Svet-Stranek.cz
Čtěte nás, víme vše!
TV - Nora

Prosincové reportáže (prosintsove reportase):Čtěte nás, víme vše!

Prosincové reportáže (prosintsove reportase)

V těchto třech podrubrikách rubriky "Starší" můžete zpětně nalézt starší články z právě probíhajícího a i dvou předchozích měsíců!

Pro vaše lepší vyhledávání v historii článků:
-> články jsou řazeny chronologicky od nejnovějšího k nejstaršímu
-> navštivte i náš archiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v našem archivu můžete snadno nalézt všechny články od počátku věků

Objevujte i retrospektivně!
TV - Nora spol. ©2017


v tekto trek potruprikak rupriki "starsi" musete spetne nalest starsi tslanki s prave propi'aiitsi'o a i tvou pretkosik mesitsu!

pro vase lepsi vi'letavani v 'istorii tslanku:
-> tslanki isou raseni kronolokitski ot neinoveisi'o k neistarsimu
-> navstivte i nas arkiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v nasem arkivu musete snatno nalest vsekni tslanki ot potsatku veku

opievuite i retrospektivne!
tv - nora spol. ©2017

Jiný Svět - 16. kapitola

„Jste si jistý, že víte, co děláte?“ zeptal se náhle Kurda. „No, doufám, že to bude fungovat...“ odpověděl nejistě Hibernius a přidal do kroku. Gavner s Kurdou ho následovali chodbou. Každý z nich si nesl dřevěnou desku, asi 2x1,5 metru velkou, které vzali v jedné ze síní. Rychle se blížili k Popravčí síni. „Vůbec nechápu, k čemu nám tohle těžký dřevo bude!“ postěžoval si Kurda polohlasem Gavnerovi. „Taky nevím. Kam vůbec jdeme?“ zavolal Gavner na Hibernia, ten však neodpověděl. Gavner a Kurda se na sebe otočili a pochybovačně zakroutili hlavou. V tu chvíli narazili oba do Topola, který se na místě zastavil. „Jak se můžeš takhle zast-„ začal rozzlobeně Kurda, ale Topol mu dal ruku před ústa, aby mlčel. Všichni ztichli a poslouchali.
Když už chtěl Gavner promluvit, uslyšel svištění křídel. „Rychle, pojďte se schovat sem!“ špitl Topol a ukázal na místnost vedle sebe. Kurda s Gavnerem se otočili a s údivem, jak se Hibernius objevil za nimi, rychle vběhli do místnosti. Byla to jedna z Tělocvičen. Schovali se za roh a jen opatrně nahlíželi do chodby. Po krátké chvíli před vstupem prošli dva Strážci a za nimi asi 10 démonů. Poté, co prošli, vzal pan Topol dřevěnou desku a chtěl jít dál, ale Gavner ho chytil za rameno a řekl: „Nechci vám kazit váš geniální plán, ale co kdybychom prostě ten průvod sledovali?“ Hibernius se otočil a poprvé po dlouhé době se trochu pousmál a řekl: „Ano, tentokrát máš pravdu. Můj plán uděláme potom, stejně jsem ho ještě úplně nedodělal. Tak za nimi vyrazme!“
„Tak tuhle odpověď jsem nečekal,“ divil se Kurda.

*

Seba odvlekl muže na zápraží jednoho z domů. „Jste v pořádku?“ zeptal se Seba. „No, už mi bylo i lépe. Kdo jste? Předtím jsem vás tu neviděl,“ pravil muž. „Řekněme, že jsem se sem přišel mstít...“ nervózně odvětil Seba. Pak se podíval oknem do budovy a přitáhl si prostěradlo. „Tady máte tohle, nic lepšího není. Obvažte si to, snad přežijete. Já půjdu bojovat,“ dodal. „Tak hodně štěstí!“ pokusil se muž o úsměv. Seba se rozeběhl směrem k „náměstí“, pokud se rozbořené kašně tak dalo říkat. Stále zde bojovalo asi 50 přeživších. Démonů již moc nezbývalo, asi tak 5. Vypadalo to, že tady byli lidé vítězi.
Seba běžel dál městečkem hlavní ulicí směrem k lesu. Předpokládal, že Leonard bude utíkat právě sem. U posledního řadového domku u lesa jeden člověk ošetřoval raněnému ruku, vedle nich ležel mrtvý démon. Seba tam doběhl a zeptal se: „Neviděli jste tu takového divného kluka?“ Ten zraněný odpověděl: „Jo, jeden tu byl. Byl hodně zvláštní, ale zachránil nám život. Došla nám munice a tak jsme mysleli, že nás tenhle hajzl - kopl do démona vedle sebe - určitě zabije. Ale pak sem strašnou rychlostí přiběhl ten kluk, zařval na něj, vzal kus plotu a probodl mu krk.“ „A kam běžel nevíte?“ otázal se jich Seba. „Asi běžel do většího města, co je cca 10 km daleko po téhle stezce. Ptal se nás na cestu. My jsme mu řekli, že tam půjdeme taky po lepší silnici, až tu všechny démony zabijeme, ale on poděkoval a utíkal do lesa. A proč se ptáte, vy ho znáte?“ dovyprávěl druhý muž. „On je můj velmi dobrý přítel...a nechci, aby se mu něco stalo,“ dusil v sobě nenávistný smích Seba. Pak pokynul na pozdrav a rozeběhl se do lesa.
Běžel už asi 5 minut a stále rozeznával stopy Steva Leonarda. Někde stopa, někde zlomená větev nebo sešlapaná tráva. „Jsem se s těmi lidmi ani nemusel zdržovat vybavováním, bylo jasné, že půjde tudy!“ pomyslel si Seba. Najednou uslyšel zakašlání. Zastavil se a dál postupoval jen tichým plížením. Přiblížil se ke keři, kde se skrčil. Za keřem stáli tři ozbrojení vojáci a rozhlíželi se po okolí, za nimi byl vstup do jakéhosi bunkru. Teda Seba si na první pohled myslel, že to jsou vojáci. Když se však jeden natočil tváří k němu, zděsil se a skrčil se, co nejvíc mohl. Ozbrojení muži měli nachovou tvář a každý v ruce samopal. Museli to být vampýři. Ale bylo divné, že měli střelné zbraně, takhle normální vampýři nebojují. Takže to mohli být vampáni. Z přemýšlení Sebu vytrhnul výkřik z bunkru. Všichni 3 vojáci se hned sebrali a vběhli dovnitř. Seba vylezl ven ze křoví a došel před bunkr. Zkusil zabrat za kliku, dveře byly odemčené. Potichu se vkradl dovnitř. Bylo tam šero, jen nouzové osvětlení slabě osvětlovalo chodbu. Šel rovnou chodbou, na stranách byly různé kanceláře a místnosti s postelemi. Byla tam i jídelna, ale jinak nic. Došel na konec chodby na ochoz. Pod ním se rozprostírala poměrně velká místnost. Uprostřed stála malá lokomotiva s 3-mi vagóny. 2 byly osobní plné vampýrů a poslední byl prázdný, jen tam bylo pár beden. Tři vojáci z venku již doběhli k vlaku a nastoupili. Vlak se rozjel. Seba na nic nečekal, sešplhal nenápadně dolů a rychle naskočil na poslední vagón. Pak se celý vlak zahalil do temnoty tunelu.

