Svet-Stranek.cz
Naši reportéři nikdy nelžou!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Naši reportéři nikdy nelžou!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Jakou nosíte na veřejnosti roušku?
visletki minule anketi:
-> iakou nosite na vereinosti rousku?

Žádnou! (satnou!) - 71 (17%) - 1.
Nosím respirátor místo roušky s rouškou na něm! (nosim respirator misto rouski s rouskou na nem!) - 63 (13%) - 2.
Pratelnou, obdrženou! (pratelnou, optrsenou!) - 55 (11%) - 3.
Jednorázovou! (ietnorasovou!) - 52 (11%) - 4.
Pratelnou, vlastnoručně vyrobenou! (pratelnou, vlastnorutsne viropenou - 52 (11%) - 4.
Nosím plynovou masku! (nosim plinovou masku!) - 51 (10%) - 5.
Nosím pouze respirátor! (nosim pouse respirator!) - 50 (10%) - 6.
Nosím jiný typ ochrany dýchacích cest! (nosim iini tip okrani tikatsik tsest!) - 50 (10%) - 6.
Pratelnou, koupenou! (pratelnou, koupenou!) - 47 (10%) - 6.

Plánujete oslavit 3. 11. 2020?

planuiete oslavit 12. 12. 12?

Ano! (ano!)
17 hlasů
40 %
Ne! (ne!)
13 hlasů
30 %
Nevím! (nevim!)
13 hlasů
30 %
návštěvníků stránky
celkem279 354
tento týden191
dnes191