Svet-Stranek.cz
Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Jaký den v týdnu máte nejraději?
visletki minule anketi:
-> iaki ten v titnu mate neirateii?

Pondělí! (ponteli!) - 10 (9%) - 1.
Pátek! (patek!) - 10 (9%) - 1.
(sarkan!) - 10 (9%) - 1.
Nemám rád všechny dny stejně! (nemam rat vsekni tni steine!) - 10 (9%) - 1.
Čtvrtek! (tstvrtek!) - 9 (8%) - 2.
Sobotu! (sopotu!) - 9 (8%) - 2.
(t'isis!) - 9 (8%) - 2.
Úterý! (uteri!) - 8 (7%) - 3.
Středu! (stretu!) - 8 (7%) - 3.
Neděli! (neteli!) - 8 (7%) - 3.
(kuru!) - 8 (7%) - 3.
Mám rád všechny dny stejně! (mam rat vsekni tni steine!) - 8 (7%) - 3.

Koho jste volili (budete volit) v prezidentských volbách 2018?

ko'o iste volili (putete volit) v presitentskik volpak 10?

V 1. kole Zemana, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole semana, v 2. kole isem nevolil!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Drahoše, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole tra'ose, v 2. kole isem nevolil!)
7 hlasů
3 %
V 1. kole Fischera, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole vists'era, v 2. kole isem nevolil!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Hanniga, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole 'annika, v 2. kole isem nevolil!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Hilšera, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole 'ilsera, v 2. kole isem nevolil!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Horáčka, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole 'oratska, v 2. kole isem nevolil!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Hynka, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole 'inka, v 2. kole isem nevolil!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Kulhánka, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole kul'anka, v 2. kole isem nevolil!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Topolánka, v 2. kole jsem nevolil! (v 1. kole topolanka, v 2. kole isem nevolil!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole jsem nevolil, v 2. kole Zemana! (v 1. kole isem nevolil, v 2. kole semana!)
8 hlasů
3 %
V 1. kole jsem nevolil, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole isem nevolil, v 2. kole tra'ose!)
9 hlasů
3 %
Nevolil jsem! (nevolil isem!)
9 hlasů
3 %
V 1. i 2. kole Zemana! (v 1. i 2. kole semana!)
9 hlasů
3 %
V 1. i 2. kole Drahoše! (v 1. i 2. kole tra'ose!)
8 hlasů
3 %
V 1. kole Drahoše, v 2. kole Zemana! (v 1. kole tra'ose, v 2. kole semana!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Fischera, v 2. kole Zemana! (v 1. kole vists'era, v 2. kole semana!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Fischera, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole vists'era, v 2. kole tra'ose!)
11 hlasů
4 %
V 1. kole Hanniga, v 2. kole Zemana! (v 1. kole 'annika, v 2. kole semana!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Hanniga, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole 'annika, v 2. kole tra'ose!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Hilšera, v 2. kole Zemana! (v 1. kole 'ilsera, v 2. kole semana!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Hilšera, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole 'ilsera, v 2. kole tra'ose!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Horáčka, v 2. kole Zemana! (v 1. kole 'oratska, v 2. kole Zemana!)
10 hlasů
4 %
V 1. kole Horáčka, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole 'oratska, v 2. kole tra'ose!)
10 hlasů
4 %
V 1. kole Hynka, v 2. kole Zemana! (v 1. kole 'inka, v 2. kole Zemana!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Hynka, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole 'inka, v 2. kole tra'ose!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Kulhánka, v 2. kole Zemana! (v 1. kole kul'anka, v 2. kole semana!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Kulhánka, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole kul'anka, v 2. kole tra'ose!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Topolánka, v 2. kole Zemana! (v 1. kole topolanka, v 2. kole semana!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Topolánka, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole topolanka, v 2. kole tra'ose!)
9 hlasů
3 %
V 1. kole Zemana, v 2. kole Drahoše! (v 1. kole semana, v 2. kole tra'ose!)
9 hlasů
3 %