*

Postava došla až k nim. Bylo na ní vidět hodně šrámů, krok nebyl úplně jistý jako předtím. Ale zrzavé vlasy a červený plášť dokazoval, že se skutečně jedná o Lartena Hroozleyho.
„A-ale ty si přece mrtvý...“ prolomil po minutě hluboké ticho překvapený Vandža. „Viděl jsem tě umírat!“ dodal. Chvíli bylo strašné ticho a pak Larten promluvil: „Tohle je skutečně vyprávění nadlouho a vy mi taky máte určitě co říct.“ Darren se šťastně usmál a objal Lartena: „Já jsem skutečně myslel, že už tě neuvidím.“ Larten odstrčil Darrena od sebe a řekl: „Tak dost tohohle úchylného objímání a řekněte mi, kde to jsem!“ „Vždy mi-lý Larten, to se...pozná,“ řekl Harkat a všichni se rozesmáli. „Jsme v takový hoře a nikdo vlastně neví kde. Je strašně vysoká a před chvílí tu byla ještě spousta démonů. Takže bych šel někam jinam, než se vrátí,“ řekl Vandža. „Můžeme jít do chodby, co je támhle naproti,“ navrhl Darren a ukázal směrem napravo od velké brány. „Předpokládám, že za tou bránou není nic hezkého, že jo?“ zeptal se Vandža Lartena. „Tak to máš pravdu. Tam bych už nikdy být nechtěl, jsem rád že jsem zpátky,“ odpověděl Hroozley. „No, na druhou stranu, kdybys viděl, co je venku, tak nevím, jestli bys byl tak nadšený,“ opanoval Vandža. „Myslíš ty démony, červy a podobný potvory? Tak ty přišly právě tudy, jako já,“ ukázal Larten na zavřenou bránu. Když došli k tmavé chodbě, Larten se vyděšeně zeptal: „A kde je vůbec Arra?! Až teď jsem si uvědomil, že jste jen 3!“ Vandža nervózně začal vysvětlovat: „Víš, jak my jsme sem přišli, tak se tu objevilo mnoho démonů. A my jsme museli utíkat tou chodbou támhle,“ ukázal Vandža na chodbu naproti, „a při rychlém běhu jsme Arru tak trochu ztratili...“ Vandža se na Lartena smutně podíval a chtěl pokračovat, ale někdo ho hlasitě přerušil: „...a nechali jste mě tam napospas démonům!“
Na druhé straně se objevila Arra a šla s úsměvem směrem k nim...

To be continued!
All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol.

By potihcpd - 27. 12. 2022!


Fakta - Bulvár 138

Letnění
Opět zase po roce, stejně jak na Vánoce, jsem tu ve stejný čas, s článkem potrápím vás, přestože mám zpoždění, snad problém to není, tak zanechte klení a pusťte se do čtení!

Přes prázdniny jak to bývá,
potřebujeme odpočinek
a neboť později se stmívá,
raději než psaním písmenek,
trávíme čas v přírodě
nebo jinak, to je fuk,
buďme s tím proto v pohodě,
že nenapíšeme sem ani ťuk.

(Další FaBu a pokračování série Arra Plachetová v září, jiné články spíš výjimečně.)

Co nového se stane?
Nový článek snad vytane?
Výročí nějaké mine?
Aktuality jsou uspané?
Nebojte,
tato funkce stránek neustane!

