Svet-Stranek.cz
Reportéři vždy a všude!
TV - Nora

Květnové reportáže (kvetnove reportase):Reportéři vždy a všude!

Květnové reportáže (kvetnove reportase)

V těchto třech podrubrikách rubriky "Starší" můžete zpětně nalézt starší články z právě probíhajícího a i dvou předchozích měsíců!

Pro vaše lepší vyhledávání v historii článků:
-> články jsou řazeny chronologicky od nejnovějšího k nejstaršímu
-> navštivte i náš archiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v našem archivu můžete snadno nalézt všechny články od počátku věků

Objevujte i retrospektivně!
TV - Nora spol. ©2017


v tekto trek potruprikak rupriki "starsi" musete spetne nalest starsi tslanki s prave propi'aiitsi'o a i tvou pretkosik mesitsu!

pro vase lepsi vi'letavani v 'istorii tslanku:
-> tslanki isou raseni kronolokitski ot neinoveisi'o k neistarsimu
-> navstivte i nas arkiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v nasem arkivu musete snatno nalest vsekni tslanki ot potsatku veku

opievuite i retrospektivne!
tv - nora spol. ©2017

Jiný Svět - 7. kapitola

„Blbost.“
„Vážně, nekecám!“
„To ti tak budu věřit.“
„Vážně! Na vlastní oči jsem to viděl!“
„A Mickey Mouse tam náhodou nebyl?“
„Možná někde jo. Toho sem si nevšiml,“ poznamenal ironicky Darren.
„Takže mi chceš nakecat, že jsi úplnou náhodou narazil na polomrtvého démona, přivázal ho ke stromu a chceš si ho ochočit?“ zeptal se Vandža. „Ochočení byl tvůj nápad, že jo?“ řekl Darren a otočil se na Arru a Harkata. Oba dva pokývali hlavami. „Už jsem si to rozmyslel. Je to blbost,“ řekl Vandža a podíval se směrem k pořád ještě zuřící bitvě nad městem i ve městě.
„Ale na něco by se využít dal, ne?“ nadhodil Harkat a zvedl se. „Ukaž mi to Darrene,“ řekl a šel za ním. „Tak si běžte. Já tady počkám,“ Vandža se otočil, sedl si na kámen a sledoval bitvu jako nějaký fotbalový zápas. „Tak pojďte za mnou,“ řekl Darren a pokynul jim, ať ho následují.
Zavedl je ke stromu, ke kterému byl ještě před chvilkou přivázaný démon. Teď tam už ale nebylo nic. Ani zbytky liány, kterou Darren ke stromu démona přivázal. Jenom na místě, kde byl přivázaný, byl strom zčernalý. Jakoby propálený. „Zdá se že macínek utekl,“ řekla Arra, otočila se a odešla. „Ty mi věříš, že jsem ho našel?“ otočil se Darren na Harkata. „No, abych řekl....pravdu, tak moc ne,“ odvětil Harkat se svou obvyklou přestávkou ve větě. „Super. Tak radši nic. Zapomeňme na to. Žádného démona jsem nepřivázal. Radši se vrátíme.“

*

„Tak co, jak vypadal démon? Nemáte mě od něj náhodou pozdravovat?“ zeptal se ironicky Vandža a dál sledoval bitvu. „Nech si toho, nebo tě z toho kamene shodím dolů,“ odsekl Darren a uraženě odešel na okraj skály. „Tak co budeme dělat teď? Chcete se vrátit těch 100 km zpátky, nebo tu zůstat a doufat, že se něco stane?“ řekla Arra aby prolomila ticho. „Já mám ještě jeden nápad,“ řekl Darren a vrátil se k ostatním. „A jakýpak, krotiteli démonů?“ zeptal se Pochod. „Jednoduše sešplháme dolů,“ řekl Darren. „Tak si posluž. Až budeš dole, tak zavolej. Já pak slezu taky. Ale i když Harkat nemůže slézt dolů, tak to nebude žádný problém že ne? Prostě ho hodíme dolů a ty ho dole chytíš, že?“ „Moc vtipný,“ ucedil Darren a začal si vyhrnovat rukávy. „Neřikej že to vážně chceš zkusit!“ zařval Vandža. „Darrene, tohle je....šílenství!“ přidal se k Vandžovi Harkat. “Nebojte. To zvládnu. A kdyby ne, aspoň se tady panu Knížeti uleví,“ při větě ukázal na Vandžu. Pak už ale nečekal na odpověď, chytil se za okraj a začal lézt dolů.
„DARRENE! OKAMŽITĚ MAZEJ VYLÉZT ZPÁTKY NAHORU, NEBO SI PRO TEBE DOJDU!“ začal řvát Vandža na Darrena, který ale dělal že ho neslyší.
„Šílenec,“ dodal Harkat.

*

Gavner se probudil z dlouhého spánku (nebo bezvědomí). Díval se do velmi povědomého kamenného stropu. Pohnul hlavou, aby se rozhlédl, ale najednou ho prudce zabolelo na spánku. Ohmatal si tam a nahmatal obrovskou bouli.
„Tak už ses vzbudil?“ Gavner se prudce otočil a uviděl malého Shancuse jak leží svázaný na zemi. „Shancusi!“ upír se rozeběhl směrem k hadímu chlapci. „Ne, počkej! Stůj!“ řval Shancus na Gavnera. Gavner ale běžel dál. Nevšiml si ale před sebou jámy plné kůlů. Gavner si to uvědomil asi až metr před ní a naštěstí ještě stihl zastavit. Až teď si uvědomil, kde to vlastně jsou. Jsou zavření v Síni Smrti. Teď se ale změnila. Všude byly kaluže krve a všude ležela mrtvá těla Upírů i Vampýrů.
„Co se to tu proboha dělo?“ pomyslel si Gavner

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 30. 5. 2017!


Fakta - Bulvár 51

Poprvé po 3/4 roce rozšířeného stříhání se konala konference
23. riina 1 / 15. září 2009
Ave! Z loňska mě znáte jako redaktora zabývajícího se historií a politickou scénou ve třídě. Již loni zde byly publikovány články o stříhání, ale ne ode mě. Tohle je tedy můj první článek na toto téma. Předpokládá, že jste předchozí články četli, úvodní připomenutí bude proto jen velmi krátké.
205 - Obtížně se mi zde píše tohle číslo, byl jsem zvyklý na 104... K věci: dneska se konala vůbec první oficiální stříhací konference. V minulosti měla spousta jednání podobný charakter, ale nebyla nazvána konferencí a scházely jim některé prvky té dnešní. Je tedy pozoruhodné, že se první konference koná po tak dlouhé době stříhání...


Po jak dlouhé době?
Klasické stříhání (Kámen, Nůžky, Papír) se rozmohlo na začátku druhého pololetí v Sekundě, snad v souvislosti s měsíční nudou aktivní anarchie v únoru a březnu 2008. Po úpadku se znovu prosadilo na konci Sekundy v Žihli a po ní. Když se na začátku Tercie začaly zavádět, nyní už tradiční, „kroužky“ (hloučky kluků) ve vestibulu stanice Náměstí Míru, brzy stříhání ovládlo hlavní část jejich náplně.

Vývoj jednotlivých znaků zde rozhodně popisovat nebudu, tohle rozšířené stříhání začalo v únoru 2009, je pořád velmi populární a momentálně hráči nabízí 16 znaků s velmi komplikovanými pravidly.

Předchozí události
J. Š. se loni už dvakrát pokoušel sestavit tabulku vítězství, remíz a proher v duelech (či ve třech až čtyřech v případě soustav pán + upgrade), ale nepodařilo se mu to. Nyní (19. riina) se o to pokusil potřetí a dotáhl to až do konce. V tomto seznamu se však octlo několik chyb, které bylo třeba poupravit.

