Svet-Stranek.cz
Zúčastněte se jubilejního 10. ročníku akce Chata, bude to megózní!
TV - Nora

Zářijové reportáže (sariiove reportase):Zúčastněte se jubilejního 10. ročníku akce Chata, bude to megózní!

Zářijové reportáže (sariiove reportase)

V těchto třech podrubrikách rubriky "Starší" můžete zpětně nalézt starší články z právě probíhajícího a i dvou předchozích měsíců!

Pro vaše lepší vyhledávání v historii článků:
-> články jsou řazeny chronologicky od nejnovějšího k nejstaršímu
-> navštivte i náš archiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v našem archivu můžete snadno nalézt všechny články od počátku věků

Objevujte i retrospektivně!
TV - Nora spol. ©2017


v tekto trek potruprikak rupriki "starsi" musete spetne nalest starsi tslanki s prave propi'aiitsi'o a i tvou pretkosik mesitsu!

pro vase lepsi vi'letavani v 'istorii tslanku:
-> tslanki isou raseni kronolokitski ot neinoveisi'o k neistarsimu
-> navstivte i nas arkiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v nasem arkivu musete snatno nalest vsekni tslanki ot potsatku veku

opievuite i retrospektivne!
tv - nora spol. ©2017

Fakta - Bulvár 137

Seznam třídních srazů a dalších akcí
Nedávno jsme vstoupili do desátého roku od vzniku Republiky Tercie A. Přestože tento stát po půl roce zanikl, naše třídní společenství stále čerpá z jeho kulturního odkazu. Nicméně naše třída by nebyla "společenstvím" v pravém smyslu, kdyby její členové nebyli "spolu", pokud by se i po maturitě nesetkávali. To si naštěstí dobře uvědomujeme a naše soudržnost dala vzniknout bohaté tradici třídních srazů, která nemá v jiných třídách obdobu.

Zde se uvádí seznam třídních srazů. Neexistuje však všeobecně přijímaná definice tohoto pojmu, tudíž i každý seznam bude nutně subjektivní. S několika lidmi jsem jej však konzultoval, takže má snad potenciál stát se alespoň výchozím bodem pro další úvahy.

Rozlišuji zde třídní srazy od pravidelných třídních akcí. Dále jsou zde uváděny všechny akce, na které někdo zval v třídní facebookové skupině (byť řada z nich se nakonec vůbec neuskutečnila nebo se uskutečnila bez účasti kohokoliv ze třídy). Seznam začíná v maturitním týdnu, kdy už odmaturovavší uspořádali první srazy, ale počítání skutečně pomaturitních srazů začíná až v okamžiku konce posledních maturit. Zde je třeba dodat, že nemá cenu zkoumat jakákoliv mimořádná setkání před maturitou: vzhledem k tomu, že jsme se setkávali denně ve škole, ztrácel by pojem třídního srazu smysl. Také jsou uváděny oficiální klučičí a holčičí srázky, tj. domluvené v příslušném chatu. Výjimku tvoří rozlučky, které byly pochopitelně domlouvány jinak. Nicméně historie klučičího chatu sahá jen do konce roku 2015, dřívější klučičí srázky jsou tedy pokryty jen částečně, z jiných pramenů.

Některé případy jsou sporné. Paradoxně první sraz nebyl – jako jediný ze započtených – vypsán ve skupině. Je zde započten kvůli své symbolice: první pomaturitní sraz se koná ihned po maturitě. Dalším problémem by mohly být (oficiálně oznámené...) svatby: přes vysokou účast téměř celé třídy jsem se neodvážil je započíst mezi třídní srazy či jiné akce – přeci jen nejsou koncipovány primárně pro třídu. Nicméně nezaslouží si být v kategorii “ostatní” po boku mnoha bezvýznamných akcí. Dala by se najít další sporná místa.

Zde už tedy vlastní seznam.

Vysvětlivky
S ... Číslovaný třídní sraz
A ... Pravidelná třídní akce
K ... Klučičí srázek
H ... Holčičí srázek
X: Y = osoba X zve na akci Y

2014
-____ ____21.5.____Riegrovy sady (před skončením maturity)
-____ ____23.5.____Jehuda (před skončením maturity)
1____S____26.5.____Riegrovy sady (nevypsán ve skupině, šlo se po skončení posledních maturantů)
2____S____27.-28.5.____J. Š., pomaturitní párty
-____ ____30.5.____Předávání mat. vysvědčení + maturitní večírek
-____ ____6.6.____J. Š. + J. Ko.: U Dandů
3____S____18.-19.6.____ADCM Nazaret, Kunratice (u otce B. H.)
4____S____25.6.____Petřín (piknik s D. V.)
5____S____26.6.____Riegrovy sady
-____A____26.6.-30.6.____Třídní voda: Sázava
6____S____1.9._____U Regenta
-____ ____??? někdy 15.-21.9.____A. M.: někam (zřejmě se nekonalo…)
7____S____30.10.____Ideál
-____ ____21.11.____Společenský večer: KD Ládví
8____S____22.11.____Oslava narozenin T. N. u Luise
-____ ____26.11.____J. Fa.: zpívaní na schodech
-____K____28-29.11.____J. Š., novoroční
-____ ____12.12.____J. Fa.: roráty na AG
-____A____18.-21.12.____Třídní chata
-____ ____30.12.____J. Fa.: Taizé na AG
-____A____31.12.-1.1.2015____Třídní silvestr

2015
-____K____??? někdy do 15.1.____ADCM Nazaret, Kunratice (u otce B. H.)
-____ ____15.1.____A. M.: stříhání L. Kn.
-____ ____19.1.____J. P.: ekumenická bohoslužba
-____ ____29.1.____Maturitní ples
9____S____9.2._____Jehuda
-____ ____18.2.____J. Fa.: mše na AG - popeleční středa
-____ ____20.3.____J. Ha.: ranní mše na AG
10____S____26.3.____Jehuda (s profesorkou D. V.)
-____ ____4.4._____J. Fi.: katedrála, velikonoční vigílie
11____S____16.4.____Kolaudačka V. Ch. + J. He.
-____ ____18.4.____A. D.: svatba profesora O. Š.
-____ ____24.4.____Poslední zvonění
-____ ____24.5.____Biřmování T. N.
-____ ____25.5.____L. kn. + M. Mi.: U Dandů
12____S____28.5.____Riegrovy sady
-____ ____29.5.____J. Fa.: předávání mat. vysvědčení
-____A____24.-28.6.____Třídní voda: Lužnice
-____ ____30.6.____J. Fa.: závěrečná mše AG
13____S____18.7.____Ztracenka (oslava narození A. Ch.)
-____ ____1.9._____J. Fa.: zahajovací mše AG
-____K____?.9._____J. Š., rozlučka V. Ch.
-____H____?.9._____??, rozlučka J. He.
-____ ____11.9._____Svatba V. Ch.+ J. He.
-____ ____28.9.____K. F.: Pouť do Boleslavi
-____K____9.-10.10.____J. Fa., LANka
14____S____6.11._____Na hradbách
-____ ____10.11.____T. N.: obhajoba práce manžela profesorky J. Ka.
-____ ____27.11.____Společenský večer: KD Ládví
-____K____cca listopad / prosinec____Nádražka
-____ ____12./13.12.____A. N.: Vyzvědači
-____ ____17.12.____Pohřeb V. Fi. (kluci domluveni v chatu, poté pizzerie)
-____A____18.-22.12.____Třídní chata
-____A____31.12.-1.1.2016____Třídní silvestr

