stáli dva strážní Vampýři. Do víka rakve byly vytesány různé nápisy podobné, jako na zdech.
Steve váhal. Gannen mu vysvětlil, co se bude dít. Když není Pánem Vampýrů, plameny ho zahubí. Pokud ale Pánem Vampýrů skutečně je a tím si byl jist, vyjde z Rakve bez jediného škrábnutí.
Steve vykročil k Rakvi. Lehl si do ní a nad ním zaklapli víko. Poslední co viděl, byla Gannenova tvář, jak se povzbudivě usmívá. Připravil se na žár, který vyšlehne a pak zavřel oči.

*

Gannen stál před rakví. Slyšel, jak v rakvi plápolají plameny. Nemohl vzrušením téměř vůbec dýchat. Najednou plameny ustaly. Vampýr položil ruku na víko a psychicky se připravil na to, jak se z rakve vysype popel Steva.
Otevřel rakev a podíval se do ní. Pak zařval, jak ho ještě nikdy nikdo neslyšel.
Z rakve totiž vyšel Steve bez jediného škrábnutí.
„JÁ TO VĚDĚL!!! JSEM PÁNEM VAMPÝRŮ!!!“

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Slečna Mannová!

P. S. Navštivte také blog ságy Darrena Shana!!! Tyto příběhy a další a mnoho mnoho dalšího jen tam!!! Naklikejte proto ihned adresu stránek Slečny Mannové:
http://darrenahroozley.blog.cz
POZOR!!! Hlasujte na těchto stránkách o možnosti megaobnovy tohoto webu! Nenechte ho upadnout buďte tam první, čtěte jako první!!!
Neprohloupíte!


Searched by potihcpd - 10. 4. 2017!


Larten Hroozley - 5. část

Lartenovi projela břichem bolest, jakou nikdy ještě nezažil. Cítil, jak mu kůl vtrhl do žaludku a prorazil ho. Cítil, jak mu teplá krev promáčí už tak rudý plášť a jak se mu prolévá po celém těle. Už věděl, jaké to je umírat. Bylo to přesně takové. Cítil, jak mu odcházejí smysly. Viděl pouze bílé a černé fleky. Slyšel jenom nějaké huhňání. Něco jako „ATENE!!!“ Občas se mu trošku zostřil zrak a viděl nad sebou černé oblouky, které se skláněly velmi těsně u něho. Jeden z nich se ho dokonce dotýkal na rtech. Potom uslyšel pár svištění a zběsilé výkřiky hrůzy. Nemohl se hýbat. Všechny černé oblouky najednou zmizely, pouze jeden se nad ním skláněl. Potom ale přiběhl další a odvedl toho, co se nad ním skláněl. potom další svist a nějaká tekutina mu začala promáčet rameno. Potom se k němu přiblížil další oblouk a ucítil, jak mu něco dýchá na rameno. To bylo to poslední co cítil.
Najednou s ním jakoby něco trhlo a on „vyšel“ ze svého těla. Začal stoupat vzhůru. Pak se mu vrátil zrak. Tak to bylo vždycky v černobílých pohádkách, na které se díval jako malý. Otočil se a díval se na sebe jakoby ze shora. Viděl sám sebe. Nic jiného. Jakoby ležel na černé ploše.
Poté se otočil znovu a díval se na hvězdy. Stoupal pořád výš a výš. Naposledy se otočil a pak odešel do ráje.