(Aktualizace ankety nebude pravidelná, aktuality však nic neprošvihnou.)

A v mnohých diskuzích,
bloudíme často v kruzích,
co třeba tématu změna?
Další až v září bude obměna,
elektriku tedy vypneme?
Firefoxe na noc sem pošleme,
gghhddoo ať nespamuje,
ha, v spamdiskuzi dobře jí je,
i všem ostatním přejeme shovívavost,
jistě pochopí naši menší starost.

(Diskuze bez omezení s nočním řízením Firefoxe, možnou pozdější adminí odezvou, ale stálým přísným dohledem nad spamery mimo příslušná pole.)

Co očekáváte od obrázků?
Jsou to místa našich zkazků,
dávných,
krásných,
slavných,
slastných,
to už je tolik lét...

Díky za přečtení řádků a v zaří oslavíme 10 let!

(Překladový komentář odstavce netřeba.)

Wroted by potihcpd - 30. 6. 2018!

Zkouška z Pracovního práva
V zimním semestru třetího ročníku čeká studenty Právnické fakulty pouze jedna povinná zkouška a to z Pracovního práva.

Pracovní právo ("PP") je bráno trochu méně vážně studenty, jelikož se nejedná o tzv. státnicový předmět, tedy předmět, který není zkoušen u státnic. Otázek je 80, rozděleny jsou do dvou bloků po 40. Jedná se o takový průměrný počet i rozdělení je více méně tradiční. Předmětu předcházely dva semestry jeho výuky, přičemž nebyla povinná docházka a první semestr byl zakončen celokatedrálním zápočtem, který nebyl obzvláště těžký, ale zase se na něj studenti museli připravit.

J. Ko. a J. Š. se začali učit ve čtvrtek 18. 1., přičemž jejich předchozí znalosti PP byly zanedbatelné. J. Š. občasně navštěvoval semináře pana docenta Hůrky, ale znalosti jen trochu pomohly u mála otázek. Jako učící materiál se používal čerstvě vytvořený dokument od Jitule Seidlové, který měl pouhopouhých 45 stran, což u povinných předmětů nebývá ani polovina. Hned od začátku ale bylo jasné, že dokument nestačí a jako druhá učební pomůcka se používala učebnice, kterou J. Š. stáhl v práci. Učebnice sloužila hlavně podpůrně, primární byl stále dokument. Občas se ještě používal sešit J. Š., který pomáhal u některých otázek ve druhé polovině.

Plán byl takový, že na klasické učení bylo 5 dní 18. - 22. 1.,přičemž 21. měl J. Š. zápas a tak se učilo pouze do 15:00 a pak chvíli ještě večer. J. Š. měl poté na opakování jeden den a 23. šel na zkoušku, zatímco J.Ko. šel až 25., a tak měl na opakování dny tři. Na jeden den učení vycházelo zhruba 16 otázek, což se ukázalo jako přiměřený počet.

Samotné učení probíhalo u J. Ko. doma za standardních podmínek. Učícím se dařilo dodržovat stanovené tempo a ani s materiály nebylo moc problémů. PP se dá rozdělit na dvě části a to na PP individuální (které řeší především vztahy zaměstnanec zaměstnavatel) a PP kolektivní (zde se jedná především o práci odborů či jiných zástupců zaměstnanců). Postupem času se přišlo na to, že zvláště v části kolektivní, se mnoho otázek značně prolíná, a tak se de facto celkový počet otázek zmenšil, což přišlo vhod zvláště poslední den.

J. Š. měl na opakování jeden den a ten využil absolutně. Začal již v 8:30 a šel spát až v 5:00 další den. Vstával už v 6:30 a zhruba v 7:45 vyrazil do školy. Zkoušení mělo oficiálně probíhat až od 9:00, ale den předem došel e-mail, že zkoušení bude probíhat o hodinu dříve, což sice znamenalo o hodinu méně opakování, ale mělo to i jednu dobrou výhodu.

Na tuto zkoušku byli v SISu napsání zkoušející, ale u každého termínu dva, a tak student nevěděl, který z těch dvou ho bude zkoušet. Tradovalo se sice, že ten první napsaný zkouší první polovinu abecedy,ale neví se, jak moc je tato informace pravdivá, i když vcelku odpovídala. J.Š. šel k dvojici Pichrt, Hůrka, přičemž doufal, že pravidlo bude platit a zkoušet ho bude Hůrka, kterého měl na seminářích a jevil se příjemně, ale nutno upozornit, že i na Pichrta nebyly reference nějak příšerné. J. Ko. oproti tomu měl dvojici Štefko, Tomšej, oba se skvělými referencemi. J. Ko. nemá tak jasné, v jaké bude polovině abecedy, ale přesto se očekávalo, že bude u Tomšeje.

J. Š. tím, že dostal od Hůrky email o dřívějším zkoušení, byl utvrzen v tom, že to bude právě on kdo ho bude zkoušet. Na řadu šel už ve třetí dvojici společně s jedním klukem. Vytáhl si otázky A13 Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu a B8 Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení. Obě otázky byly spíše průměrné, hlavní bylo, že se vyhnul otázkám A23 a 24, které uměl velmi slabě.Zkoušení probíhalo velmi příjemně a skončilo známkou 2. Nutno podotknout, že důvodem 2 byla chyba, která byla uvedená i v dokumentu.