2016
-____ ____28.1.____Maturitní ples
15____S____19.2.____Kampus
-____K____27.2.____L. L.
-____ ____18./19.3.____V. F.: Agora
16____S____19.3.____Kolaudačka M. Mi. + L. Ko.
-____ ____29.4.____J. Fa.: poslední zvonění
17____S____7.5._____Jehuda (oslava narození E. Mi.)
18____S____8.5._____U Dandů / Popocafepetl (oslava narození E. Mi.)
-____ ____16.5.____J. Fa.: předmaturitní mše AG
-____ ____26.5.____J. Fi.: katedrála, Těla a Krve Páně
-____ ____27.5.____J. Fa.: předávání mat. vysvědčení
-____ ____16.6.____V. F.: Noc filozofie
-____ ____23.6.____J. Fa.: Akademie AG
19____S____29.-30.6.____J. Š.
-____ ____30.6.____J. Fa.: závěrečná mše AG
20____S____29.7.____V. Ch.+ J. Ch.
-____ ____30.7.____J. Fa.: Krakov, Campus Misericordiae
-____K____3.8._____Jamajka
-____ ____6.8._____J. Ch.: Vyšehrad, rébusy L. Kn. (možná třídní sraz?)
-____ ____31.8.____J.Ch.: Hostivař, koupání s A. Ch.
-____K____1.9._____J. Š., rozlučka M. Mi.
-____H____?.?._____??, rozlučka L. Ko.
-____ ____1.9._____J. Fa.: zahajovací mše AG
-____ ____3.9._____Svatba M. Mi. + L. Ko
-____A____9.-18.9.____Třídní Itálie
21____S____29.9.____Rekolaudačka V. Ch.+ J. Ch.
-____K____21.10.____U Nováků
-____K____4.11._____V. Ch.
-____ ____11.11.____Společenský večer: KD Maniny
-____K____24.11.____U Nováků
-____ ____8.12.____J. Fa.: mše na AG - Neposkvrněné početí P. M.
-____A____15.-19.12.____Třídní chata
22____S____22.12.____Alibi / Budvarka / U Houmra
-____A____31.12.-1.1.2017____Třídní silvestr

2017
-____ ____20.1.____Maturitní ples
23____S____2.2._____Vyšehrad, bobování
24____S____16.2.____J. Š.
-____ ____1.3._____J. Fa.: mše na AG - popeleční středa
-____ ____3.3._____J. Fa.: Agora
-____ ____24.3.____J. Fa.: AG sraz
25____S____29.3.____U Voraře / U Libuše
-____ ____5.4._____J. Fa.: Petřín, křížová cesta AG
26____S____23.4.____Na hradbách
-____ ____28.4.____J. Fa.: poslední zvonění
-____K____3.5._____Fara Nusle (u otce B. H.)
-____ ____13.5.____V. Č.: maraton
-____ ____2.6._____25. výročí obnovení AG
-____K____9.6._____Nádražka
-____A____26.-28.6.____Třídní voda: Otava
-____ ____29.6.____J. Fa.: Akademie AG
27____S____29.6.____Na hradbách / Billiard____AB sraz - drtivá převaha Áčka
-____ ____30.6.____J. Fa.: závěrečná mše AG
-____A____10.-16.9.____Třídní Itálie
28____S____29.9.____V. Ch.+ J. Ch.
-____K____19.10.____Zázemí / Ponrepo____Výstava
-____ ____22.10.____M. Mi.: Cimrman
29____S____29.10.____U Karla IV.
-____K____3.-4.11.____J. Fa., LANka
-____H____10.11.____L. Mi.
-____ ____24.11.____Společenský večer: KD Maniny
-____K____27.11.____Fra, novoroční
-____A____14.-17.12.____Třídní chata
30____S____27.12.____Fara u sv. Vojtěcha (u otce B. H.)
-____A____31.12.-1.1.2018____Třídní silvestr

By Firefox - 3. 1. 2018!

Občanství v RTA
Republika Tercie A byla státem, jehož existence sice netrvala o moc déle než půl roku, avšak mnohým změnila celý život. Proto je důležité na ni nejen nezapomenout, ale i ji pořádně zkoumat ze všech možných pohledů, všemi možnými metodami a zkoumat i její všechny stránky. Když se podíváme na tři základní konstitutivní prvky státu podle Montevidejské úmluvy, neboli - co je potřeba proto, abychom o něčem řekli, že to je stát - tak jde o území, obyvatelstvo a státní moc. O území už byl napsán článek a jednalo se především o učebnu 104 a část přilehlé chodby, popřípadě jiná anektovaná území. O státní moci toho bylo napsáno opravdu mnoho. Politický aparát byl v RTA velmi přehledný a logický. Za to o obyvatelstvu se zatím nic nepsalo a tak mnoho odborníku nevědělo, kdo vlastně do RTA patřil, popřípadě kdo dodnes může užívat momentálně už spíše pouze čestné občanství. Výjimkou byla konference ve Velké Úpě v roce 2015, které se účastnil bývalý konsul J. Ko. a bývalí ministři J. Š. a P. Š.