*

Před třiceti minutami.
Darren, Harkat, Vandža a Arra běželi lesem podle Lartenových stop. Vandža měl na zádech Darrena a Arra Harkata. Oba dva míhali. Sledovali ho takhle už asi dva týdny. Teď ale měli tu správnou stopu. Narazili náhodně na stopu jeho krve na nějaké staré babičce, která šla parkem. Doběhli až na pole. Tam si už museli odpočinout. Arra už nestačila tempu Vandži. Sundala si Harkata ze zad a na chvilku si sedla.
„Musíme jít dál Arro. Nesedej si. Pak už se nezvedneš,“ řekl Vandža a začal zvedat Arru. Ta se mu vzpírala.
„Už nemůžu. Nechte mě tady. Běžte dál. Doženu vás podle stopy," řekla a vytrhla se mu. „Ale ne. Ty to zvládneš. Jen musíš...„ říkal Vandža, ale větu nedokončil protože Arra najednou vyjekla : „TICHO!!!“
„Co je! Nech mě domluvit. Chci ti jen poradit sakra!“ zařval Vandža.
„Ale ne. Buď sakra ticho. Slyším výstřely. Támhle odtamtud,“ řekla Arra a přitom ukazovala směrem k lesu.
Vandža se rozběhl směrem k lesu a hned za ním Darren. Arra pořád seděla na zemi a nemohla vstát. Přiběhl k ní Harkat a pomohl jí vstát. Oba dva se potom rozeběhli za Vandžou a Darrenem směrem k lesu za zvuky boje.
Cestou se domluvili, co udělají. Darren si vyleze na strom a Arra taky. Harkat bude s Vandžou ve křoví a vyběhnou na útočníky. Arra si vylezla na strom a podívala se dolů na houštinu. Něco se tam dělo, ale neviděla to pořádně. Najednou už ale ze stromu seskočil Darren a s vražednými slovy se vrhl doprostřed dění na houštině. Tohle je ta správná chvíle! Arra ani chvilku neváhala, vytáhla meč a seskočila ze stromu. To co viděla uprostřed těch stromů, se jí v hlavě bude promítat dokonce jejího života. Na zemi ležel Larten a měl v sobě krvavé průstřely, vedle něj seděl Pán vampýrů s pistolí v ruce a vedle vampýra leželo mrtvé tělo s kulkou v hlavě. Jak může vampýr střílet? Ale v druhé ruce držel ještě něco jiného. Držel v ní dlouhý, ostrý, dřevěný a vražedný KŮL! A než Arra stihla něco udělat, vampýrovi došlo, že tohle už nevyhraje a tak už se otáčel a zvedal ze země. Pak se ale na pár setin zarazil, jakoby přemýšlel, usmál se, otočil se a vrazil Lartenovi kůl do břicha!
Lartenovi se zamlžily oči a hlava mu spadla na zem. V jeho zamlžených očích bylo najednou prázdno. Už tam nebyla ta bojovná jiskra, jako dřív. Už tam bylo pouze prázdno.
Steve odmihl do křoví a zmizel. Vandža po něm ještě stihl hodit šuriken, ale netrefil se.
Arra doběhla k Lartenovi a sedla si k němu. Vandža s Darrenem si klekli k ní. Darren se rozbrečel. Harkat pouze stál opodál a jeho zelené oči se najednou zakalily. A i když to u lidičků není možné, ukápla mu slza z oka. Arra ani chvilku neváhala a Lartena políbila. Líbala ho tam asi minutu. Nemohla přestat. Brečela a líbala ho tam, v místě kde mu ten vampýr prohnal kůl břichem a zavraždil ho. Najednou se z křoví něco vyhrnulo. Bylo to snad ještě hnusnější a vražednější stvoření, než jakýkoli Vampýr.


*

Byl to ten nejpodivnější „člověk“, jaký kdy existoval. Měl žluté holinky, žlutý kabát, žlutou buřinku a na krku hodinky ve tvaru srdce. „Vítám vás v mém království smrti. Byl bych rád, kdybyste se seznámili s mojí menší armádou,“ řekl O. Sudd. Potom dal u levé ruky ukazováček a prostředníček k sobě, vložil si dva prsty do úst a zahvízdal.
Chvilku se nic nedělo. Zničehonic se ale všechny stromy jakoby rozplynuly a nebe se zabarvilo do ruda. Žádné mraky, žádné slunce. Půda byla jakoby suchá. Jako kdyby nastal Konec světa. Ale to nebylo to nejhorší. Z nebe začalo pršet. Ale nebyl to normální déšť. Z nebe kapala krev! To úplně nejhorší se ale rýsovalo v dáli. Byly tam obrysy obřích čtyřnohých tvorů s červenou kůží, s dlouhými vražednými drápy a rohy a každý měl pár křídel. Najednou přešli z běhu do letu. Roztáhly svá křídla, která měla asi 4 metry rozpětí a s dlouhým táhlým výkřikem se vznesli do vzduchu. Jakoby místo nebe byli jen ti DÉMONI.
„SEZNAMTE SE S MOJÍ MENŠÍ ARMÁDOU!!!“ zaječel ten vražedný a krutý kliďas a sám Osud!