J. Ko. šel nakonec podle očekávání k Tomšejovi a opravdu to bylo velice příjemné zkoušení. Vytáhl si spíše pěkné otázky a dostal po zásluze za 1.

Celkově se zkouška jevila spíše jako lehčí a učení 6-7 dnů jako odpovídající. Šlo asi o zkoušku, na kterou byli učící se doposud nejlépe připraveni. Také zkoušející byli velice příjemní a z doslechu takoví byli snad úplně všichni. Další příjemností bylo to, že zkoušený si mohl vybrat, ke komu půjde. Jako lehké mínus bych bral mluvení bez přípravy - ani během mluvení druhého si zkoušený nemohl napsat pár poznámek.

Těžkost zkoušky: 4/10

Zkoušející: 8,5/10

Kvalita materiálů: 6,5/10

By čegi 16. 3. 2018!

Searched by potihcpd - 26. 12. 2022!


Jiný svět - 15. kapitola

„Takže...co teď?“ zeptal se Gavner po dlouhé odmlce. Pan Topol právě dokončil své vyprávění o Strážcích krve. Tedy o takzvaných „Dharmech“.
Trojice seděla uprostřed velké síně Perty Vin-Grahla. Ze stropu tryskaly ohromné ledové vodopády, přes hluk dopadající vody je snad nebylo slyšet. Jeden ale nikdy neví. Právě proto Kurda Gavnerovi odpověděl: „Neměli bychom moc dlouhou dobu setrvávat na jednom místě. Naší prioritou je nyní najít Shancuse.“ Gavner potichu přikývl, ale Topol zakroutil hlavou.
„Především se odsud musíme dostat živí. To je hlavní. Shancus počká, teď hlavně musíme-“
„Tak to ne. Shancus je desetiletý chlapec! Nemůžeme jen tak utéct za cenu toho, že možná zemře. Musíme ho zachránit!“ vykřikl najednou blonďatý upír. „Je to zbytečné riziko. Mohli bychom všichni možná i zbytečně zemřít. Ale je to vaše rozhodnutí. Takže jdeme najít Shancuse,“ řekl a zvedl se z chladné země. Poté se vydal směrem k východu, aniž by počkal na Gavnera a Kurdu, kteří stáli za ním. Jakmile ho dohnali, zeptal se Kurda: „Víte, kde by mohl být?“ směřoval svá slova na něj. „To nevím. Strážce se s ním přemístil. Nemohou se ale přemisťovat moc daleko, takže stále je někde v hoře.“ Pomalu nahlédl do chodby před síní a vyšel ven. „Měli bychom to tu prozkoumat od největší síně po nejmenší,“ navrhl Gavner.
„Souhlasím,“ řekl Kurda. Hibernius opět zakroutil hlavou. „Síní jsou tu stovky. Po cestě můžeme potkat mnoho Strážců, kterým bychom se neubránili. Jak jste viděli, nejspíš spolupracují s těmi démony, co poletují venku.“ „Takže co navrhuješ? Budeme stát na místě a čekat?“ šeptem se zeptal Gavner. „Ne. Navrhuji vrátit se zpátky do Popravčí síně, kde jsme začali. Bylo tam mnoho zbraní a navíc i portál.“ „Portál? Jaký portál?“ zeptal se Kurda. „Ta zelená díra, co vedla do země. Měli jste pravdu, je to Suddovo dílo a slouží k přesouvání po celém světě z místa na místo. Takže by mohl sloužit jako jakási úniková cesta. „Dobrá,“ kývl pomalu a nejistě Gauner, „ale bez Shancuse tam nevlezu!“ „Jak myslíš,“ kývl Hibernius.
„Ale stejně tam nemůžeme jít hned. Nejdřív musíme Shancuse NAJÍT!“ řekl Kurda a podíval se za roh, jestli tam někdo není. Bohudík byla chodba liduprázdná, jen tam byla obrovská kaluž krve. Ale žádné tělo. Trojice vkročila do další chodby a všichni se vyhnuli louži.
„To není tak úplně pravda...Mám plán,“ pronesl tiše Hibernius...

