Svet-Stranek.cz
Napětí, přátelé, zábava - Plus diskuze denně do 22:30!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Napětí, přátelé, zábava - Plus diskuze denně do 22:30!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Jak často byste uvítali organizaci třídního srazu?
visletki minule anketi:
-> iak tsasto piste uvitali orkanisatsi tritni'o srasu?

Každý měsíc! (kasti mesits!) - 44 (17%) - 1.
Nikoho už nechci vidět! (niko'o us nektsi vitet!) - 27 (11%) - 2.
Každý půlrok! (kasti pulrok!) - 25 (10%) - 3.
Každý druhý měsíc! (kasti tru'i mesits!) - 24 (9%) - 4.
Každé čtvrtletí! (kaste tstvrtleti!) - 23 (9%) - 5.
Každý rok! (kasti rok!) - 23 (9%) - 5.
1x za dva týdny! (1x sa tva titni!) - 23 (9%) - 5.
Měsíčně bez specifických akcí! (mesitsne pes spetsivitskik aktsi!) - 23 (9%) - 5.
Každý týden! (kasti titen!) - 22 (9%) - 6.
Každý den! (kasti ten!) - 22 (9%) - 6.

Jeli byste na Chatu spíš kdyby byla v lednu?

ieli piste na katu spis ktipi pila v letnu?

Ano! (ano!)
15 hlasů
14 %
Ne! (ne!)
13 hlasů
12 %
Nevím! (nevim!)
30 hlasů
27 %
Je mi to jedno! (ie mi to ietno!)
13 hlasů
12 %
Nechci na Chatu nikdy! (nektsi na kati nikti!)
12 hlasů
11 %
Jel bych na obě! (iel pik na ope!)
14 hlasů
13 %
Už čekám na Chatě a budu tam dokud nepřijedete (a i potom)! (us tsekam na kate a putu tam tokut nepriietete (a i potom)!
14 hlasů
13 %