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 4. 4. 2017!


Fakta - Bulvár 43

Postavy z povídek - 1. část
Zde je několik postav, které byly popsány od Slečny Mannové, možná se zde v budoucnosti objeví další…

Nazdar, je tu můj článek, který z velké části, ale tvoří vlastní text Slečny Mannové.

Jistě jste si všimli série Arra Plachetová, která obsahovala celkem 11 fantasy dílů o téhle postavě. Nedávno vyšel poslední díl, ale nestrachujte se, autor ságu neukončil zde. Jen přejdeme k dalším postavám jejichž příběhy se právě prolínají. V tomto článku je pár významných osob, které se v příběhu vyskytují nebo budou dále vyskytovat. Paradoxem je, že pro samotnou Arru autor popis nenapsal, ale třeba někdy napíše…
(Z technických důvodů jsem článek rozdělil na dvě části, další část vyjde zítra.)

Debbie Rulíková
Debbie Rulíková - popis
Darrenova přítelkyně ve třetím díle a taky houževnatá bojovnice s vampýry v 11. díle. V 9. díle jí unese Steve, „Ervé“ a jejich tlupa Vampýrů. Ve třetím díle jí Darren využije jako past na Vampýra Murlougha tak, že ji hodlá vyměnit za Evru, kterého už měl Murlough u sebe, a když tam Murlough přišel, ze skříně vylezl Hroozley a kuchnul ho (doslova). V knížce to byl asi pěkný krvák. V osmém díle se s ní Darren znovu potká, když jí budu asi sedmadvacet let a jemu tak zhruba čtrnáct. Ale stejně to bude takový menší milostný románek. A už bude mít dokonce zaměstnání. Je z ní totiž učitelka.

All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.
Wroted by Slečna Mannová!

Evra Fon
Evra Fon - popis
Evra Fon, nejlepší přítel Darrena když byl Darren ještě v panoptiku. V (asi) sedmém díle si Evra našel přítelkyni a má s ní tři děti. Jeden z nich je normální člověk, jmenuje se Urcha, a to ho hrozně štve, že není hadí chlapec. Potom má dcreu Liliu a syna Shancuse, který se jmenuje po Darrenovi. Ten taky s Evrou vystupuje v Circo Mostruoso. K Circo Mostruoso se Evrova manželka přidala nedlouho potom, co Darren odešel. Jmenuje se Merla.Tak to je tak o Evrovi všechno.

All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.
Wroted by Slečna Mannová!

Harkat Mulds
Harkat Mulds - popis
Harkat Mulds, Nárudek (Lidička), který dvakrát zachránil Darrenovi život. Jednou, když Darren bojoval s medvědem, tak tam Harkat přiběhl ještě s jedním lidičkem (kterého medvěd rozmačkal) a zachránil Darrena a podruhé, při zkouškách smrti Darrena zavalil kanec a ten druhý ho chtěl zabít, a najednou do arény skočil Harkat a zachránil Darrena. Jeho pán (Osmond Sudd) mu slíbil, že mu dá posmrtný život, ale v tomhle těle. Harkat chtěl zjistit od Lady Evanny (ta co škrábla Hroozleyho), kdo byl před posmrtným životem, ale ta mu řekla, že to zjistí, pokud bude putovat s Darrenem.

All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.
Wroted by Slečna Mannová!

Larten Hroozley
Larten Hroozley - popis
Larten Hroozley, učitel Darrena Shana. V upíří hoře se mohl stát knížetem. Je to taky „snoubenec“ Arry Plachetové. Učedník Seby Nilla a kamarád všech upírů v hoře. Jeho největší přítel je Gavner Zurč. Později se z něj stal také tzv. Lovec Soumraku s Darrenem a Vandžou Pochodem. Ta jizva, co má na pravé tváři, není ani z boje s vampýrem a ani s divokým zvířetem. Je totiž od čarodějnice. Když se totiž pan Hroozley jednou trošku víc napil, tak chtěl čarodějnici políbit a ona ho škrábla.

All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.
Wroted by Slečna Mannová!

To be continued!
Powered by potihcpd!