*

„Arro?! Kde je Arra?!“ vyhrkl najednou Darren a za sprintu klepl do Vandžova ramene. Ten se se zděšeným výrazem otočil. Za nimi byl slyšet jen pleskot křídel, ale po Aře ani stopy. Vandža však běžel dál. „Musíme se pro ni vrátit!“ zařval Darren. „Nemůžeme! Je mrtvá! Poběž!“ řval a chytil Darrena za rukáv. Poté vzal Harkata do náruče, aby je nezdržoval, poněvadž se oproti upírům šinul rychlostí šneka. Všichni tři vyběhli z jeskyně na prostranství, které se rozprostíralo na vrchu skály. „Co teď?“ zeptal se udýchaný Harkat. I ten krátký běh ho zmohl. Démoni už pomalu vylétávali z jeskyně. „Za mnou!“ křikl Vandža a chytil Darrena opět za loket. Poté rychle došel k okraji skály, kde se podíval dolů a poté se zavěsil na okraj a slezl ještě asi metr dolů, aby ho nebylo vidět. Tam zaryl nehty hluboko do skály. „Pojďte!“ Darren ani chvilku neváhal a udělal totéž. Harkat měl ale problémy. Zavěsil se proto visícímu Vandžovi na záda. Démoni přelétli přes okraj a letěli dál do pustiny, aniž by si všimli trojice visící na skále. Jakmile houf přeletěl, vylezli opět na vršek. Darren ani chvilku neváhal a rozeběhl se zpátky do chodby a na dřevěné schody, kde naposledy viděl Arru. „Darrene! Počkej!“ řval Vandža, ale nebylo to nic platné. Darren proběhl dlouhou chodbou, vyhloubenou do skály a došel až k dřevěným schodům. „Arro!“ zařval do tmy, ale žádná odpověď. V tu chvíli za ním dorazil i Vandža s Harkatem. Všichni tři se dívali po celé síni, ale nikde nic neviděli. Žádný pohyb, ani žádné bezvládné tělo, nic. „Kam se ksakru poděla?“ mumlal si pod vousy Vandža.
Darren opatrně seběhl po nestabilních schůdcích, ale ani pod schody nic nenašel. Všichni tři poté prohledávali všechny rohy místnosti, nikde nic. Jen ta brána u zadní stěny, která neměla žádnou kliku, ani žádný zámek. Darren se na bránu zamyšleně díval a přemýšlel, jestli Arra nemohla utéct tam. Vandža vytušil jeho myšlenku, když viděl, jak Darren sleduje bránu, proto řekl: „To je nesmysl. Ta brána je obrovská, Arra by ji sama neotevřela.“ „Asi máš pravdu,“ řekl potichu a pokračoval: „Ale kde teda je?!“ zběsile se rozhlížel po síni. V tu chvíli se stalo něco, co ticho a zmatek přerušilo. Brána se pomalu začala otevírat a všechny tři najednou ozářil silný paprsek světla. Všichni si zakryli oči rukou, aby světlu na chvíli přivykli. Všichni se dívali, co se to za bránou děje. Viděli jen nejasné obrysy čehosi, co vypadalo jako lidská postava.
Jakmile si oči přivykly světlu, všichni tři nestačili překvapením dýchat. To co viděli jim všem naprosto vyrazilo dech. Darrenovi vhrkly do očí slzy.
„Lartene...?“ vykoktal potichu.

*

Steve se pomalu po zádech sunul k popraskané zdi už tak téměř rozpadlé budovy. „Po-počkejte!“ koktal a snažil se uklidnit šedivého upíra, který se k němu pomalu blížil se zakrvácenou kudlou v ruce. Vypadal šíleně. Vlasy a oblečení celé od krve, stejně tak boty a lem rudého pláště, který tahal po zemi. „Já vím, co jsi za zrůdu...“ šeptal potichu a sevřel pevněji kudlu. Steve se mezitím doplazil až ke zdi. „Vím, že to kvůli TOBĚ vedeme tu nesmírně krvavou válku s vampýry. Ty jsi způsobil smrt mnoha mých přátel...Snad jim nyní pomsta dopřeje trochu klidu!“
Steve nebyl schopen jediného slova. Sledoval upíra, který vypadal, že naprosto zešílel. Přímo mu to čišelo z očí. „Sbohem, Leonarde...“ Seba se pomalu napřahoval s kudlou v ruce. Nestihl to. V okamžiku se venku ozvala střelba a řev démonů. Vesnicí procházela kolona přeživších. Jak Steve moc dobře věděl, pár lidem se konečně podařilo démony přemoci. Po cestě sem jich nalezl několik mrtvých. Většinou měli rozstřílený obličej. Vypadalo to docela morbidně. Seba se zarazil a začal se rozhlížet. Steve toho využil, sebral veškeré zbývající síly, rychle vstal a srazil Sebu na zem. Poté přeskočil barový pult a vyběhl ze dveří. V tom chaosu venku si nikdo nevšiml, že z budovy někdo vyběhl. Seba se uvnitř malého baru rychle oklepal, vytáhl z pochvy krátký meč a vyběhl do vřavy ven. Asi třicet lidí bojovalo s démony, kteří na ně nalétávali ze vzduchu. Seba to oněměný pozoroval. Pak se ale vzpamatoval a rozeběhl se k jednomu muži, který ležel na zemi a držel se za nohu. Tedy spíše za pahýl, který mu zbyl. Nohu mu utrhl démon, který se ležícího zrovna chystal rozcupovat celého.
Seba skočil mezi upíra a démona. Ten se na chvíli zastavil, ale poté vycenil zuby a vystartoval ještě rychleji. Seba však stihl zareagovat a uhnul. Když kolem něj démon prolétával, upír mu bodl meč hluboko do oka. Démon se těsně před mužem ležícím na zemi zastavil, zavrávoral a dopadl na zem mrtvý.
„Díky...“ špitl tiše a vystrašeně.

To be continued![]
All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 20. 12. 2022!


Fakta - Bulvár 137

Seznam třídních srazů a dalších akcí
Nedávno jsme vstoupili do desátého roku od vzniku Republiky Tercie A. Přestože tento stát po půl roce zanikl, naše třídní společenství stále čerpá z jeho kulturního odkazu. Nicméně naše třída by nebyla "společenstvím" v pravém smyslu, kdyby její členové nebyli "spolu", pokud by se i po maturitě nesetkávali. To si naštěstí dobře uvědomujeme a naše soudržnost dala vzniknout bohaté tradici třídních srazů, která nemá v jiných třídách obdobu.

Zde se uvádí seznam třídních srazů. Neexistuje však všeobecně přijímaná definice tohoto pojmu, tudíž i každý seznam bude nutně subjektivní. S několika lidmi jsem jej však konzultoval, takže má snad potenciál stát se alespoň výchozím bodem pro další úvahy.

