Svet-Stranek.cz
Nová éra začíná zde!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Nová éra začíná zde!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Koho jste volili (budete volit) v prezidentských volbách 2018?
visletki minule anketi:
-> ko'o iste volili (putete volit) v presitentskik volpak 10?

V 1. kole Hanniga, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole 'annika, v 2. kole isem nevolil!) - 35 (4%) - 1.
V 1. kole Drahoše, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole tra'ose, v 2. kole isem nevolil!) - 32 (4%) - 2.
V 1. kole Fischera, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole vists'era, v 2. kole isem nevolil!) - 32 (4%) - 2.
V 1. kole Hilšera, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole 'ilsera, v 2. kole isem nevolil!) - 32 (4%) - 2.
V 1. kole Kulhánka, v 2. kole Zemana! (v 1. kole kul'anka, v 2. kole semana!) - 30 (4%) - 3.
V 1. kole Hynka, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole 'inka, v 2. kole isem nevolil!) - 29 (4%) - 4.
V 1. kole Fischera, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole vists'era, v 2. kole tra'ose!) - 29 (4%) - 4.
V 1. kole Hanniga, v 2. kole Zemana! (v 1. kole 'annika, v 2. kole semana!) - 29 (4%) - 4.
V 1. kole Horáčka, v 2. kole Zemana! (v 1. kole 'oratska, v 2. kole Zemana!) - 29 (4%) - 4.
V 1. kole Topolánka, v 2. kole Zemana! (v 1. kole topolanka, v 2. kole semana!) - 29 (4%) - 4.
V 1. kole Topolánka, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole topolanka, v 2. kole tra'ose!) - 28 ( 4%) - 5.
Nevolil jsem! (nevolil isem!) - 27 (3%) - 6.
V 1. i 2. kole Zemana! (v 1. i 2. kole semana!) - 27 ( 3%) - 6.
V 1. kole Drahoše, v 2. kole Zemana! (v 1. kole tra'ose, v 2. kole semana!) - 27 (3%) - 6.
V 1. kole Hanniga, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole 'annika, v 2. kole tra'ose!) - 27 (3%) - 6.
V 1. kole Zemana, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole semana, v 2. kole isem nevolil!) - 26 (3%) - 7.
V 1. kole Horáčka, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole 'oratska, v 2. kole tra'ose!) - 25 (3%) - 8.
V 1. kole Hynka, v 2. kole Zemana! (v 1. kole 'inka, v 2. kole Zemana!) - 25 (3%) - 8.
V 1. kole Hynka, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole 'inka, v 2. kole tra'ose!) - 25 (3%) - 8.
V 1. kole Horáčka, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole 'oratska, v 2. kole isem nevolil!) - 24 (3%) - 9.
V 1. kole Kulhánka, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole kul'anka, v 2. kole isem nevolil!) - 24 (3%) - 9.
V 1. kole jsem nevolil, v 2. kole Zemana! (v 1. kole isem nevolil, v 2. kole semana!) - 24 (3%) - 9.
V 1. kole Hilšera, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole 'ilsera, v 2. kole tra'ose!) - 24 (3%) - 9.
V 1. kole jsem nevolil, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole isem nevolil, v 2. kole tra'ose!) - 23 (3%) - 10.
V 1. i 2. kole Drahoše! (v 1. i 2. kole tra'ose!) - 23 (3%) - 10.
V 1. kole Kulhánka, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole kul'anka, v 2. kole tra'ose!) - 23 (3%) - 10.
V 1. kole Zemana, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole semana, v 2. kole tra'ose!) - 23 (3%) - 10.
V 1. kole Fischera, v 2. kole Zemana! (v 1. kole vists'era, v 2. kole semana!) - 22 (3%) - 11.
V 1. kole Hilšera, v 2. kole Zemana! (v 1. kole 'ilsera, v 2. kole semana!) - 22 (3%) - 11.
V 1. kole Topolánka, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole topolanka, v 2. kole isem nevolil!) - 21 (3%) - 12.

Jaký názor máte na užívání marihuany?

iaki nasor mate na usivani mari'uani?

Negativní, neužívám ji! (nekativni, neusivam ii!)
19 hlasů
19 %
Negativní, ale užívám ji! (nekativni, ale usivam ii!)
17 hlasů
17 %
Pozitivní, ale neužívám ji! (positivni, ale neusivam ii!)
14 hlasů
14 %
Pozitivní, užívám ji! (positivni, usivam ii!)
17 hlasů
17 %
Nevím, neužívám ji! (nevim, neusivam ii!)
16 hlasů
16 %
Nevím, užívám ji! (nevim, usivam ii!)
16 hlasů
16 %