První byl vztah Lukáška ke hmyzu. Zde hmyz zahrnuje pouze plnohodnotné znaky, třetinu standardní „devítky“, vedle základních znaků a lidí. V Tercii Lukášek jeden hmyz porazil, se druhým remizoval a se třetím prohrál. Jeho vztah ke Komárovi (do té doby neutrální) byl změněn zavedením Pravítka, které mu jako jeho upgrade pomůže komára zabít a proto, pro dosažení větší efektivity tohoto vylepšení byl Lukášek oslaben a ve prospěch Komára ztratil neutralitu. Tohle zůstalo i v nynější tabulce. Avšak jeho vztahy k dalším dvěma hmyzům byly prohozeny.

Původně porážel Chrobáka a remizoval s Pavoukem. Základní pravidlo o Lukáškovi sice říká, že poráží jen lidi, ale vzhledem k povaze Chrobáka, který měl být nejslabší bylo dáno, že porazí i Chrobáka. Naopak neměl důvod porážet Pavouka, který vyhrál jen nad Norou a Kamenem. Vzájemně se nenapadali a tak mezi nimi vznikla přirozená neutralita. Teď však bylo určeno, že Lukášek Pavouka porazí, kvůli tomu, že Pavouk je jeden ze tří odhadovaných dominantních znaků a remizuje se slabým Chrobákem (který je zároveň nejsilnější ve hře díky své spolupráci s upgrady, která mu zajistí bezpodmínečný postup). Tohle bylo záhy zpochybněno a zařazeno na seznam k projednání na dnešní konferenci.

Druhým problém představoval Mrtvý pavouk. Ten je jako takový dosud zpochybňován, přesto je to již znak se vcelku nesporným postavením. Otázkou byla, spíše než jeho existence, jeho plná hodnota a vztahy k některým znakům. Mrtvý pavouk byl vytvořen jako slabý counter na Pavouka s tím, že ho vše ostatní porazí, protože má být nejslabší. Ale nejslabší již měli být Chrobák i Komár a oba porazí více než jeden znak.

Původně měl být Mrtvý pavouk plnohodnotným znakem, tzn. měl porážet upgrady. Kvůli tomu, že byl vymyšlen jako protiklad k Pavoukovi, určilo se, že porazí Kačince, který je znám jako „deratizátor“ (navzdory tomu, že deratizátoři ničí hlodavce a nikoliv hmyz, s tím však autoři tohoto přídomku nebyli obeznámeni...) a tedy porazí Pavouka. Také se určilo, se Mrtvý pavouk vyhraje nad Pérem, které poráží pouze všechno živé a mezi to Mrtvého pavouka rozhodně zařadit nemůžeme. Problém byl v tom, že tohle bylo velmi silné a určitě to neodpovídalo představě autora M. Mi. o velmi slabém znaku.

Nejzásadnější však byl třetí problém. Začal soubojem Pravítka proti soustavě Komár + Strom. Postavili se proti sobě V. Ch. s J. Ko., kteří říkali, že Strom přispěje svojí neutralitou s Pravítkem k remíze celého souboje a J. Fa., který prosazoval vítězství Pravítka s argumentem, že upgradová neutralita je pouze mezi upgrady a nemůže se vztáhnout na celou Soustavu. Podle něho, pokud by se na ni přenášela, musela by se přenést i v případě souboje Trakaře proti soustavě Chrobák + Hovnivá kulička, kde také stojí upgrade proti upgradu s pánem. V tomto případě bylo podle všech jasné, že vyhraje Trakař. Tento problém se ještě mnohem více rozrostl a definitivně stále vyřešen není.

Dnešní konference
Konference, která se začala hned ráno, před první vyučovací hodinou se dělila na 4 části v závislosti na přestávkách. Konala se tedy před začátkem vyučování, první přestávku, velkou přestávku a během přestávky na čtvrtou vyučovací hodinu.

Začalo se hned třetím problémem (první část zahájil J. Š.), který byl díky tomu, že zmínění tři napsali předchozí večer i pár dnů předtím nevídané množství textu na stránkách http://strihani.freepage.cz velmi naléhavý. V první fázi se ukázala skutečnost, že s J. Fa. je jen J. Fi. a ostatní byli proti nim. Po tomto zjištění již byl výsledek sporu jasný, přesto však byl ve druhé části (zahajoval M. Mi. jako vítěz stříhání) odložen na později. Jako další bod se nadhodil problém s Mrtvým pavoukem, ale ten byl přeskočen a první se vyřešil postoj Lukáška ke hmyzu, podle pravidel z Tercie, tedy, že s Pavoukem remizuje a Chrobáka porazí.

Druhý problém byl poté také vyřešen - Mrtvý pavouk prohraje s Kačincem i s upgrady, což ho řadí mezi neplnohodnotné znaky. Ohledně Kačince převážil příběh, že když Kačinec zabije Pavouka, tak ho nemůže zabít Mrtvý pavouk, protože právě smrt Pavouka mu tím zaručí výhru. Také to bylo pozměněno kvůli tomu, že byl Kačinec až příliš slabý.

Poté se jednání vrátilo zpátky k hlavnímu bodu, kdy J. Fa. argumentoval tím, že pokud by se neutralita přenášela na celou Soustavu, musela by Hovnivá kulička se svým pánem Chrobákem remizovat s Trakařem. Na vyvrácení tohoto se několik lidí přiklonilo k názoru, že Hovnivá kulička není upgrade. To však vyvolalo spor mezi samotnými obhájci přenosu neutrality ze Stromu na soustavu Komár + Strom, a proto ustoupili s tím, že se Hovnivá kulička sice mezi upgrady řadí, ale přestává jím být v soustavě s Chrobákem, neboť představuje šest nových Chrobáků, zatímco soustava Komár + Strom je zcela nový prvek, a sedm Chrobáků přece s Trakařem prohraje.

Protiútokem ze strany J. Fa. byl případ, kdy by měla Hovnivá kulička eliminovat Telefon. (Ve hře kdyby byly dány: Trakař, Chrobák, Hovnivá kulička, Telefon, Nora, Komár - ten je nutný proto, aby měla Nora soupeře v případě prohry Telefonu, protože se vytvoří trojúhelník Nora x Komár x Chrobák + Hovnivá klulička a ještě Trakař mimo něho) Možnost porážky Telefonu i za přítomnosti Nory mají upgrady kromě Trakaře, tedy Hovnivá kulička, Pravítko a Strom. Nastává ale bezvýchodná situace, protože, kdyby Hovnivá kulička přestala být v soustavě s Chrobákem upgradem, ztratila by schopnost porazit Telefon i za přítomnosti Nory, pokud by však upgradem zůstala, musela by podle pravidla o předávání neutrality aplikovaného v souboji Pravítka proti soustavě Komár + Strom předat neutralitu na celou soustavu, tedy i na Chrobáku a remizovaly by s Trakařem. Tento problém již konference nevyřešila...

Jednání ve vestibulu
Ve vestibulu se na stranu J. Fa. přidal i T. N., ale jen pro vyrovnání počtu. Proti de facto pořád samotnému J. Fa. stáli už jen P. Š. a V. Ch. ostatní už museli odejít dřív. V. Ch. s P. Š. přišli s teorií, že situace, kterou J. Fa. použil ve svém protiútoku je nereálná, protože pokud by už Hovnivá kulička vyřadila Telefon, muselo by se hrát znovu bez Telefonu a Trakaři by nemusela věnovat pozornost. Tedy pokud by byl ve hře Telefon, upgradem by zůstala, aby ho vyřadila, jinak by jím být přestala, aby nemohla předat neutralitu soustavě s Chrobákem a ta pak s Trakařem prohrála. Zde J. Fa. protestoval, že kromě vyřazení Telefonu mohou ve hře proběhnout i všechny ostatní akce, tedy by Hovnivá kulička musela čelit Telefonu a tedy i předat neutralitu zároveň.

