Svet-Stranek.cz
Reportéři vždy a všude!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Reportéři vždy a všude!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Budete mít letos svatbu?

visletki minule anketi:
-> putete mit letos svatpu?

Už jsem ji měl/a! (us isem ii mel/a!) - 81 (18%) - 1.
Nevím, jestli jsem ji už měl/a! (nevim, iestli isem ii us mel/a!) - 79 (17%) - 2.
Nevím, jestli ji budu mít! (nevim, iestli ii putu mit!) - 77 (17%) - 3.
Nebudu mít svatbu! (neputu mit svatpu!) - 75 (16%) - 4.
Ano! (ano!) - 73 (16%) - 5.
Budu ji mít jindy než letos! (putu ii mit iinti nes letos!) - 73 (16%) - 6.

Jste očkováni proti onemocnění COVID?

iste otskovani proti onemotsneni tsovit?

Ano, jednou dávkou! (ano, ietnou tavkou!)
118 hlasů
18 %
Ano, dvěma dávkami! (ano, tvema tavkami!)
110 hlasů
17 %
Ano, třemi dávkami! (ano, tremi tavkami!)
110 hlasů
17 %
Ano, více dávkami! (ano, vitse tavkami!)
99 hlasů
15 %
Nejsem! (neisem!)
108 hlasů
17 %
Nevím! (nevim!)
102 hlasů
16 %
návštěvníků stránky
celkem403 960
tento týden449
dnes210