Jediná zmínka o významu občanství v historických pramenech byla vztažena k volebnímu právu. O vzniku RTA hlasovali pouze kluci, avšak asi se předpokládalo, že v případné republice budou i holky, i když by neměly aktivní ani pasivní volební právo. To se časem změnilo a holky se mohly alespoň pasivně účastnit voleb. Při vzniku republiky o rok později dokonce holky hlasovaly, zda chtějí být součástí republiky. I když je zde výsledek nejasný, je zcela jasné, že alespoň po krátkou dobu byly holky součástí RTA či jiného obdobného státu, a tak jim občanství nelze upírat.
Zde končí lehké historické okénko, které nemusí být úplně historicky správně, avšak výstupy jsou zcela jasné. První skupinou občanů RTA jsou tedy nepochybně členové třídy, které budeme nazývat Prvotními občany. Ovšem už zde vzniká problém, zda se do této skupiny počítají i ti, kteří nebyli součástí třídy po celých osm let. Jak by mohli být občané, když RTA vůbec nezažili? Zde je ale důležité si uvědomit, že RTA sice trvala pouze krátké období, ale její tradice a vliv přetrvává dodnes. Jako příklad lze uvést jazyk, kalendář nebo i tradice. Přesto je důležité rozlišit ty, kteří byli ve třídě celých osm let, jelikož jejich přínos a oddanost pro RTA byla nepochybně větší.Proto se nabízí rozlišení na Pravé a Nepravé Prvotní občany. Pravých občanů je tedy 30, zatímco nepraví jsou pouze 4.
Co se týče dalšího občanství, je situace trošku komplikovaná. Občanství se v mezinárodním právu získává primárně dvěma způsoby a to Ius Soli a Ius Sanquinis. V případě Ius Soli, tedy situace nabytí občanství díky narození na území státu, asi není přílišná úprava nutná, jelikož je malá šance, že se někdo narodí v učebně č. 104. Podle mého názoru by se ale v tomto případě mělo občanství nabýt. O nějakých omezeních by se mohlo uvažovat v případě, kdyby se jednoduchosti nabytí začalo zneužívat a ženy by začaly rodit v učebně č. 104, ale zatím je to bezpředmětné.
Daleko komplikovanější je situace v případě Ius Sanquinis – občanství krví. Je jasné, že potomek dvou občanů RTA narozením nabývá občanství, ale problém nastává, když je pouze jeden rodič občanem. Na konferenci se nakonec došlo k tomu, že i potomci jednoho z rodičů nabývají občanství narozením, ale také se tyto dvě skupiny začaly rozdělovat pro někoho možná trochu hanlivě na Čisté a Nečisté. Označení slouží hlavně k vyznamenání těch, kteří mají svým narozením blíže k tradicím RTA a nikoliv jako urážka těch druhých. Navíc je velice pravděpodobné, že počet Čistých bude značně menší a nejspíš ani nepřežije třetí generaci, i když dnes jsou zatím pouze ti čistí.
Posledním případem je naturalizace. Ten u koho vznikne rodinný sňatek s někým z občanů, se také stává občanem RTA. U adopce je to na celý život. Dokonce je tu možnost být Čistý naturalizovaný občan, pokud bude adoptován párem občanů či pouze samotným občanem. Také sňatkem se nabývá občanství. To není ztraceno rozvodem, avšak při případném dalším sňatku druhý manžel už manželství nenabývá. Na žádost asi občanství udělit nelze, protože neexistuje žádný kompetentní úřad.
Co se týče zániku občanství, tak jsou dva způsoby. Za prvé smrtí a za druhé vzdáním se. To jde vždy, jelikož každý občan RTA má i nějaké další občanství (nejčastěji české) a nehrozí tak apolitismus – stav bez státního občanství. Občanství nelze odebrat, jelikož se RTA řídí Všeobecnou deklarací lidských práv (1948), kde je řečeno, že: „Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit.“
Toto je tedy krátký článek o státním občanství, který samozřejmě není neopravitelný a je možná diskuze nad jeho textem.

By čegi - 29. 12. 2017!

Searched by potihcpd - 30. 9. 2019!


Deník Desmonda Forda - 5. kapitola

Začíná mi tu docházet kyslík a je tu celkem těsno. Doufám, že tenhle deník někdo vůbec objeví, i když kdo by jen tak otevřel rakev na hřbitově. Možná hrobník. Ale ten asi ne. Nebo vykradač hrobů. To už je pravděpodobnější. Ale to vás asi nezajímá, takže pokračujme...

*

Z bezvědomí jsem se probudil po nevím jak dlouhé době. Už to bylo po několikáté, co jsem se za těch pár dní probudil, aniž bych věděl kde. Zase se opakovali. Jako vždy jsem otevřel oči. Ležel jsem na tvrdé nepohodlné posteli v jakési cele. Posadil jsem se na postel a rozhlédl se kolem sebe. Čtvercová místnost s kamennými zdmi, jednou postelí, lavorem s vodou („záchod“) a dveřmi. Pochopitelně zamčenými. Až po chvilce jsem si uvědomil, jak strašně mě bolí hlava a proč jsem byl vlastně v bezvědomí. Promnul jsem si boule na hlavě. Při každém doteku to strašně bolelo. Podíval jsem se na sebe a zjistil jsem, že mám na sobě čistou košili a jakési plátěné kalhoty. To bylo tak všechno. Krev ze mě naštěstí byla smytá. Vstal jsem, došel až ke dveřím a tam na ně zaklepal. Doufal jsem správně. Dveře se otevřely. Vyšel jsem z cely a přede dveřmi na mě čekal někdo, koho bych tam čekal ze všech „nejraději“ - William.

*

„Tak, jakpak jste se nám vyspal?“ zeptal se mě ironicky. „No báječně.“ „Takže můžeme začít?“ zeptal se mě. „S čím?“ otázal jsem se ho zmateně. „No s vaším výcvikem přece. Copak jsem vám o vašem výcviku ještě neříkal?“ Na to jsem mu neodpověděl, jen jsem se na něj podíval jak nejnaštvaněji jsem uměl. „Asi ne.Tak vám to říkám teď. Jdeme,“ řekl mi a vydal se dlouhou chodbou nalevo od mé cely. Zřejmě už jsme byli jinde, než mě předtím zbil. Chodbo byla lemována okny, takže jsem poprvé za nevím jak dlouhou dobu viděl sluneční světlo. Bylo mi to ale vcelku jedno.
„Teď jsem si vzpomněl, co to mělo být s tím pokojem? Jak jste mě tam zamkli a pak jste to tam vyhodili do vzduchu. Co to mělo znamenat?!“ zeptal jsem se Williama, který kráčel rázným krokem přede mnou. „To byla zkouška, Desmonde,“ odpověděl mi. „Zkouška čeho?“
„Zkouška vaší reakce na neznámé prostředí,“ řekl mi William. „A jak jsem uspěl?“ zeptal jsem se znovu. „Velmi špatně...“