Vzhledem k aktuálním informacím, zatím není zřejmé, zda mají k této problematice ostatní jasně jednotný postoj, ale očekává se, že ne. Pokud by se potvrdilo, že je možné aby kulička čelila Telefonu i měla příležitost jako upgrade předat soustavě svoji neutralitu s Trakařem, asi už nebude jiná možnost, než v celé věci udělat „výjimku“, která by zajistila, že Hovnivá kulička neutralitu nepředá a zároveň zůstane upgradem a zničí Telefon nebo dát za pravdu menšině, zastávající obecné nepředávání neutrality z upgradu na soustavu.

Sledujte situaci i zítra, sice problém není nijak významný, neboť daná situace nastane obtížně, ale je velmi těžce řešitelný.

Firefox!

Searched by potihcpd - 29. 5. 2017!


Jiný Svět - 6. kapitola

Gavner se probudil.
„Myslel jsem si, že neumřeš,“ řekl kdosi, „vypadalo to s tebou ale opravdu hodně zle...“ Gavner se pokusil promluvit a zeptat se osoby, co je zač, ale nemohl pohnout ústy. „Asi tě zajímá, kdo jsem, že?“ Gavner zakýval hlavou. „Jsem Shancus, syn Evry Fon!“ prozradil teď už poznaný Shancus.
Gavner se zamyslel. Věděl, že mu to jméno něco připomíná, ale vzpomenout si nemohl! Vždyť Evra je přece had, ale co s tím?! Hned požádal Shancuse o něco k pití. Shancus se chvíli po něčem rozhlížel. Potom uviděl nedaleko špinavou bahnitou louži. Není to sice nic moc, ale nedá se nic dělat, řekl si v duchu. Gavner potom Shancusovi řekl, aby mu vyprávěl jeho příběh...

*

„Já ho tak strašně nenávidím!!!“ zavrčel Darren po odletu Sudda. „On si sem normálně dovolí přijít a řekne nám, že smrt půlky populace lidí a ještě více upírů byla způsobena jeho nepovedeným žertíkem!!!“ dodal. „Můžeš ho nenávidět, ale kam teď půjdeme a co budeme dělat?“ zeptala se Arra. „No máme dvě možnosti. Jednu relativně bezpečnou a druhou krajně nebezpečnou!“ pravil Vandža. „Řekni radši první tu první a potom ještě popiš tu druhou!“ řekla Arra. „No tak jednak můžeme jít někam dál, skrývat se a zjistit co se děje a třeba najít nějaké přeživší a nebo...“ Vandža se ušklíbl se zlověstným výrazem „...nebo si zkusíme ochočit nějakého “Mazlíka“ a pojedeme to Suddovi vysvětlit ručně,“ zlomyslně poznamenal Vandža.

*

„...no a pak jsem skočil do té díry za panem Topolem a skončil jsem tady už bez pana Topola!“ dovyprávěl Shancus. Gavner už mohl docela dobře mluvit a tak řekl: „Nějaký návrh, co budeme dělat teď?“ Shancus se otočil za sebe a potom zpět na Gavnera a řekl: „Pro začátek bychom mohli dojít těch 100 metrů do, jak se to jmenuje...jo už vím...Upíří hory...“ navrhl. „Dobrý nápad,“ odpověděl Gavner. Tak se zvedli a šli svižným krokem směrem k jednomu vchodu do Upíří hory.

*

Darren s Arrou, Harkatem a Vandžou nemuseli jít daleko. Jen vylezli z uličky mezi skalami, naskytl se jim pohled na podívanou, kterou nikdo z nich ještě neviděl. Na ohromné planině pod skálou uviděli tisíce démonů poletujících vzduchem nad velkým městem. Pod démony běhali zmatení lidé a stříleli po démonech vším, co měli po ruce. Uprostřed města stála velká lidská armáda, která měla tanky a stíhačky. Stíhaček už bylo málo, protože démoni je vždy svým ocasem srazili k zemi, takže už jich tam zbylo jen pár. Půlka města byla sice už vybombardovaná, ale démoni byli, jak se zdálo, tanky skoro netčeni, stále jich tam zůstávaly alespoň 2 tisíce.

Darren se otočil na Vandžu. „Ehm...jsi si stále jistý, že nepoužijeme radši ten první nápad?“ řekl nejistě. „Ne! Už jsme se tak rozhodli a já mám navíc plán!“ oponoval Vandža. „Poslouchejte! Sejdeme tam dolů do města a najdeme si nějakého mrtvého démona někde mimo centrum a bitvu. Prozkoumáme ho a rozhodneme se, co dál,“ řekl Pochod. „Plán je to sice dobrý, ale je v něm trochu menší problém!“ namítla Arra. „A to jaký?“ zeptal se Pochod. „No slézt tenhle kopec bude asi trochu problém...“ řekla Arra a ukázala Vandžovi, aby se šel podívat na pokraj kopce. Vandža došel na okraj a ucukl zpátky. Byli v 2000 metrové výšce a sráz předním byl skoro 90°. „Já toho Sudda zabiju! Už mě fakt začíná dost štvát!!!“ zaklel Vandža...

*

Gavner a Shancus vstoupili do chodby sloužící jako vchod do hory. „Vypadá to tu dost opuštěně,“ pravil Gavner. Shancus přikývl. Pokračovali dál chodbou, až došli k Síni, kde měla stát upíří hlídka. Nikdo tu však nebyl. „Tohle vypadá špatně!“ sykl Gavner. Vstoupili tedy do síně. Najednou se před nimi objevily tři postavy v kápích. V rukou drželi tlusté tyče, které měly na každém konci ostnatou železnou kouli.Postavy čekaly na povel svého šéfa stojícího za nimi...

*

Stáli na 2000 metrové hoře, která měla horní plochu 50 m čtverečních. Hora byla v pravém úhlu se zemí, takže bylo skoro nemožné slézt dolů. Darren zkusil hodit kámen dolů. Napočítal do 10 a až potom slyšel zvuk, jak kámen dopadl. Řekl, že se půjde trochu porozhlédnout po plošině a zašel za špičku hory. Najednou se zastavil. Uviděl před sebou démona, který měl asi zraněný obličej a krvácela mu noha. Darren se k němu opatrně přiblížil a chlácholivě ho oslovil: „Hodný démon, hodný. Když budeš hodný, ošetřím tě. Líbí se ti jméno...třeba...Larten?“ Darren utrhl listy jediného stromu, který zde rostl a přitiskl je démonovi na zraněná místa. Potom vzal něco jako liánu visící ze stromu a přivázal démona k velkému kameni. Potom rychle utíkal zpět za Harkatem a ostatními, aby jim řekl tuto novinu!

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By potihcpd - 23. 5. 2017!


Fakta - Bulvár 50

Steve Leonard a vampýři 3
„Mohla by jste mi prosím říct, v kolik hodin jste jí našla?“ ptala se vrchní vyšetřovatelka Alice Burgessová plačící paní, která seděla před ní na posteli v pokoji své dcery a plakala.
„Já už si nepamatuji... myslím, že jsem ji volala na večeři, ale pořád nepřicházela, což pro ni bylo neobvyklé. Tak jsem se šla podívat do jejího pokoje, podívala se na postel a...“ větu už nedokončila, protože se znovu rozplakala.
„Promiňte, asi to pro vás je těžké popsat, ale neviděla jste něco podezřelého v pokoji, nebo nevíte, kdo by to mohl udělat?“ ptal se jeden policista, který stál vedle vyšetřovatelky.
„Ne. Ničeho jsem si nevšimla. Omlouvám se, ale můžu už jít?“ ptala se vzlykající paní Rulíková.
„Jistě. Běžte. Nashledanou a ... upřímnou soustrast,“ řekla Burgessová. Právě stáli v malém pokoji malé dívky, u které se stalo znovu to samé, jako se ve městě dělo už dříve. Tehdy tam řádil nějaký šílenec, který sál lidem krev z těla. To samé se teď stalo dívce. Bylo jí asi 15. Podle vyšetřování, se to stalo asi v 5 hodin odpoledne. A ještě bylo podezřelé, že pod oknem ve zdi byly malé škrábance, asi jako, když kočka ryje do gauče. Ale jak se tam mohl dostat oknem? Tenhle případ asi zůstane nevyřešen. Vrah je už určitě někde několik set kilometrů pryč od města. Ten už se neukáže.