Rozlišuji zde třídní srazy od pravidelných třídních akcí. Dále jsou zde uváděny všechny akce, na které někdo zval v třídní facebookové skupině (byť řada z nich se nakonec vůbec neuskutečnila nebo se uskutečnila bez účasti kohokoliv ze třídy). Seznam začíná v maturitním týdnu, kdy už odmaturovavší uspořádali první srazy, ale počítání skutečně pomaturitních srazů začíná až v okamžiku konce posledních maturit. Zde je třeba dodat, že nemá cenu zkoumat jakákoliv mimořádná setkání před maturitou: vzhledem k tomu, že jsme se setkávali denně ve škole, ztrácel by pojem třídního srazu smysl. Také jsou uváděny oficiální klučičí a holčičí srázky, tj. domluvené v příslušném chatu. Výjimku tvoří rozlučky, které byly pochopitelně domlouvány jinak. Nicméně historie klučičího chatu sahá jen do konce roku 2015, dřívější klučičí srázky jsou tedy pokryty jen částečně, z jiných pramenů.

Některé případy jsou sporné. Paradoxně první sraz nebyl – jako jediný ze započtených – vypsán ve skupině. Je zde započten kvůli své symbolice: první pomaturitní sraz se koná ihned po maturitě. Dalším problémem by mohly být (oficiálně oznámené...) svatby: přes vysokou účast téměř celé třídy jsem se neodvážil je započíst mezi třídní srazy či jiné akce – přeci jen nejsou koncipovány primárně pro třídu. Nicméně nezaslouží si být v kategorii “ostatní” po boku mnoha bezvýznamných akcí. Dala by se najít další sporná místa.

Zde už tedy vlastní seznam.

Vysvětlivky
S ... Číslovaný třídní sraz
A ... Pravidelná třídní akce
K ... Klučičí srázek
H ... Holčičí srázek
X: Y = osoba X zve na akci Y

2014
-____ ____21.5.____Riegrovy sady (před skončením maturity)
-____ ____23.5.____Jehuda (před skončením maturity)
1____S____26.5.____Riegrovy sady (nevypsán ve skupině, šlo se po skončení posledních maturantů)
2____S____27.-28.5.____J. Š., pomaturitní párty
-____ ____30.5.____Předávání mat. vysvědčení + maturitní večírek
-____ ____6.6.____J. Š. + J. Ko.: U Dandů
3____S____18.-19.6.____ADCM Nazaret, Kunratice (u otce B. H.)
4____S____25.6.____Petřín (piknik s D. V.)
5____S____26.6.____Riegrovy sady
-____A____26.6.-30.6.____Třídní voda: Sázava
6____S____1.9._____U Regenta
-____ ____??? někdy 15.-21.9.____A. M.: někam (zřejmě se nekonalo…)
7____S____30.10.____Ideál
-____ ____21.11.____Společenský večer: KD Ládví
8____S____22.11.____Oslava narozenin T. N. u Luise
-____ ____26.11.____J. Fa.: zpívaní na schodech
-____K____28-29.11.____J. Š., novoroční
-____ ____12.12.____J. Fa.: roráty na AG
-____A____18.-21.12.____Třídní chata
-____ ____30.12.____J. Fa.: Taizé na AG
-____A____31.12.-1.1.2015____Třídní silvestr

2015
-____K____??? někdy do 15.1.____ADCM Nazaret, Kunratice (u otce B. H.)
-____ ____15.1.____A. M.: stříhání L. Kn.
-____ ____19.1.____J. P.: ekumenická bohoslužba
-____ ____29.1.____Maturitní ples
9____S____9.2._____Jehuda
-____ ____18.2.____J. Fa.: mše na AG - popeleční středa
-____ ____20.3.____J. Ha.: ranní mše na AG
10____S____26.3.____Jehuda (s profesorkou D. V.)
-____ ____4.4._____J. Fi.: katedrála, velikonoční vigílie
11____S____16.4.____Kolaudačka V. Ch. + J. He.
-____ ____18.4.____A. D.: svatba profesora O. Š.
-____ ____24.4.____Poslední zvonění
-____ ____24.5.____Biřmování T. N.
-____ ____25.5.____L. kn. + M. Mi.: U Dandů
12____S____28.5.____Riegrovy sady
-____ ____29.5.____J. Fa.: předávání mat. vysvědčení
-____A____24.-28.6.____Třídní voda: Lužnice
-____ ____30.6.____J. Fa.: závěrečná mše AG
13____S____18.7.____Ztracenka (oslava narození A. Ch.)
-____ ____1.9._____J. Fa.: zahajovací mše AG
-____K____?.9._____J. Š., rozlučka V. Ch.
-____H____?.9._____??, rozlučka J. He.
-____ ____11.9._____Svatba V. Ch.+ J. He.
-____ ____28.9.____K. F.: Pouť do Boleslavi
-____K____9.-10.10.____J. Fa., LANka
14____S____6.11._____Na hradbách
-____ ____10.11.____T. N.: obhajoba práce manžela profesorky J. Ka.
-____ ____27.11.____Společenský večer: KD Ládví
-____K____cca listopad / prosinec____Nádražka
-____ ____12./13.12.____A. N.: Vyzvědači
-____ ____17.12.____Pohřeb V. Fi. (kluci domluveni v chatu, poté pizzerie)
-____A____18.-22.12.____Třídní chata
-____A____31.12.-1.1.2016____Třídní silvestr