*

Pokračovali jsme dál tou chodbou. Cestou jsme míjeli několik lidí. Ženy i muže. Muži byli oblečení v kvádrech a ženy taky většinou v nějakém formálním oblečení. Bylo tam hodně rušno. Připadal jsem si aspoň na chvíli jako doma.
„Jsme tady,“ řekl najednou William a zastavil se u nějakých dveří. Vytáhl z kapsy saka klíče, strčil je do zámku a odemknul. Potom zmáčkl kliku a otevřel. „Prosím, pane Forde,“ řekl mi a pokynul, ať jdu první.„Běžte radši Vy,“ řekl jsem mu. „Jak myslíte,“ odpověděl a vešel do místnosti. Vešel jsem hned za ním a zaklapl jsem za sebou dveře. Byli jsme v jakési posilovně. Všude bylo posilovací nářadí, uprostřed místnosti ring, činky a pár namakaných chlápku, kteří zvětšovali objem svých svalů. Nevypadali ale, že by to potřebovali. „Tak pane Forde, začněme s vaším výcvikem.“ „A v čem mě budete vycvičovat?“ zeptal jsem se ho. „Neměl jste těch otázek už moc, Desmonde?“ řekl na to. „No jo, už mlčím.“ „Takže posiloval jste někdy, pane Forde? Dělal jste někdy nějaký bojový sport?“ „Hmm, asi ne,“ odpověděl jsem mu. „Asi?“ zeptal se. „No, určitě ne.“ „Pral vy jste se vůbec někdy? Víte jaké to je, dát někomu pěstí?“ pokládal mi další a další otázky. „Ne, nevím.“ „Dobrá, praštěte mě,“ řekl mi.
„Cože? Jak to myslíte, praštěte mě?“ „Copak vy nevíte, co to znamená do někoho praštit?“ „No, vím...ale...“ „Prostě mi dejte pěstí, jakou největší umíte, nebo já dám jednu vám,“ řekl mi. To mě přesvědčilo. Napřáhl jsem se a dal jsem mu největší ránu, jaké jsem byl tehdy schopný. Vrazil jsem mu pěstí přímo do tváře. Ozvalo se ostré křupnutí, ale ne z jeho tváře, ale z mojí ruky. Luplo mi v kloubech a vytryskla mi z nich krev. S ním to ani nehnulo. Stál dál stejně nehybně jako předtím.

*

„To muselo bolet...“ řekl mi. „Nechte si toho! Víte, jak to bolí?!“ ječel jsem na něj. „Věřte mi, že za tu dobu, co tu budete zažijete mnohem více bolesti, než jen odřené klouby,“ odpověděl mi na to. „Ou.“ „Ano. To tedy Ou.“
„Takže. Už víme, že jste nikdy nebojoval. To hned napravíme,“ řekl mi. „Tak moment, moment. O bojování nebyla vůbec řeč! Neříkali jste mi náhodou, že můj otec jen seděl a vyhledával upíry?“ zeptal jsem se jich zmateně. „Tohle že jsme vám řekli?“ odpověděl otázkou a usmál se. „No, jste až moc důvěřivý, pane Forde. To se vám snadno vymstí. Jednou,“ otočil se a šel směrem k ringu uprostřed místnosti. Tak jsem šel za ním. Došli jsme až k prázdnému ringu. Došlo mi, na co teď dojde řada. Jen jsem doufal, že nebudu muset bojovat s jedním z těch namakaných chlápků. Ale kdopak by tam potom zbýval? Náš milý „malý“ William. A s ním jsem měl docela špatné zkušenosti. No, neměl jsem tehdy moc dobrý vyhlídky.
„Takže, sundejte si prosím vrchní část oblečení a běžte do ringu,“ řekl mi a začal si sundávat svoje sako. „A to jako proč?“ zeptal jsem se ho opovržlivě. „Protože jinak dostanete opět pěstí, milý Desmonde.“ To mě zase přesvědčilo. Sundal jsem si tu svou košili a vlezl si dovnitř. Stoupl jsem si doprostřed a čekal jsem, co se bude dít. Pak si za mnou vlezl William, taky jen v kalhotech. „Takže...“ začal William, prokřupal si prsty a krk, pak mi dal jako vždy pěstí, která mě svalila na zem.
„Zase to začíná...“ pomyslel jsem si v duchu.

To be continued!
All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol. - Don’t copying!!!

By Mrs Mann - 24. 9. 2019!


Fakta - Bulvár 136

Provozní doba diskuzí o Vánocích 2017
Zde jsou popsány provozní doby diskuzí a některé další informace. Jedná se o aktuální dobu Vánočních prázdnin (23. 12. 2017 - 2. 1. 2018). Omluvte tyto suché informace, které však musí vyjít na povrch.

23. 12. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiný běžný víkend
Admini
- k dispozici jako v jiný běžný víkend
24. 12. 2017
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze v provozu od 0:00 do 1:59 a od 7:00 do 16:00 vč.; Spam diskuze v provozu od 0:00 do 0:59 a od 5:00 do 16:00 vč. (noční provoz neřídí Firefox)
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi a to max. do cca 16 hodin; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2017
25. 12. 2017
Články
- nebude vydán článek Fakta – Bulvár 69 – bude tak učiněno 8. 1. 2018
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Spam diskuze jako v neděli (okénko od 0:00 do 0:59 vč. je zrušeno; noční provoz neřídí Firefox); Plus diskuze UZAVŘENA
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2017
26. 12. 2017
Články
- nebude vydán článek Deník Desmonda Forda – 10. kapitola – bude tak učiněno 2. 1. 2018
Diskuze
- Diskuze; Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Spam diskuze jako v neděli (noční provoz neřídí Firefox); Plus diskuze UZAVŘENA
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2017
27. 12. 2017 – 30. 12. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiné běžné pracovní dny, resp. běžný víkend
Admini
- budou se snažit být vám k dispozici jako ve většině běžných pracovních dní, resp. víkendu
31. 12. 2017
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze jako v běžný víkend (prodloužena do ranních hodin 1. 1. 2018); Spam diskuze jako v neděli (noční provoz řídí Firefox)
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 2. 1. 2018
Admini
- k dispozici pouze chvílemi a to max. do cca 12 hodin; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 2. 1. 2018
1. 1. 2018
Články
- nebude vydán článek Fakta – Bulvár 69 – bude tak učiněno 8. 1. 2018
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze, Spam diskuze (noční provoz řídí Firefox) a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze v provozu od 0:01 do 5:59 a dále jako v jiný běžný pracovní den
- nebude změněno téma v Tématické diskuzi – bude tak učiněno 15. 1. 2018
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 2. 1. 2018
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 2. 1. 2018
2. 1. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiný běžný pracovní den
Admini
- k dispozici jako v jiný běžný pracovní den

Děkuji za přečtení a za pochopení a přeji příjemné prožití svátků!

Powered by potihcpd - 24. 12. 2017!

Léto 2017
Výluky a výjimky během následujících 3 měsíců naleznete pouze v tomto článku, tak čtěte!

1. prázdninový den přináší tento dlouho očekávaný článek, jehož datum vydání sleduje loňskem započatou červencovou tradici. Úvody jsou sice krásné, ale je potřeba se honem vrhnout na věc a tou je popis změn v provozu v následujících měsících:

Články
Prázdninová odmlka opět postihne sériové pondělní a úterní články, s nimiž se setkáte s největší pravděpodobností opět první zářijový týden
Nepředpokládám, že bychom se dočkali jiných nesériových článků, ale tuto možnost nevylučuji.