Kdyby tehdy jen věděla, jak hluboce se mýlí.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Slečna Mannová!

11. směs článků z blogu
Zde budou postupně vycházet různé zmixované články ze starého blogu. Tato rubrika bude vycházet každé pondělí, dokud nebudou vypsány všechny staré články. Bude vycházet asi sama v pondělí, ale můžou se tu klidně objevit i jiné články.

Herbalin a úvod
ČŮS všem!
Jak víte, na výletě začali P. V., P. Š. a já vyrábět drogí různých schopností a druhů. V této rubrice se vám pokusím popsat již objevené drogí a drogí, které se objeví později. Tyto drogí jsou většinou nenávykové a ne moc nebezpečné, ale trochu omámit jistě dokáží. Tak dost řečí a přejděme k první droze!
HERBALIN

Velmi populární, spíše slabší droga, vyvinutá jako protidroga na drogu leurodiziakum (bude popsáno příště), ale má i samostatné účinky. Má příjemnou vůni a docela dobrou chuť. Skládá se ze sedmikrásek a pár speciálních bylin, které nebudu vypisovat, protože jich je docela dost a jsou chráněny obchodním tajemstvím. Tato droga je pro slabší nátury, ale jak už jsem napsal, užívají ji i znalci, tzv. „drogoví gurmáni“. Je docela slabá a její omamné účinky jsou velice zanedbatelné. Nedoporučuje se polykat, ale spousta lidí ji polyká. Doporučené denní množství neohrožující (ve většině případů) zdraví je tak 14-22 gramů na dospělého člověka. Je velice oblíbena v bordelech a na podobných místech. Zanechává svěží dech s vůní bylin!
CENA

za gram se pohybuje na černém trhu tak okolo 2 Kč za 10 gramů. Cena přímo od výrobce je přesně 0,14 Kč za gram.
Ate by potihcpd!


Ledíkí
Ahoj, ahoj, ahoj! Zdraví vás potihcpd!
Je tu další článek o drogách firmy Dr. OGÍ a. s. A hned se pustíme k další droze!
LEURODIZIAKUM

Je docela dost oblíbená a omamná droga. Přezdívá se jí ledíkí a je to nejoblíbenější droga, kterou prodává firma Dr. OGÍ a. s. Skládá se z asi 50 bylin, většinou ostře omamných a tajných. Dále je tam tak z 5% pravý naquadah (o tom někdy příště), který je opravdu velice silný a tvoří 50% omamnosti drogy. Doporučená dávka je kvůli její síle opravdu malá a to 5 - max. 7 gramů denně na dosp. osobu. Více této drogy se denně konzumovat nedoporučuje, protože by to mohlo vést k vážným zdravotním problémům. Je docela hořká a mírně zapáchá, ale to je podle toho, jak to lidi vnímají. Jako zmírnění této drogy se používá herbalin popsaný v předešlém článku o drogách!
CENA

se na černém trhu za 10 gramů pohybuje okolo 10 Kč. Od výrobce je cena za gram 1,5 Kč, takže se to vyplatí kupovat spíše na ulici.
Ate by potihcpd!


Searched by potihcpd!

Steve Leonard a vampýři 4
Steve s Gannenem viseli na římse okna a dívali se do pokoje, kde zrovna stála policistka s jedním policistou a vyslýchali plačící ženu. V tu chvíli ve Stevovi hrklo. Konečně si uvědomil, že za její vraždu může vlastně on! A to ještě ta žena, kterou zabil dokonce on sám! Ta holka měla život před sebou! A on jí ho takhle hrubě vzal!
Steva ze zamyšlení přerušilo až klapnutí dveří. To odešla ta paní, co tam brečela. Chudák. Tohle jí neměl způsobit. Nejdřív byl šťastný, že lidi kvůli němu budou trpět, ale teď litoval toho, že se nechal zasvětit. Proč to vlastně dělal?
„Kdo myslíte, že to udělal?“ bylo slyšet z pokoje.
„Netuším, ale možná to byl ten samý, co minule. Možná se vrátil, aby dokončil to, co začal,“ pokrčila rameny vyšetřovatelka.
„A nemyslíte si náhodou, no...“ zdráhavě se ptal policista.
„Co? Co bych si měla myslet?“ štěkla.
„No... že by to byli doopravdy... no... Upíři?“ a při téhle větě se přikrčil, jako kdyby dítě ukazovalo špatnou známku.
„Cože? Snad nevěříte těm žvástům?! Žádní Upíři neexistují!! Kolikrát vám to mám říkat?!!“ zařvala Burgessová.
„Ano, ano, ano. Jen mě to tak napadlo,“ rychle se omlouval policista, který by jakoby zalezl do země.
„No. A už o tom nechci slyšet. Teď půjdeme. Musíme ještě vyslechnout podezřelé. A ještě jejího taťku. A ještě jsem potřebovala...“ pokračování věty se ztratilo na schodech, po kterých oba sešli dolů.

*

Steve svěsil hlavu a zpytoval svědomí. Oni dokonce pojali podezření. Co když přijdou na to, že to udělal on? Co když ho zavřou? Nebo dokonce zabijí? Ale ti lidé si to zaslouží. Ta holka byla určitě zlá svině a zasloužila si to!!! Určitě byla něco jako Darren a při pomyšlení na Darrena mu do očí vhrkly slzy. Ale co když nebyla tak zlá. Co když to byla milá holka co ostatním pomáhala... co když si to vůbec nezasloužila? Co když...
„Steve, jdeme. Myslím, že jsme viděli už dost,“ řekl Gannen a začal lézt dolů ze zdi. Steve se vydal za ním do noci a do své jeskyně poblíž města.

*

Steva probudily zvláštní zvuky. Vypadalo to, jako kdyby někdo chodil před jeskyní. Steve otevřel oči, jestli něco neuvidí.
Nikde nic. Steve si nejdřív neuvědomoval, co se děje. Pak si ale vzpomněl na policisty a na vyšetřování. Že by to byli oni? Co teď?
Steve se podíval k místu, kde by měl ležet Gannen. Ten tam ale neležel. Bylo tam prázdno.
Sakra. Mám se schovat, nebo jít a zjistit, co se děje?
Nad odpovědí nemusel dlouho přemýšlet. Gannen ho ještě neučil skoro nic z boje. Věděl jenom, jak udělat výpad. Chtěl ale okusit, co je to boj. Co to je nepřítel. Nikdy ještě pravý boj nezažil.Ale když před jeskyní bude stát 10 policistů s neprůstřelnými vestami a se zbraněmi, bude mu jeho meč a jeho umění na velký ho*no.
Steve se pomalu schoval ke zdi a začal se plazit podél stěny. Vykoukl ven. Nikde nic. Venku byla tma jako v ranci. Gannen šel určitě na lov. Ale proč ho nevzal sebou. Nebo že by ho zajal původce těch kroků. Nebo že by ho rovnou zabil?
Najednou vedle Steva zašustilo křoví a vyskočila z něj mohutná postava rovnou na Steva.
Ten to nečekal a postava ho zalehla svojí váhou. Steve nemohl dýchat, protože mu útočník zalehl koleny hrudník. Steve ječel co mohl, mlátil sebou a kopal. Nebylo mu to ale nic platné.
Najednou Steve poznal, že je to UPÍR!!! Bylo to poznat na tom, jak rychle vylétl ze křoví a ještě na jeho síle.

