Svet-Stranek.cz
Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Plánujete oslavit 3. 11. 2020?
visletki minule anketi:
-> planuiete oslavit 12. 12. 12?

Ano! (ano!) - 35 (41%) - 1.
Ne! (ne!) - 26 (30%) - 2.
Nevím! (nevim!) - 25 (29%) - 3.

Líbil se vám letošní počátek nového desetiletí?

lipil se vam letosni potsatek nove'o tesetileti?

Ano! (ano!)
22 hlasů
26 %
Spíše ano! (spise ano!)
17 hlasů
20 %
Nevím! (nevim!)
16 hlasů
19 %
Spíše ne! (spise ne!)
14 hlasů
17 %
Ne! (ne!)
15 hlasů
18 %
návštěvníků stránky
celkem299 906
tento týden1 484
dnes197