2016
-____ ____28.1.____Maturitní ples
15____S____19.2.____Kampus
-____K____27.2.____L. L.
-____ ____18./19.3.____V. F.: Agora
16____S____19.3.____Kolaudačka M. Mi. + L. Ko.
-____ ____29.4.____J. Fa.: poslední zvonění
17____S____7.5._____Jehuda (oslava narození E. Mi.)
18____S____8.5._____U Dandů / Popocafepetl (oslava narození E. Mi.)
-____ ____16.5.____J. Fa.: předmaturitní mše AG
-____ ____26.5.____J. Fi.: katedrála, Těla a Krve Páně
-____ ____27.5.____J. Fa.: předávání mat. vysvědčení
-____ ____16.6.____V. F.: Noc filozofie
-____ ____23.6.____J. Fa.: Akademie AG
19____S____29.-30.6.____J. Š.
-____ ____30.6.____J. Fa.: závěrečná mše AG
20____S____29.7.____V. Ch.+ J. Ch.
-____ ____30.7.____J. Fa.: Krakov, Campus Misericordiae
-____K____3.8._____Jamajka
-____ ____6.8._____J. Ch.: Vyšehrad, rébusy L. Kn. (možná třídní sraz?)
-____ ____31.8.____J.Ch.: Hostivař, koupání s A. Ch.
-____K____1.9._____J. Š., rozlučka M. Mi.
-____H____?.?._____??, rozlučka L. Ko.
-____ ____1.9._____J. Fa.: zahajovací mše AG
-____ ____3.9._____Svatba M. Mi. + L. Ko
-____A____9.-18.9.____Třídní Itálie
21____S____29.9.____Rekolaudačka V. Ch.+ J. Ch.
-____K____21.10.____U Nováků
-____K____4.11._____V. Ch.
-____ ____11.11.____Společenský večer: KD Maniny
-____K____24.11.____U Nováků
-____ ____8.12.____J. Fa.: mše na AG - Neposkvrněné početí P. M.
-____A____15.-19.12.____Třídní chata
22____S____22.12.____Alibi / Budvarka / U Houmra
-____A____31.12.-1.1.2017____Třídní silvestr

2017
-____ ____20.1.____Maturitní ples
23____S____2.2._____Vyšehrad, bobování
24____S____16.2.____J. Š.
-____ ____1.3._____J. Fa.: mše na AG - popeleční středa
-____ ____3.3._____J. Fa.: Agora
-____ ____24.3.____J. Fa.: AG sraz
25____S____29.3.____U Voraře / U Libuše
-____ ____5.4._____J. Fa.: Petřín, křížová cesta AG
26____S____23.4.____Na hradbách
-____ ____28.4.____J. Fa.: poslední zvonění
-____K____3.5._____Fara Nusle (u otce B. H.)
-____ ____13.5.____V. Č.: maraton
-____ ____2.6._____25. výročí obnovení AG
-____K____9.6._____Nádražka
-____A____26.-28.6.____Třídní voda: Otava
-____ ____29.6.____J. Fa.: Akademie AG
27____S____29.6.____Na hradbách / Billiard____AB sraz - drtivá převaha Áčka
-____ ____30.6.____J. Fa.: závěrečná mše AG
-____A____10.-16.9.____Třídní Itálie
28____S____29.9.____V. Ch.+ J. Ch.
-____K____19.10.____Zázemí / Ponrepo____Výstava
-____ ____22.10.____M. Mi.: Cimrman
29____S____29.10.____U Karla IV.
-____K____3.-4.11.____J. Fa., LANka
-____H____10.11.____L. Mi.
-____ ____24.11.____Společenský večer: KD Maniny
-____K____27.11.____Fra, novoroční
-____A____14.-17.12.____Třídní chata
30____S____27.12.____Fara u sv. Vojtěcha (u otce B. H.)
-____A____31.12.-1.1.2018____Třídní silvestr

By Firefox - 3. 1. 2018!

Občanství v RTA
Republika Tercie A byla státem, jehož existence sice netrvala o moc déle než půl roku, avšak mnohým změnila celý život. Proto je důležité na ni nejen nezapomenout, ale i ji pořádně zkoumat ze všech možných pohledů, všemi možnými metodami a zkoumat i její všechny stránky. Když se podíváme na tři základní konstitutivní prvky státu podle Montevidejské úmluvy, neboli - co je potřeba proto, abychom o něčem řekli, že to je stát - tak jde o území, obyvatelstvo a státní moc. O území už byl napsán článek a jednalo se především o učebnu 104 a část přilehlé chodby, popřípadě jiná anektovaná území. O státní moci toho bylo napsáno opravdu mnoho. Politický aparát byl v RTA velmi přehledný a logický. Za to o obyvatelstvu se zatím nic nepsalo a tak mnoho odborníku nevědělo, kdo vlastně do RTA patřil, popřípadě kdo dodnes může užívat momentálně už spíše pouze čestné občanství. Výjimkou byla konference ve Velké Úpě v roce 2015, které se účastnil bývalý konsul J. Ko. a bývalí ministři J. Š. a P. Š.