*

Upír mu přitiskl hrot nože na krk. Měl hnědé huňaté rozcuchané vlasy a na obličeji mnoho jizev. A taky strašně hlasitě dýchal.
„Vanezi!“ zavolala postava.
„Co je?“ vylezl ze křoví další Upír. Měl zrzavé stejně huňaté a neupravené vlasy. A chybělo mu jedno oko. V ruce držel ohromnou sekeru.
„Mám ho. Je tady. Ten druhý tam není,“ řekl druhý Upír, který ležel na Stevovi.
„Zkusím ho najít,“ řekl Upír, kterému říkali Vanez a zvedal se ze země.
„Ne. Nejdřív se vypořádáme s tímhle. Mika říkal že-“ začal Druhý Upír ale větu nedokončil, protože se najednou z lesa vyhrnulo asi 5 policistů s obušky a pistolemi.
„UTÍKEJ!!!“ zařval Vanez a zvedl se a začal utíkat. Druhý upír ho napodobil. Policisté začali střílet po obou, kteří se ohromnou rychlostí blížili k lesu. Když už zaběhli za strom, jeden policista jenom jako poslední pokus vystřelil jen tak na letmo. Ale tenhle pokus byl nejlepší výstřel, který vyšel z pistolí těch pěti policistů. Sejmul totiž Vaneze do ramene a ten se svalil na zem.
„Vykašli se na mě a utíkej!“ řval ležící Vanez, když se k němu druhý Upír sehnul.
„Ne. Pojď, odnesu tě,“ začal si Vaneze soukat na záda. V tu chvíli se policisti rozeběhli k nim.
„Dělej a vykašli se na mě!!!“ zařval Vanez a dal druhému Upírovi pěstí. Ten se rozeběhl pryč a v běhu se otočil k Vanezovi.
„Vrátím se pro tebe! Najdu tě a zachráním!“ ještě zařval a pak zmizel.
Tři policisti zabalili Steva do deky a odvedli ho k sobě do auta. Pak přišli k ležícímu Upírovi, který sténal na zemi a držel se za ránu.
„Vezměte toho vraha a odveďte ho,“ řekl jeden policista. Policisté zvedli Upíra ze země. Když ho odváděli k autu, zastavil si ho jeden policista, který si teď sundal kuklu. Pod kuklou byla Alice Burgessová.
„Počkej, ty parchante! Už nikdy nikoho nezabiješ! U nás tě čeká křeslo!“ zašeptala mu vražedně do ucha.
Steve to všechno zaujatě pozoroval z okýnka auta.
„Už se neboj. Nic ti nehrozí. Jsi v bezpečí,“ položil ruku na rameno Stevovi policista, který seděl vedle něj. Steve v něm poznal policistu, který byl v pokoji té mrtvé dívky. Takže to nakonec dopadlo dobře. Ale jak se o něm ti Upíři dozvěděli? A co se stalo s Gannenem?

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Slečna Mannová!

Searched by potihcpd - 22. 5. 2017!


Jiný Svět - 5. kapitola

„NO TO SNAD NE!?“ zděsil se Vandža a už, už šahal po šurikenu, ale nakonec si to rozmyslel. „To mi chcete říct, že tohle všechno je pravda? Tak to teda ne! Na to vám neskočím!" řval Pochod, div mu nevylezly oči z důlků. „Legrace, co?“ zeptal se posměšně O. Sudd a nenápadně se při tom pousmál. „Tak to teda ani náhodou není legrace! Chcete mi říct, že většina lidstva vymřela kvůli vašemu žertu?“ zaječel Darren. „Svým způsobem.“ To už Vandža nemohl rozdýchat. Rychle vstal, vzal do ruky šuriken a mrštil jím po Suddovi. Suddem šuriken jenom proletěl, jako by byl O. Sudd jenom vzduch. „Tak snad abych šel. Zjevně mě nemáte moc v lásce.“ řekl Sudd a zvedl se. „Jo, to teda nemáme,“ řekla Arra po hodině mlčení. „Stejně už na mě čeká Macík.“
„Kdo je sakra...“ Darren už nestihl větu doříct, poněvadž si Sudd sedl na démona, poplácal ho po jednom z jeho rohů a řekl: „Půjdeme Macíku.“ Hned potom se démon vznesl a zmizel. „Parchant,“ zabručel si pod vousy Vandža.

*

Gavner se trmácel po skalách už celou věčnost. Každou chvíli upadl. Už nemohl jít dál. Hora, ve které doufal dříve žili Upíři se tyčila asi kilometr před ním. Doufal, že tam najde jídlo, pití, pohodlnou rakev.
Upír klesl na zem. Každou chvíli to přijde. Už se mu zatemňovalo před očima. Aspoň tři dny už nic nepil a nejedl. Neměl už ani slzy. Ležel tam pouze v krátkých přiléhavých hnědých kalhotách. Za pasem měl jednu malou dýku.
Díval se do temně rudého nebe. Měsíc zbarvený do krve byl přímo nad ním. Tady jeho cesta končí. Pak už viděl jen dlouhé zelené nitě.

*

Před pár hodinami:
Shancus se zděsil z toho, co viděl. Přímo před ním se Pan Topol rozeběhl a skočil do bezedné jámy. Tedy aspoň vypadala bezedná. Dole nebylo nic vidět.
Ale moc dlouho se rozmýšlet nemusel. Kdyby zůstal tady, jistě by zemřel, poněvadž neznal cestu zpátky do tábora. A když do propasti skočil Topol, který vždy ví, co dělá, muselo to být bezpečné.
Shancus tedy o pár kroků couvl, zavřel oči a rozeběhl se přímo proti jámě.
na okraji jámy otevřel oči, odrazil se a pokoušel se letět jako pták. Ve vzduchu máchal rukama a doufal, že vzlétne. To se ale nestalo. Shancus začal padat do jámy. Potom ho pohltila tma.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 16. 5. 2017!


Fakta - Bulvár 49

Steve Leonard – 2. část
Vampýři se začali radit co se Stevem udělají. Steve mezitím přemýšlel o tom, co na to řekne Darren, že je vampýr, až se s ním někdy setká... jestli se setká. Po chvíli se vampýři rozhodli a Gannen promluvil: „Domluvili jsme se, že z tebe udělám polovampýra příští noc, až se podíváš, co to obnáší být vampýrem.“ Steve přikývl. Mohl se snad rozhodnout?! Okolo půlnoci se Gannen se Stevem vydali k blízkému městu. Gannen řekl, ať mu Steve vleze na záda. Poté se rozběhl a po chvíli začal míhat, takže oba zmizeli v dáli.

*

Po dvou „odmíhaných“ kilometrech za 5 minut dorazili do centra. Gannen si vybral ulici a tou se Stevem za sebou zamířil k jednomu domu. Ukázal na otevřené okno ve druhém patře. Steve přikývl a Gannen vylezl rychle nahoru. Po značném úsilí se za ním dostal i Steve. Prolezl oknem dovnitř a zůstal stát. Gannen se skláněl nad nějakou dívkou. Dívka měla na stěně plakáty svých oblíbených skupin. Na jednom bylo napsáno: „Věnuji své milované Debbie k...“! Dál už nedočetl. Gannen rychle udělal Debbie na krku malou ranku a začal jí pít krev!
Za 5 minut byl hotov. Debbie již nedýchala a byla neskutečně bledá. Vampýr zato znachověl a vypadal spokojeně. Gannen pravil: „Má dobrou krev. Nechceš taky ochutnat Steve?“ Steve naznačil něco jako, že by to zkusil a sklonil se nad Debbie. Začal sát. Za pár vteřin slezl. Měl ve výrazu, že mu krev moc nejede, ale nedal to moc znát a nepromluvil. Poté se odebrali pryč, ale Gannen si celou cestu mumlal něco jako: „Co jsem to jen v té krvi cítil...chutnalo to jako...jako upír!!!“

*

Vrátili se zpět za město. „Myslím, že již jsi připraven na zasvěcení,“ řekl Gannen. Vyzval Steva, aby dal ruce před sebe a aby ukázal dlaně. Poté mu udělal na bříšku každého prstu malou ranku a přiložil k nim své prsty. Steve chvíli necítil nic, ale pak do něj začala proudit vampýří krev a síla a on jen taktak, že nespadl na zem. I Gannen měl potíže s lidskou krví. Za pár minut dali ruce od sebe a Gannen šel spát, protože se již rozednívalo. Steve šel po chvíli za ním a přemýšlel o tom všem co se mu stalo v poslední době.