Aktuality
Sledujte aktuality, protože v nich se jako první dozvíte vše, co se právě mění, co se děje, případně bude dít.
Aktualizace Aktuální ankety bude prováděna příležitostně, od září opět pravidelně po jejím úměrném naplnění.

Diskuze
Všechny v provozu beze změny, drobné odchylky napsány níže.
Tématické diskuzi bude měnit své téma v nepravidelných a delších intervalech.
Plus diskuze v provozu nonstop po oba prázdninové měsíce.
Firefox si, jako mnozí další admini, bere střídavou dovolenou, a proto každý sudý týden a 17. 8. nebude řídit noční provoz Spam discussion. V tomto období bude výjimečně provoz této diskuze nonstop.
Admini mohou reagovat na přečiny a vaše dotazy s delší odezvou, prosíme tedy o trpělivost

Ostatní rubriky
V provozu beze změn, chystaná rekonstrukce spodních rubrik snad proběhne během prázdninového sníženého provozu - vše se dozvíte v Aktualitách

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů!

V září se na vás opět těšíme v plném, standardním provozu. Užijte si prázdniny!

Powered by potihcpd - 1. 7. 2017!

Searched by potihcpd - 23. 9. 2019!


Deník Desmonda Forda - 4. kapitola

Válím se tu v obrovské kaluži krve. Skoro se začínám bát, abych se neutopil, když jsem v malé rakvi. I když to bych asi dřív vykrvácel, než by se tahle rakev naplnila mou krví, ale k tomu se dostanu. Teď bych měl pokračovat ve vyprávění...

*

„COŽE?! Jak to do pr*ele myslíte, že zabijete mou matku?!! Okamžitě mě odsud pusťte, vy šmejdi!“ ječel jsem na ně. „Uklidněte se, pane Forde. Vše vám vysvětlíme, když se uklidníte. Ano?“ řekl mi ten hlas. „Tak to teda ne! Já se nehodlám uklidňovat! Vysvětlíte mi už konečně, o co tady jde?!“ nemohl jsem se uklidnit. Zkuste si taky představit, že jste spoutaný u židle a oznámí vám, že zabijí vaší matku, pokud nebudete spolupracovat. „Jediné, co vám teď můžeme říct, nebo vlastně nabídnout, je práce pro nás. Proto jsme vás navštívili. Rádi bychom, aby jste zastal místo Vašeho otce.“ „Co?! To jako že bych pobíhal po světě s pistolkou a zabíjel ty vaše vymyšlený zrůdičky, protože mi to nakecal nějaký vykuk? Tak to pardon, ale NA*RAT je moje odpověď!“ řekl jsem jim zpříma do očí, i když jsem byl podělaný strachy, co mi za to provedou. „Jak myslíte. Ralphe! Zapni to!“ zařval najednou ten hlas zpoza lampy. „Ralphe? Kdo je sakra Ra-“ moji otázku přerušilo ostré světlo, které mě na okamžik oslepilo. Všude se to rozzářilo a chvíli jsem nic neviděl. Přivřel jsem oči.
Po zhruba třech sekundách jsem je otevřel a podíval se na místnost kolem sebe. Byla to typická vyslýchací místnost, jako je k vidění ve filmech. Přesně jako v detektivkách, na které jsem se díval, když jsem ještě ležel doma a chlastal pivo. Přede mnou byl kovový stůl, dlouhý asi metr, na něm lampa a za stolem, přímo naproti mně, seděl ten muž. Nalevo od stolu bylo podlouhlé zrcadlo, za kterým se podle filmů nacházelo několik dalších policistů, v mém případě „Lovců upírů“. Za mužem, který byl se mnou v místnosti byla jen holá stěna, takže dveře by měly být za mnou, pokud tu vůbec nějaké dveře jsou. Ten chlap mě vytrhl z přemýšlení, když na mě znovu začal mluvit. „Když na vás neplatí tohle, pane Forde, budeme muset zkusit něco jiného,“ řekl ten muž, vstal ze židle a přišel ke dveřím, které byly za mnou. Třikrát na ně zaklepal a dveře se otevřely. Muž odešel a pak se asi tři minuty nedělo nic. Po těch třech nekonečných minutách čekání, co se mnou bude se dveře znovu otevřely a vešel někdo úplně jiný. Byl to černoch, plešatý černoch.

*

„Dobrý den, mé jméno je William,“ řekl ten chlap a podal mi ruku. „Jak ti mám asi podat ruku, když sem spoutaný, chytráku?“ řekl jsem mu na to opovržlivě. „To se dá velice snadno napravit,“ řekl mi a vytáhl z kapsy klíče. Pak udělal něco velmi „šlechetného“. Sundal mi pouta. To byla další věc, kterou jsem nepochopil. „Tak pokračujme,“ řekl William a sedl si na židli naproti mně. „Mé jméno je William,“ řekl znovu a natáhl se přes celý stůl, aby mi podal ruku. Chvíli jsem se na něj díval, dokud neřekl: „To je první krok ke seznámení, mezi dvěma osobami, představení se a podání si rukou, pane Forde,“ řekl ten muž.
„Jsi gay?“ řekl jsem.
„Doufám, že nikoliv, Desmonde,“ odpověděl mi na to. „Tak proč se se mnou chceš seznamovat? Moje jméno znáš, tak proč bych ti ho měl říkat? Přestaň už hrát tuhle blbou hru a řekni mi, co se to tu sakra děje?“ „Všechno vám mile rád vysvětlím, když budete chvilku v klidu. Jste v klidu?“ zeptal se mě „Will“.
„Na*rat.“
„Zjevně ne. Tak jinak,“ řekl ten muž a trochu znervózněl. „Řeknu ti to všechno na rovinu. Jsi jenom nanicovatý chudák, který se akorát válel a nebyl schopný najít nějaký smysl v životě. Teď máš první a nejspíš poslední příležitost se chopit svého osudu a najít ten smysl. Stačí říct ano a všechno bude v pořádku. Tak co?“ „Nech si tyhle proslovy někam do filmu. Vím, že mojí matku nemáte a že jí nechcete zabít,a taky že jste jen banda nějakých úchylů, který si hrají na ,lovce‘,“ řekl jsem mu. „Jak myslíte,“ řekl mi už po několikáté, ale tentokrát vstal ze židle a z kapsy svého saka vytáhl boxera a nasadil si ho na ruku. „Co hodláte udělat, sakra?!“ zařval jsem na něj. „Jen to, co je potřeba pro nás a pro vás nejvíc.“ řekl mi.