Postavy z povídek - 2. část
Zde je několik postav, které byly popsány od Slečny Mannové, možná se zde v budoucnosti objeví další…

Tady je pokračování včerejšího článku o postavách…

Osmond Sudd
Osmond Sudd - popis
Podivný „člověk“ s hodinkami ve tvaru srdce. Téměř nikdo o něm nic neví. Až na jeho děti. Evannu a ... to se dozvíte sami. Nosí žluté holinky, brýle a žlutý plášť. Teď ho sice popisuji, jako by byl hledaný zločinec, ale v knize je o něm jen něco. Kdysi dal upírům a vampýrům zvláštní dary. Upírům Kámen Krve, pomocí kterého se můžou spolu dorozumívat a zasvěcují se, a Knížecí síň, postavenou z nějakého super odolného materiálu, o kterém nikdo nic neví, kromě Sudda samotného. Vampýrům dal Rakev, která má odhalit Pána Vampýrů, s jehož pomocí mají vymítit Upíry. V angličtině se jmenuje Desmond Tiny. Ale lidé to zkracují jen na Des. A co vám z toho vznikne? Des. Tiny ... Destiny ... a copak asi znamená destiny?

All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.
Wroted by Slečna Mannová!

Steve Leonard
Steve Leopard - popis
Steve Leonard, nejlepší přítel Darrena Shana (bývalý). Kluk, který se později přidá k Vampýrům, aby zničil Darren Shana a Lovce Soumraku. A taky všechny upíry. On totiž Darren, jako Lovec Soumraku bojoval s jedním Vampýrem (Ervém) a najednou přišel Steve a zachránil ho. Říkal že s Darrenem bude bojovat proti Vampýrům, ale později je zradil. Jako malého ho fascinovaly horory. V jedné knížce také poznal na obrázku pana Hroozleyho a řekl mu, že se chce stát upírem.

All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.
Wroted by Slečna Mannová!

Vandža Pochod
Vandža Pochod - popis
Takže, teď vám řeknu něco, o zřejmě nejzajímavějším a nejzelenějším Upírovi ze ságy. Je jím Vandža Pochod. Jak už jsem se zmínil, Vandža Pochod jako jediný ze všech postav z celé ságy má dlouhé, nemyté a neupravené zelené vlasy. Je to Upíří Kníže stejně jako Darren (později).
Dodržuje výhradně zvyky Upírů a nikdy je neporušuje. Jako například: Chodí jenom v kožichu z kůží zvěře, které si sám vyrobí. Nebo bojuje pouze zbraněmi, které si sám vyrobí. A sám si vyrábí šurikeny, neboli vrhací hvězdice. Jak už jsem předtím říkal, bojuje pouze vrhacími hvězdicemi nebo rukama. Nikdy nebojuje mečem. Pije pouze mléko, krev a sladkou vodu. Zastává názor, že postele jsou pro slabochy a z toho vyplývá, že nespí v postelích, ale pouze na zemi přikrytý kůžemi. Je to bratr Gannena Harsta, nebo chcete-li, Gannena Sochora, který je jedním z přisluhovačů Steva Leonarda. Dříve to byl Vampýr a jmenoval se také Sochor, ale Vandža. Byl jako Vampýr vychováván spolu se svým bratrem Gannenem. Potom mu ale docházelo, že vraždí lidi a tak od svého otce, který ho vyučoval být Vampýrem a od svého bratra utekl. Poté potkal Parise, který z něj udělal Upíra. Vandža se pak přejmenoval na Pochoda a žil jako Upír. Jeho největším nepřítelem je slunce. Bojuje proti němu už zhruba 200 let. A to tak, že si před něj stoupne ve dne a nechá se jím pražit. Myslí si, že pak si na sluníčko zvykne. Proto má jako jediný Upír zrudlou kůži. Tak to je tak stručně všechno, co byste o tomto zelenovlasém Knížeti měli vědět.

All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.
Wroted by Slečna Mannová!

No tak to je zatím vše co autor napsal. Doufám, že vám to pomůže k lepší orientaci v předešlém nebo spíš v následujícím ději. Těším se s vámi na viděnou u dalšího mého článku nebo u jakéhokoliv článku série článků od Slečny Mannové!

Powered by potihcpd!

Searched by potihcpd - 3. 4. 2017!