*

Steve se probudil celý rozlámaný a unavený, ale potom co se protáhl v sobě ucítil novou sílu. Rozhodl se, že ji vyzkouší. Vyšel ven. Oslnila ho odpolední zář zapadajícího slunce. Bál se, že když vyleze ven, tak zemře. Potom se, ale odhodlal a vylezl ven. Nestalo se nic. Začal běhat kolem stromu. Po 150. kolečku usoudil, že tu nemá cenu běhat, protože se vůbec neunavuje a šel zpět do jeskyně. Stále mu vrtalo hlavou proč na slunci nezemřel. Jako kdyby mu četl myšlenky se ozval Gannenův rozespalý hlas: „Nemůžeš zemřít dokud jsi jen polovampýr nebo poloupír. Slunce škodí jen plnohodnotným upírům a vampýrům a to až po pár hodinách!“ Poté pravil: „Dnes půjdeme znovu do města. Zkusíš si vysát prvního člověka.“ K večeru se vydali k nic netušícímu městu, kde lidé nevěděli, že vražda Debbie nebyla poslední...
Vlezli do jiného domu, dnes již mnohem snáz, kde ležela mladá žena. Gannen ukázal směrem k ní a Steve se k ní vydal. Nejprve udělal malou ranku, podle vzoru Gannena a pak už následovalo ticho rušené jen jako když vampýr vysává z někoho krev...

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By potihcpd!

10. směs článků z blogu
Zde budou postupně vycházet různé zmixované články ze starého blogu. Tato rubrika bude vycházet každé pondělí, dokud nebudou vypsány všechny staré články. Bude vycházet asi sama v pondělí, ale můžou se tu klidně objevit i jiné články.

Nápověda
Čau, zdraví potihcpd
Co to je nápověda? Nápověda vznikla zkrácením a přeměněním jedné z frází používaných ve společnosti bordello bossů i normálních klientů bordelů, či samotných cour.
Trocha historie:
Slovo nápověda je synonymem ke slovu repikí. Z původního repikí, jehož význam jistě každý zná, vznikla fráze tvaru „Nápověda: Repikí!“. Tato fráze se používala skoro na každou otázku stejně jako samostatné slovo repikí. Tato fráze byla ale dlouhá a tak se zkrátila jen na prosté NÁPOVĚDA!
Pokud tedy uslyšíte někde, že se mluví o nápovědě nebo o napovídání, z 50% se mluví o repikách... bohužel tu zůstává i pův. význam slova nápověda, takže občas dochází k neshodám v řeči! Víc o tomto nám řekne profesor N. O. Váslova:
Slovo nápověda v novém smyslu je v českém jazyce docela nové a pomalu se teprve dostává do oběhu, nýbrž vzniklo před cca 3 dny. Je zatím málo používané, ale během takových 2 příštích měsíců vyřadí pův. slovo nápověda ve smyslu razení z řeči a bude znamenat jen repikí...
Děkujeme panu profesorovi a přejeme mu hodně úspěchů v příštích letech!
A co říct na konec? Do českého jazyka se díky bordelům a jeho činnostem dostala spousta skvělých slov, takže bordely nemusí být vždy k zahození!
Toto je můj poslední předprázdninový článek! Doufám, že se vám líbil a těším se s vámi nashledanou o prázdninách a opět v plné síle na začátku školního roku v září!
Discovered by potihcpd!

Útok zmutovaných žab
Zdravím všechny!
Jako vždy je z nadpisu článku patrno, o co jde. Jen málokdo ovšem ví, jak se to stalo. My patříme k těm, pro které tajné informace nejsou tajemstvím a snažíme se je zveřejňovat. Tyto geneticky zmutované žáby jsou velké zeleno-žluté a mají obrovské přední tlapy s dlouhými drápy. Jsou křížencem člověka, žáby a kočky. Mají kočičí jazyk a vypouklé oči. Skákají až 20 metrů vysoko a chraplavě mluví. Sice mají ruce a nohy, ale o své mohutné přední nohy se rádi opírají a díky tomu chodí podobně jako orangutani. Jejich potravou je lidské maso, koňské maso a vůbec všechno co se hýbe, včetně třeba automobilů. Jsou téměř bezední a s každým dalším jídlem rostou a sílí. A jak se tu vlastně taková monstra jak z noční můry vzala? Vše má na svědomí profesor Zkumavka, ten nechvalně proslulý vědecký odpůrce bromu. Pokud si nepamatujete na článek „Brom může zabíjet!“, tak to lehce vysvětlím.
Je to vědec, který přišel na to, že brom v přílišném množství může ubližovat a končí i smrtí. My jsme ale zjistili, že hned po zveřejnění jeho antibromového projektu byl najat firmou Bromovička s. r. o. jako hlavní chemik. Vymyslel zvláštní sloučeninu podobnou bromu působící stejně, ale absolutně bezpečnou na používání. Testovali ji na dvou žábách, kterým před tím dali arginmax. Zabralo to skvěle - jedna žába si začala myslet že je Napoleon a druhá zase, že přichází z vesmíru a musí spasit svět. Ale repiky vůbec nechtěly! Vedlejším účinkem ale je, že asi hodinu na to se z nich stala nahoře popisovaná monstra. Snědly klec a doteď se potulují po ulicích Prahy. Kdybyste na ně narazili, volejte policii, exorcisty, odchyt ze zoo, Karlovu agenturu nebo psychiatrickou kliniku - výběr je zcela volný. Až jim ale zavoláte, kontaktujte nás prosím ještě v Návrzích, připomínkách a chybách, taky bychom to chtěli vidět.
By Himbajs!

Searched by potihcpd!

Searched by potihcpd - 15. 5. 2017!


Jiný Svět - 4. kapitola

„Shancusi! Vylez! Vím, že tam jsi!“
„Jak si na to přišel?“ ozvalo se za kamenem.
„Já se můžu kdykoliv objevit kdekoliv chci!“
„No jo, no jo,“ řekl Shancus a vylezl ven. Před ním stál vysoký muž v plášti a klobouku, kterému nebylo vidět do tváře. „Proč mě sleduješ?“ zeptal se Topol naprosto klidným hlasem. „Vy víte odpověď. Tak proč se mě na to ptáte?“ zeptal se a nemohl zabránit vzteku, který byl slyšet v jeho hlase. „Máš pravdu, vím to. Ani bych ti nemusel číst myšlenky, abych zjistil, že je to čirá zvědavost, že je to tak?“ Shancus jen mlčky přikývnul a klesl očima k zemi. „Můžu jít s vámi?“ zeptal se jenom tak, i když věděl, že nemůže. „Ano, dnes můžeš,“ řekl ledově klidným hlasem Hibernius, otočil se a odešel. Shancus překvapen tou odpovědí se rozeběhl za ním. „Ale vem si radši tohle. Dneska to budeš potřebovat,“ řekl Topol záhadně, když ho Shancus dohnal a vložil mu do ruky malý kožený sáček, který byl celý obvázaný nití, jenom kousek nahoře vykukoval. „K čemu mi to bude?“ zeptal se a podíval se do tmavých míst kde předpokládal, že má Topol oči. „Uvidíš. A už se na nic nevyptávej,“ řekl a šel dál.

*

Šlapali vedle sebe asi hodinu. Kolem nich nebylo nic. Jen pusto. Občas nějaký kámen a občas nějaká díra v zemi se zaschlou krví kolem. Pouze před nimi se rýsovala velká hora, ze které vyšlehávaly plameny vysoké alespoň pět metrů, ale na tu dálku to nebylo poznat. Nebylo poznat, kdy je den a kdy je noc. Rudý měsíc svítil pořád. Stále byl na tom samém místě. Žádné hvězdy nesvítily, žádný mrak se na nebi neobjevil. Pouze občas rudý blesk. Ani vítr nefoukal. Bylo tam téměř nedýchatelně. S každým nádechem, jako by vás škrábalo na plicích.