*

Po téhle větě mi dal takovou ránu pěstí do obličeje, jakou jsem nikdy nezažil. V nose jsem cítil křupnutí a bolestivé štípání. Cítil jsem tam taky teplou krev, která mi z něj okamžitě vytryskla. Začalo mi dunět v hlavě a pískat v uších. Zamlžilo se mi před očima. Z té rány jsem doslova oněměl, takovou jsme ještě nikdy nedostal, ještě nikdy jsem se nepral, tak není divu, že mě ta rána shodila ze židle. Ten muž se ke mně sehnul, chytl mě pod krkem a zvedl mě zpátky nahoru. Tam mi vrazil další.
Když jsem se asi popáté válel na zemi, tak se ke mně opět sklonil a zeptal se: „Tak co, pane Forde. Pořád stejná odpověď?“ V té chvíli bych jim odsouhlasil cokoliv, proto jsem mu řekl: „Dobře. Udělám, co si přejete,“ a s tou větou jsem vyprskal několik kapek krve, které se jen přidaly k té louži, která byla pode mnou. Byl jsem celý od krve a podlaha taky. I Will měl oblečení a hlavně ruce od krve. „Chytrá odpověď. Tak pojďte. Jste celý zřízený,“ řekl mi a zvedl mě, pak mě podepřel a zaklepal na dveře. „Vždyť jsi mi to udělal ty, cucáku,“ řekl jsem mu. „Máte pravdu, a můžu to udělat kdykoliv znovu,“ řekl mi. „To radši ne, díky,“ odpověděl jsem mu a hned na to jsem upadl do bezvědomí.

*

Tak takhle nějak to bylo. Byla to ta nejhorší nakládačka, co jsem do té doby dostal. Kdybych tehdy věděl, kolik takových mě ještě čeká, i mnohem horších a nejenom nakládaček, radši bych se tehdy od toho „Williama“ nechal zabít...

To be continued!

All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol. - Don’t copying!!!

By Mrs Mann - 17. 9. 2019!


Fakta - Bulvár 135

Provozní doba diskuzí o Vánocích 2016
Zde jsou popsány provozní doby diskuzí a některé další informace. Jedná se o aktuální dobu Vánočních prázdnin (23. 12. 2016 - 2. 1. 2016). Omluvte tyto suché informace, které však musí vyjít na povrch.

23. 12. 2016
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiný běžný pracovní den
Admini
- k dispozici jako v jiný běžný pracovní den
24. 12. 2015
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze v provozu od 0:00 do 1:59 a od 6:00 do 16:00 vč.; Spam diskuze v provozu od 5:00 do 16:00 vč. (noční provoz neřídí Firefox)
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2016
Admini
- k dispozici pouze chvílemi a to max. do cca 16 hodin; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2016
25. 12. 2016
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Spam diskuze jako v neděli (okénko od 0:00 do 0:59 vč. je zrušeno; noční provoz neřídí Firefox); Plus diskuze UZAVŘENA
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2016
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2016
26. 12. 2016
Články
- nebude vydán článek Fakta – Bulvár 31 – bude tak učiněno 2. 1. 2017
Diskuze
- Diskuze; Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Spam diskuze jako v sobotu (noční provoz neřídí Firefox); Plus diskuze UZAVŘENA
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2016
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2016
27. 12. 2016 – 30. 12. 2016
Články
- 27. 12. 2016 nebude vydán článek Arra Plachetová – Konec – bude tak učiněno 3. 1. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiné běžné pracovní dny
Admini
- budou se snažit být vám k dispozici jako ve většinu běžných pracovních dní
31. 12. 2016
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze jako v běžný pracovní den (prodloužena do ranních hodin 1. 1. 2017); Spam diskuze jako v sobotu (noční provoz řídí Firefox)
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 2. 1. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi a to max. do cca 12 hodin; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 2. 1. 2017
1. 1. 2017
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze, Spam diskuze (noční provoz řídí Firefox) a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze v provozu jako v neděli a navíc od 2:00 do 4:59 vč.
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 2. 1. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 2. 1. 2016
2. 1. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiný běžný pracovní den
Admini
- k dispozici jako v jiný běžný pracovní den

Děkuji za přečtení a za pochopení a přeji příjemné prožití svátků!

Powered by potihcpd - 23. 12. 2016!

Léto 2016
A jak to bude přes prázdniny na TV-Nora se dočtete pouze v tomto článku!

Hezký letní večer. Léta byl tento typ článku zveřejňován s pevnou pravidelností v poslední červnový den, a tak mě napadlo, že vás letos napnu, a vydám ho až dnes. Zde tedy je s obsahem všeho, co potřebujete vědět pro následující dva měsíce.

Články
Jak je zvykem, pravidelné série článků si na prázdniny dávají přestávku, avšak opět se s nimi shledáte již první týden v září ve dnech pro ně obvyklých. Jedná se tedy o Fakta - Bulvár 16 a Deník Desmonda Forda - 28. kapitolu.
Co se týče článků nesériových, jsou jen 2 možnosti v jejich případě - budou a nebo nebudou.

Aktuality
I přes prázdniny nezapomeňte sledovat tuto rubriku. Dozvíte se zde vždy první, co nového se na stránkách událo. Pravdou však je, že přes letní měsíce bude těchto novinek pravděpodobně méně.
Aktuální anketa bude aktualizována méně často než je zvykem a spíše příležitostně, což na druhou stranu může přinést objektivnější odpovědi.

Diskuze
Všechny diskuze budou v provozu bez větších změn, jen odezvy adminů mohou být vzhledem k vybíraným dovoleným zpožděny.
Téma v Tématické diskuzi nebude měněno s dvoutýdenním intervalem.
Plus diskuze je v provozu v červenci a srpnu 2016 nonstop.
Každé liché úterý nebude noční provoz Spam discussion po dobu letních prázdnin řídit Firefox. V této době je diskuze výjimečně nonstop.

Ostatní rubriky
Zbylých rubrik by se prázdninový provoz nijak neměl dotýkat, je možné, že v nich dojde k určitým renovacím.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat administrátory stránek.

Těšíme se na vás v plné síle v září a doufáme, že nám zachováte přízeň, jsme tu jen pro vás!

Powered by potihcpd - 4. 7. 2016!

Searched by potihcpd - 16. 9. 2019!


Deník Desmonda Forda - 3. kapitola

Z břicha mi začalo téct obrovské množství krve. Nevím, co mám dělat. Jediné, na co jsem se zmohl bylo to, že jsem si na břicho hodil svou už tak dost špinavou a potrhanou košili. Aspoň o trošku jsem tím zmenšil krvácení. Ale to mi asi nepomůže, pokud mám žít dál a dopsat tenhle deník. Takže abych pokračoval...

