Svet-Stranek.cz
Sledujte Aktuální anketu!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Sledujte Aktuální anketu!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Vyrostl vám někdy zakoupený čtyřlístek (pokud jste jej zasadili)?
visletki minule anketi:
-> virostl vam nekti sakoupeni tstirlistek (pokut iste iei sasatili)?

Co to je za otázku?! (tso to ie sa otasku?!) - 242 (53%) - 1.
Nevím! (nevim!) - 42 (9%) - 2.
Ještě ne a asi ani nevyroste! (ieste ne a asi ani neviroste!) - 37 (8%) - 3.
Teď sázím! (tet sasim!) - 36 (8%) - 4.
Ano! (ano!) - 35 (8%) - 5.
Ještě ne, ale asi vyroste! (ieste ne, ale asi viroste!) - 33 (7%) - 6.
Ne! (ne!) - 28 (6%) - 7.

Narodí se Vám tento rok dítě?

naroti se vam tento rok tite?

Ano! (ano!)
27 hlasů
19 %
Nevím! (nevim!)
28 hlasů
20 %
Již se letos narodilo! (iis se letos narotilo!)
24 hlasů
17 %
Ne! (ne!)
34 hlasů
24 %
Již se mi jich narodilo letos víc než 1! (iis se mi iik narotilo letos vits nes 1!)
29 hlasů
20 %
návštěvníků stránky
celkem234 436
tento týden1 357
dnes41