„Jak dlouho ještě půjdeme?“ zeptal se bezmocně Shancus, který celou cestu sípal. Pan Topol se ale choval, jako by mu nedostatek vzduchu vůbec nevadil. „Už jsme tady,“ řekl Topol a zastavil se. Shancus se rozhlédl kolem sebe. Nepřišlo mu, že by byli na nějakém zajímavém místě. Stáli na normální planině. Občas nějaký balvan.
„A co teď? To už jsme jako tady?“ zeptal se zmateně malý „had“ a rozhlížel se kolem sebe, div si nezlomil vaz. Pan Topol beze slova ukázal kousek před sebe dlouhým kostnatým prstem a pobídl Shancuse přikývnutím. Shancus se podíval před sebe a potichoučku nakračoval směrem k místu, kam ukázal Pan Topol. Pak zjistil, že nestojí na normální pláni, ale na skále, protože došel k okraji a málem se zřítil dolů.

Dole nebylo nic vidět. Jen tma. Na druhé straně se taky tyčila vysoká skála. Vlastně to na čem stál a to na proti nebyly skály, ale ta díra před ním byla obrovská díra v zemi. Z přemýšlení Shancuse vytrhl Pan Topol, který křikl:
„Jestli chceš přežít, pojď za mnou,“ a hned potom se rozeběhl a skočil přímo dolů do propasti.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 9. 5. 2017!


Fakta - Bulvár 48

Tercie A měsíc po zániku republiky
28. června 2009 / 3. srpna 1
Dobrý podvečer u prvního prázdninového článku, tentokrát k příležitosti měsíce po zániku RTA. Jak naše třída vypadá? V jakém stavu je první patro? Článek bude krátký, většina již byla popsána v článku Tercie - souhrn.


Končí již druhý prázdninový den. Ne zcela, prázdniny se začnou až ve středu, ale díky ředitelskému volnu v pondělí a úterý je tento víkend už přímo spojen s prázdninami. Tedy před dvěma dny jsme dostávali vysvědčení a přestože jsou již mnozí na dovolené, rád bych se ještě vrátil ke školnímu roku.

Šest měsíců existovala v Tercii A republika - Republika Tercie A (RTA). Vznikla koncem listopadu 2008 a půl roku ovlivňovala dění ve třídě, jak politiku, tak kulturu. V mnoha případech představovala hlavní téma diskuze, nejen zde na TV-Nora, mám na mysli přímo přestávky (či hodiny) ve škole. Měla pět vlád, z čehož ta pátá nevládla dlouho (den) a RTA zrušila.

Anarchisté (z těch hlavních: J. Ko., P. V., V. Č.) byli od začátku proti republice. Pokoušeli se jí zničit různými nelegitimními způsoby, ale nepovedlo se jim to. Na začátku dubna 2009 získali velkou podporu holek i umírněných anarchistů, kteří dosud drželi s republikány. Následovaly dva měsíce bezmocné čtvrté vlády, během kterých byla stále zřetelnější převaha anarchistů. Páté volby do vlády se konaly podle gregoriánského kalendáře 27. května 2009 (1. tserventse 1). Drtivě v nich vyhráli anarchisté. Provedli několik změn a dalšího dne, ve čtvrtek 28. května 2009 republiku (ze dne voleb přejmenovanou na Anarchie Tercie A - ATA) zrušili.

Tyto události jsou již každému z nás zajisté známy. Už v minulém článku byly nalíčeny důsledky, které zánik RTA měl na společnost ve 104 i v okolí a nyní je rozeberu podrobněji:

Velitel ozbrojených sil RTA v době první až čtvrté vlády - J. Fa. - měl (a pořád má...) negativní mínění o Kvartě A a Sekundě B. Kromě nevydařené války se Sekundou B se tyto postoje na zahraničních krocích RTA moc neprojevily. Přesto využili anarchisté jeho averze vůči těmto třídám a do předvolebního letáku k pátým volbám napsali: „Nechcete se už dívat na kvartány a sekundány skrz prsty proto, že nepřistoupili na naši hru?“ Anarchisté se netajili vůlí zlepšit vztahy ke Kvartě A a k Sekundě B. Pravdou je, že obě tyto třídy se s naší třídou do sporu několikrát dostaly.

Tercie A (ještě před vznikem republiky) se v říjnu 2008 cítila ohrožena spojenectvím svých dvou úhlavních nepřátel. V tuto chvíli přistoupil J. Ko. na jednání o vzniku republiky, i anarchisté se báli útoku a žádný z nich neodporoval navrženým plánům, naopak spolupracovali: P. V. si přál řídit obchod Tercie A - později se stal ministrem obchodu, J. Kl., J. Fi. a J. Ko. ustavili diplomatickou radu, která měla kontrolovat kroky zvoleného Vrchního smluvního stvrzovatele mezitřídních listin Tercie A (tzv. podepisovače, zvolen 9. října 2008, jeho zástupcem se stal téhož dne L. Kn.) M. Mi. Po podpisu spojenecké smlouvy s Primou B (15. října) se situace uklidnila, bezprostřední ohrožení pominulo. Tato krize, jakási díra v anarchii, ukázala ochotu anarchistů spolupracovat ve prospěch republiky v případě vnějšího ohrožení. Ukázala jejich tehdejší vlastenecké cítění a skutečnost, že považují Kvartu A a Sekundu B za potenciální nepřátele, proti kterým je nutno spolupracovat s republikány, byť za cenu pádu anarchie a vzniku republiky. V květnu již anarchisté projevují náklonnost k bývalým možným nepřátelům v rámci kampaně proti republikánům. Nějaký jev, událost či fakt je přiměli obrátit se opačným směrem a podporovat Sekundu B a Kvartu A proti RTA.

Za poslední měsíc se tvář prvního patra hodně změnila, je otázkou, zda v důsledku zániku RTA. Téměř každý řekne, že na tom republika žádný podíl nemá... Má! Přestože neměla prostředky k tomu, aby tyto události nějak zvrátila, dávala podvědomí společnosti spojitost se sebou. Zánik RTA znepokojil Primu B, která se dílčímu útoky na 104 i A-terciány snažila zvrátit situaci zpět. Poté co se jí to nepovedlo podléhá Prima B i Tercie A zhoubnostem sekundánské společnosti. Vliv Sekundy B, kterou již dávno neměl pod kontrolou J. Kol., ale J. Č., se záhy projevil po celém prvním patře a jeho růst byl stvrzen vztahem J. Č. s H. B. z Primy B. koncem první poloviny června 2009.

Ona „sekundánská“ společnost se zformovala začátkem naší Tercie pod vlivem Kvarty A. Do tercií začala výrazněji pronikat až přibližně v dubnu 2009, kdy už měla republikánská vláda ve 104 jen malý vliv, ale nelze popřít skutečnost, že se tato infekce šířená ze 109 ve třídách aliance rozmohla až po 28. květnu. Nezasažena zůstala prozatím pouze Prima A, která však nemá dostatečný vliv (kvůli věku), obchodní (kvůli malému počtu holek) ani vojenské (kvůli nezájmu kluků o politiku a vstup do armády), aby tvořila zbylým třídám protiváhu. Z Primy B je v této společnosti jen minimum lidí, ale ta už po ztrátě spojence nemá vůli cokoliv podnikat. Sekunda A je postižena asi nejvíce, 109 ovládá většinu jejího obchodu a kluci ze 106 jsou proti tomu zcela bezmocní. Jejich třída je pod vlivem B-sekundánů přibližně od lyžařského výcviku letošních sekund a byla také jejich první obětí. Tercie B je spíše pod vlivem Kvarty A, ale Sekundě B tvoří významné obchodní partnery. A My? My do této společnosti přispíváme významným počtem osob, z nichž několik je na B-sekundánské obchodní sítě přímo napojeno.