*

Jakmile jsem vyšel ze dveří, už mě „potkal“ první problém. Přede mnou byly tři chodby. Překvapivě jedna vedla nalevo, jedna napravo a jedna rovně. Napadla mě klasická otázka: „Kam teď?“ Vydal jsem se napravo. Měl jsem štěstí, že můj první problém byl jen takových rozměrů. Poděkoval jsem za to Bohu, poněvadž jsem byl už od útlého dětství praktikující katolík. Dal bych cokoliv za to, abych si v tu dobu ještě někdy mohl zajít na mši. Rychle jsem zahnal takové myšlenky a vydal jsem se asi dva metry širokou chodbou. Vypadala jako nemocniční. Celá natřená na bílo, stejně jako místnost, ve které jsem byl ještě před chvílí zavřený. I když kolem nikdo nebyl, stejně jsem se tam v té opuštěné chodbě styděl. Neměl jsem před kým, ale stejně jsem se styděl. Takže moje první starost tehdy nebyla přežít, nebo dostat se odtamtud, ale prostě si najít nějaké oblečení. Vím, asi jsem zvláštní, ale to jsem prostě já. Nikde jsem neviděl žádné dveře, tak jsem prostě jen šel rovně a doufal jsem, že někam dojdu. Nic jiného mi nezbývalo.
Asi po dvou minutách chůze po té chodbě, kde jsem nenašel nic zajímavého jsem přímo přede mnou uviděl kovové dveře. Chodba tam končila, jen ty dveře. Rozeběhl jsem se k nim a zabral za kliku. K mému velkému údivu byly odemčené. Otevřel jsem dveře a pomalu vešel dovnitř. To, co v něm bylo, mě ale překvapilo ze všeho nejvíc.

*

Byl to skvěle zařízený pokoj. Postel, stůl, židle, dokonce i lednice, prostě dokonale zařízený pokoj se vším všudy. Zůstal jsem tam stát s otevřenou pusou. Myslel jsem, že blázním a že to celé byl jen sen, ale nebyl. Zaklepal jsem hlavou, abych opět zahnal myšlenky a došel jsem po krásném zeleném koberci ke skříni.Otevřel jsem ji a našel jsem v ní jeden skvěle vyžehlený černý oblek s košilí, páskem, kravatou i botami. Včetně spodního prádla a kalhot. Rychle jsem to na sebe hodil. Šel jsem se podívat do zrcadla, které viselo uvnitř skříně. Vypadal jsem jako tučňák. Ještě se tak učesat a vzít si sluneční brýle a byl bych jako ty gorily slavných lidí v televizi.
Otevřel jsem lednici, která se nacházela na okraji menší kuchyňky. Celý ten pokoj byla vlastně jedna místnost. V jednom rohu byla kuchyně. V druhém rohu bylo umyvadlo a menší zrcadlo. Přímo uprostřed zdi na konci pokoje byla obrovská postel. Ale prozatím mě nejvíc zajímala lednice. Teď už mě nic nemohlo překvapit. V lednici bylo plno jídla. Ryby, pizza, pití, jogurty, prostě všechno možné. Vzal jsem si pizzu a dal ji do sporáku. Měl jsem obrovský hlad. Zavřel jsem sporák a z lednice jsem si vzal nějakou limonádu. Nevím proč, ale najednou mě přešly všechny starosti. Jako bych najednou byl doma. Nezajímal jsem se o to, kde jsem. Nezajímal jsem se o to, jak se odsud dostanu. Nezajímal jsem se ani o to, jestli to všechno vůbec přežiji a jestli se vrátím domů. Prozatím jsem byl doma tady.

*

Ležel jsem asi deset minut na posteli a jen tak jedl pizzu. Nevěděl jsem, co mám dělat potom. Nemohl jsem tu zůstat. Musel jsem něco dělat. Ale nevěděl jsem co. Najednou mě z přemýšlení vytrhlo zaklepání na dveře. Vylekal jsem se a omylem jsem hodil pizzu do vzduchu. Spadla vedle postele. Klepání bylo čím dál intenzivnější. Vstal jsem z postele a hledal něco, čím jsem se mohl bránit. V místnosti nebyly žádné nože. Určitě byli ti „Oni“ připraveni na to, že při jejich příchodu se budu chtít bránit.
„Pane Forde! Otevřete ty dveře!“ ozvalo se za dveřmi. Vybavila se mi scéna, kterou jsem zažil předtím, než jsem se objevil tady. Tehdy mi dva neznámí muži zaklepali na dveře a řekli mi, že je můj otec mrtvý a že ho zabili nějací upíři. Připadalo mi to tak dávno. „Prosím Vás, otevřete ty dveře!“ ozývalo se pořád za dveřmi. Jakmile jsem totiž vešel, tak jsem zamkl dveře, poněvadž jsem něco takového čekal. „Je mi líto, Desmonde, ale když nás nevpustíte dovnitř, budeme muset ty dveře otevřít násilím,“ ozval se za dveřmi druhý, úplně jiný hlas. Byli tam dva muži, možná i víc. Nikdy jsem se nepral, oni měli určitě pistole nebo tak něco. Neměl jsem nejmenší šanci na to, že bych se ubránil. „Co po mně vlastně chcete? Kdo jste?“ řval jsem na ně přes dveře. „Chceme vám pomoci,“ ozvalo se za dveřmi. „Pomoct? S čím? Mně je krásně! Mně BYLO krásně, dokud mi jeden z vašich lidí nevrazil nějakou pos*anou šipku do srdce!“ řval jsem na ně rudý vzteky. Měl jsem pocit, že bych mohl vyrazit dveře a všechny je zmlátit na jednu hromadu s tím vztekem, co jsem měl v sobě. „Jdeme dovnitř,“ ozval se za dveřmi povel. Za dveřmi jsem slyšel, jak se ti muži přeskupují nebo co. Slyšel jsem jen kroky. Myslel jsem, že dveře hodlají vypáčit nebo vyrazit, ale to oni ne. Odemknout nemohli, poněvadž jsem měl klíče pořád v zámku.

*

Pak jsem si uvědomil, jak je to všechno zvláštní. Na začátku jsem se mohl vydat jakoukoli chodbou. Tak jak věděli, že dojdu zrovna sem? Nebo když si se mnou mohli dělat všechno, co chtěli, měli mě v hrsti, znali to tu, tak proč mě nechali dojít až sem a zamknout se tu? Neměl jsem ale čas nad tím přemýšlet. Měl jsem čas jen se schovat, poněvadž jsem uslyšel přímo u dveří tikání. Na dveře umístili bombu.
Skočil jsem za postel a přikrčil se. Ozvala se obrovská rána a všechno zavalil dým. Na okamžik mi zalehly uši a zabolela mě hlava. Muži vtrhli dovnitř, dezorientovaného mě sebrali ze země a odnesli z místnosti. Tahali mě po té chodbě, kterou jsem přišel do pokoje. Došli jsme až k místnosti, kde jsem byl na začátku zavřený. Ale dali se tou chodbou, která vedla rovně. Na chvilku jsem upadl do bezvědomí a probudil jsem se spoutaný na židli v tom mém krásném kvádru, které teď bylo od prachu a špíny. Byl jsem v tmavé místnosti. Všude byla naprostá tma, až na lampu, která mi svítila přímo do obličeje, takže jsem neviděl nic okolo.