Před koncem školního roku nebylo zvláštností vidět na chodbě prvního patra hloučky osob, které mnoha způsoby porušují školní řád věcmi, které zde ani nechci popisovat. A tyto hloučky se skládají z osob ze šesti tříd (pokud místo Primy A počítám Kvartu A), včetně té naší...!

Toto je také nepřímým důsledkem zániku RTA. Z toho je jasně patrné, že RTA měla aspoň malou schopnost této demoralizaci čelit. Musím konstatovat, že měsíc po nastolení anarchie v Tercii A je stav prvního patra katastrofální a nejsou poskytovány lepší vyhlídky do příštího roku. Na druhou stranu je možné, že se mnozí z této špatné doby poučí a podpoří potenciální vznik RKA ve Kvartě. Pro dnešek se s vámi loučím, přeji hezký zbytek dne.

Firefox!

Searched by potihcpd - 8. 5. 2017!


Jiný Svět - 3. kapitola

„Stejně nechápu, proč se...tohle stalo. Kdo za tím stojí je...jasné. Ale proč to udělal?“ dumal už asi popáté Harkat a škrábal se na holé šedivé hlavě.
Seděli v úzké soutěsce mezi dvěma skalami. Mezera mezi nimi byla široká zhruba dva metry. Nedalo se tam moc odpočívat, ale bylo to nejvhodnější místo ke schování před Démony.
Občas se objevil i nějaký obrovský plazící se červ, ale ten si jich také nevšiml.

Vandža seděl na malém balvanu a kousal si nehty na noze. Ukousnuté nehty se snažil plivat do malé mezírky ve skále a pokaždé když se mu to povedlo si spokojené zamručel.
Arra skoro vůbec nemluvila, jen občas prohodila nějaké slovo, nebo řekla: „Ano,“ to od ní bylo vše.
Darren toho taky moc nenamluvil. Larten pro něj byl jako otec. Čím déle byli spolu, tím ho měl radši. A teď ho ta leopardí bestie takhle hnusně zabila. Darren k němu začal cítit nenávist, jakou ještě k nikomu. Pořád doufal, že se najednou objeví za nějakou skálou a Darren mu usekne hlavu a hodí démonům jako potravu. To se mu ale prozatím nesplnilo.
Harkat narozdíl od ostatních pořád něco mlel. Přemýšlel nad tím, co se děje v Upíří hoře, co se stalo s lidmi, co se stalo s Circo Mostruoso a s ostatními Upíry a Vampýry.

„Myslíte, že to ještě nějaký Upír přežil?“ zeptal se všech Darren, ale jakoby věděl, od koho přijde odpověď, protože se ihned podíval na Vandžu. Ten mu také odpověděl jako první.
„Ne, nemohli. My máme štěstí, že jsme pohromadě. Upíři takhle nežijí,“ odpověděl bez váhání. „A co když ještě nějaké skupinky jsou? Co když to přežili?“ zeptal se znovu Darren.
„Není to pravděpodobné. Ale mohlo se to stát. A NE! Nepůjdeme je hledat!“ dokončil větu Vandža, protože Darren už znovu otevíral ústa k otázce, jestli je nepůjdou hledat.
„Jak daleko jsme od...Upíří hory?“ zeptal se s nádechem Harkat. „Už jen pár mil. Asi tak deset. Zítra večer bychom tam měli být, pokud nám nebude nic bránit v cestě,“ řekl znovu Vandža a podíval se k nebi. „No jo. Na to jsem úplně zapomněl,“ vypálil najednou Darren.
„Na co?“ zeptala se Arra ve snaze zapojit se do konverzace. „Teď jsme ve skalách. Sem si jen tak nepřijdou. Ale poslední čtyři míle k hoře je otevřené prostranství. Tam nás Démoni můžou snadno najít a chytit. A doteď nevíme, jak proti nim bojovat.“
„Budeme tam muset odmíhat. Co jiného se dá holt dělat. Musíme si věřit. Měli bychom-“ Vandžovi se najednou objevil v očích zvláštní výraz, když se podíval směrem na oblohu.
„Co se děje?“ zeptali se všichni najednou.
Vandža jen nehlasně ukázal směrem k nebi.

Všichni se tím směrem podívali a nemohli se ani hnout.

*

Z nebe se k nim na zem snášel jeden démon. Nevypadal že by chtěl zaútočit. Prostě se jen snášel na zem k nim.
„Někdo na něm sedí!“ zařval Darren a ukázal na postavu, která vážně seděla na démonovi.
Vandža ani chvilku neváhal a vytáhl z opasku šuriken. Napřáhl se, ale majitel démona na šuriken pouze ukázal prstem, šuriken se rozžhavil a Vandža ho upustil na zem a začal se držet za ruku a foukat na ní, jako malé dítě.
Takhle to bylo i s mečem Arry a Darrena a se sekerou Harkata. Nikdo se neměl jak bránit. Všichni jen stáli a dívali se na démona, který byl stále blíž a blíž. Asi za pět vteřin démon dosedl na zem a všem spadla čelist.
Na démonovi seděl Osmond Sudd a točil si hodinkami ve tvaru srdce. „Zdravím vás,“ pozdravil všechny najednou a doprovodil pozdrav úklonou ke každému z nich, „dovolte, abych vám to vysvětlil,“ řekl O.Sudd a ukázal směrem k démonovi.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 2. 5. 2017!


Fakta - Bulvár 47

Prázdninový program
Předprázdninový poslední článek, ve kterém budou uvedeny všechny důležité informace...

Již podruhé v historii TV-Nory, též by se dalo říci poprvé v historii cusatalonu, píšu poslední předprázdninový článek. Tak hned přejdu k důležitým oznámením...

Dovolené
Můžu říct předem, že udržet funkčnost cusatalonu o prázdninách je zhola nemožné, proto se dá nepřímo říci, že cusatalon nebude od 1. 7. do 31. 8. 2009 fungovat.
Já zde nebudu, kromě pár dní a stejně tak myslím většina adminů a reportérů. ale přece je tu osoba, která zde asi tak zhruba občas bude. Je to můj skvělý zástupce Firefox, kterého tímto pověřuji, aby uhlídal cusatalon před spamy a před jinými podobnými problémy a na tyto dva měsíce mu předávám plná práva majitele jako správce. Děkuji předem!
Články nejspíš nevyjdou žádné, ale přece jenom když přijde nějaká světová důležitá kachna...ehm...chtěl jsem říct novinka, tak se tu článek může objevit, avšak moc bych s tím nepočítal...
Diskuze jsou zcela v provozu všechny bez výjimky a stále v nich platí daná pravidla, na které bude dohlížet Firefox případně někdy já, či Himbajs.
Pro příznivce seriálových článku jako jsou: Muhara, Tlach (přerušený, ale stále nezrušený) nebo Povídky z DS, mám zprávu, že nebudou vycházet určitě celé prázdniny (chvilka ticha na vysmrkání se a utření slz), na začátku roku však nejspíš začnou znova s pokračováními, můžete se stoprocentně těšit na Steva Leoparda a pak následující příběhy a i Směsi budou v září vycházet dál.

Shrnutí
Nechci zde psát dlouhý článek o tomto roku, k tomu je zde Firefox, ale pár slov napíšu.
Myslím, že tento rok byl pro cusatalon významný a už jen proto, že to je jeho první rok ( v září bude první výročí tohoto webu). Ale myslím, že se stalo hodně přelomových věcí, jak afér soukromých, tak významných oficiálních věcí. Bylo o čem psát a hlavně měl kdo psát. Prošli jsme krizí, ale vy věrní jste zůstali vždy. Diskuze jsou stále navštěvovány i přes všechny politické události. Články doufám celkem čteny, ale hlavní je, že jsou vydávány.
Cusatalon měl být mnohokrát smazán a taky se to párkrát skoro povedlo... ale přesto stále stojí a doufám, že bude ještě dlouho jak v dobrém tak špatném, jak počasí tak situacích.

Přeji vám příjemné prázdniny a těším se s vámi na viděnou v září!

Powered by potihcpd!

Searched by potihcpd - 1. 5. 2017!