*

Zní to jako v nějakém béčkovém filmu s FBI, že jo? Ale tohle všechno se stalo, takže musím pokračovat dál...

*

Jako obvykle jsem měl spoutané ruce i nohy a přivázané je k židli. Světlo mi svítilo do obličeje a navíc mě strašně bolela hlava. Vážně super den.
„Sluší vám to v našem obleku, pane Forde,“ ozval se hlas někde zpoza lampy. Byl zhruba někde v mé výšce, takže jsem si odvodil, že lampa je na stole a daná osoba, která ke mně mluvila sedí za stolem. „Děkuji. Vám to určitě taky sluší. Ale začínáte už být poněkud trapní s tím svazováním. Nechcete mi k čertu říct, co se to tu děje? A proč mě tu vlastně držíte? Nic jsem vám neudělal!“ tu poslední větu jsem na ně doslova zařval. „Máte pravdu. Nic jste nám neudělal. Ale uděláte,“ řekl ten hlas. Byl to hrubý, nízký a drsný hlas. „Jak to sakra myslíte, že vám něco udělám?“ zeptal jsem se ho. „Budete pro nás muset něco udělat. Jestli víte, jak to myslím,“ odpověděl mi na to. „Ne, to fakt nevím.“
„Lovil jste někdy, pane Forde? Střílel jste někdy, nebo zacházel s výbušninami?“ položil mi tuhle divnou otázku. „Cože? Proč se mě na to sakra ptáte?“ „Protože to nejspíš budete potřebovat,“ opět záhadně jako vždycky mi ten muž odpověděl. „Jak to sakra myslíte?“ zeptal jsem se ho už po několikáté. „Budete muset prokázat vaše schopnosti, pane Forde,“ řekl muž a najednou jsem slyšel, jak nabil svou pistoli. Tenhle zvuk jsem znal z filmů, ale dělal jsem, jakože to neslyším. „Proč bych měl něco prokazovat? Řekne mi už konečně někdo, o co tady vlastně jde?“ „Protože jestli chcete, aby vaše matka žila, tak se k nám budete muset přidat a pomáhat nám s vyvražděním těch krvelačných bestií, které zabily vašeho otce.“

To be continued!
All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol. - Don’t copying!!!

By Mrs Mann - 10. 9. 2019!


Fakta - Bulvár 134

Dílo boží? Ďábelská infekce si vyžádala první oběť!
RTA byla před nedávnem nemilosrdně zasažena velice záludnou infekcí, která se rychle a nenápadně množí, ale útočí s o to drtivějším dopadem. Kořeny tohoto antropogenně vyšlechtěného superzabijáka sahají až do frankistického Španělska, kde se fanatický klerofašista a biochemik Josémaria S. Křivák pokusil pro diktátora Franca vytvořit tajnou zbraň, díky které si Španělé měli konečně podmanit podřadný zbytek světa. Tento experiment se však naprosto vymkl kontrole a začal žít svým vlastním životem.

Inkubační fáze probíhá zcela poklidně. Filmeček sem, setkáníčko tam… zpíváníčko s modlitbičkou a nenápadná lustrace, zda je nakažený potenciálně vhodným hostitelem (zda se jedná o perspektivního vysokoškoláka, který bude jednou vydělávat dostatek peněz). S postupující infekcí začne nebohému hostiteli ubývat čas, začnou mu mizet přátelé i koníčky a postupně se sám stane chodícím zmocněncem ďábelského patogenu, který se zavrtá v jeho duši.

V terminálním stádiu se pak jedná skutečně o smutný pohled. Nakažený si vypěstuje naprostou imunitu vůči všem potenciálním metodám léčby a izoluje se s ostatními chudáky. V této fázi, kde je nasnadě snad už jen paliativní péče, nemoc zpravidla i definitivně vyřadí z provozu pohlavní orgány nemocného.

Přes hranice RTA začala tato zkáza pronikat již dříve, až dnes jsou však nenávratně způsobené škody nepřehlédnutelné. J. Fi. už zcela zmizel z povrchu zemského, předtím ale ještě stihl rozsít zárodky útrap do svého blízkého okolí, ať už je to P. Š., nebo další. Takže si dávejte dobrý pozor a dodržujte všechna preventivní opatření, budeme vás informovat o dalším vývoji.

By Himbajs - 20. 4. 2016!


Na výslovné přání autora nebyl článek přeložen do T-jazyka. V případě zájmu vám překlad můžeme poslat na váš email - kontaktujte nás. Děkujeme za pochopení.

Slabost pro sexy software
Jsou ženy, které jsou komplikované. Nejde jim o vzhled, ale nejste-li krásní, jste stejně bez šance. Nejde jim o peníze, ale pokud je nemáte, tak tím hůř pro vás. Kvůli některým ženám musíte být krásní, chytří, bohatí a kdovíco ještě a třeba to stejně nebude stačit. No… a pak je tady H. B.

Již během napůl dětského, ale přesto zdlouhavého vztahu s T. N., který společně proseděli v rohu chodby u topení, začalo být do oka bijící, jaký typ mužů jí imponuje. Vysoký, štíhlý a lacině oblečený T. N. se tehdy stal jejím princem na bílé klávesnici, pro kterého nemusela chodit příliš daleko.
Lidé však stárnou a počítačová technologie jde dopředu mílovými kroky. A tak se vzájemná inkompatibilita jejich systémů zhroutila až do modré smrti. Její zjitřené porty se však relativně rychle
vzpamatovaly a upgradovaly do nového rozhraní.

A to je přesně místo, kde do našeho příběhu vstupuje P. H., lidově také nazývaný T. N. 2.0. Tento sofistikovaný patch poskytuje H. B. vysoce personalizované user-friendly prostředí. Hardware umístěný v lehké a přenosné šasi je optimalizován pro vegetariánské uživatelky a software vykazuje vysokou míru kompatibility s jejím intranetovým prostředím.

A nám opět nezbývá, než přát P. H., aby verze 3.0 vyšla co nejpozději.

By Himbajs - 13. 4. 2016!


Na výslovné přání autora nebyl článek přeložen do T-jazyka. V případě zájmu vám překlad můžeme poslat na váš email - kontaktujte nás. Děkujeme za pochopení.

Searched by potihcpd - 9. 9. 2019!