Jediná zmínka o významu občanství v historických pramenech byla vztažena k volebnímu právu. O vzniku RTA hlasovali pouze kluci, avšak asi se předpokládalo, že v případné republice budou i holky, i když by neměly aktivní ani pasivní volební právo. To se časem změnilo a holky se mohly alespoň pasivně účastnit voleb. Při vzniku republiky o rok později dokonce holky hlasovaly, zda chtějí být součástí republiky. I když je zde výsledek nejasný, je zcela jasné, že alespoň po krátkou dobu byly holky součástí RTA či jiného obdobného státu, a tak jim občanství nelze upírat.
Zde končí lehké historické okénko, které nemusí být úplně historicky správně, avšak výstupy jsou zcela jasné. První skupinou občanů RTA jsou tedy nepochybně členové třídy, které budeme nazývat Prvotními občany. Ovšem už zde vzniká problém, zda se do této skupiny počítají i ti, kteří nebyli součástí třídy po celých osm let. Jak by mohli být občané, když RTA vůbec nezažili? Zde je ale důležité si uvědomit, že RTA sice trvala pouze krátké období, ale její tradice a vliv přetrvává dodnes. Jako příklad lze uvést jazyk, kalendář nebo i tradice. Přesto je důležité rozlišit ty, kteří byli ve třídě celých osm let, jelikož jejich přínos a oddanost pro RTA byla nepochybně větší.Proto se nabízí rozlišení na Pravé a Nepravé Prvotní občany. Pravých občanů je tedy 30, zatímco nepraví jsou pouze 4.
Co se týče dalšího občanství, je situace trošku komplikovaná. Občanství se v mezinárodním právu získává primárně dvěma způsoby a to Ius Soli a Ius Sanquinis. V případě Ius Soli, tedy situace nabytí občanství díky narození na území státu, asi není přílišná úprava nutná, jelikož je malá šance, že se někdo narodí v učebně č. 104. Podle mého názoru by se ale v tomto případě mělo občanství nabýt. O nějakých omezeních by se mohlo uvažovat v případě, kdyby se jednoduchosti nabytí začalo zneužívat a ženy by začaly rodit v učebně č. 104, ale zatím je to bezpředmětné.
Daleko komplikovanější je situace v případě Ius Sanquinis – občanství krví. Je jasné, že potomek dvou občanů RTA narozením nabývá občanství, ale problém nastává, když je pouze jeden rodič občanem. Na konferenci se nakonec došlo k tomu, že i potomci jednoho z rodičů nabývají občanství narozením, ale také se tyto dvě skupiny začaly rozdělovat pro někoho možná trochu hanlivě na Čisté a Nečisté. Označení slouží hlavně k vyznamenání těch, kteří mají svým narozením blíže k tradicím RTA a nikoliv jako urážka těch druhých. Navíc je velice pravděpodobné, že počet Čistých bude značně menší a nejspíš ani nepřežije třetí generaci, i když dnes jsou zatím pouze ti čistí.
Posledním případem je naturalizace. Ten u koho vznikne rodinný sňatek s někým z občanů, se také stává občanem RTA. U adopce je to na celý život. Dokonce je tu možnost být Čistý naturalizovaný občan, pokud bude adoptován párem občanů či pouze samotným občanem. Také sňatkem se nabývá občanství. To není ztraceno rozvodem, avšak při případném dalším sňatku druhý manžel už manželství nenabývá. Na žádost asi občanství udělit nelze, protože neexistuje žádný kompetentní úřad.
Co se týče zániku občanství, tak jsou dva způsoby. Za prvé smrtí a za druhé vzdáním se. To jde vždy, jelikož každý občan RTA má i nějaké další občanství (nejčastěji české) a nehrozí tak apolitismus – stav bez státního občanství. Občanství nelze odebrat, jelikož se RTA řídí Všeobecnou deklarací lidských práv (1948), kde je řečeno, že: „Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit.“
Toto je tedy krátký článek o státním občanství, který samozřejmě není neopravitelný a je možná diskuze nad jeho textem.

By čegi - 29. 12. 2017!

Searched by potihcpd - 19. 12. 2022!


Jiný Svět - 14. kapitola

Kurda před sebe vrhl kudlu a trefil jednoho ze Strážců do nohy. Ten ale vypadal, jako by kudlu v holeni vůbec necítil. Kurda se na to němě díval a ani si nevšiml Démona, který se za ním valil po čtyřech. Gavner s Topolem se rozběhli dopředu směrem ke Strážci, který držel Shancuse. Ten ale najednou zmizel. Do slova a do písmene zmizel. I s Shancusem. „Shancusi!!!!“ zařval Gavner a mihnul se k jednomu ze Strážců. Ten se ani nestačil rozkoukat a už mu z břicha trčel zakrvácený krátký meč. Topol jakoby ani nebojoval. Byl několika násobně rychlejší než normální Upír. Nebyl skoro ani vidět. Jako by se na Strážce jen podíval a ti už leželi na zemi. Za pár desítek sekund se všichni Strážci váleli na zemi mrtví, nebo omráčení. „Nedorazíme je?“ zeptal se Kurda a podíval se na Gavnera. „Ne. Jakmile je někdo v boji porazí, zabijí se sami. Pro ně je to potupa, když je někdo v boji porazí. Já jsem mezi nimi vyrůstal. Znám je lépe než vy. S nimi si už nemusíme dělat starosti,“ řekl Topol a klekl si k jednomu z nich a zatáhl mu víčka. Takhle to udělal se všemi z nich. „Moment, kam zmizel ten démon?“ vyjekl najednou Gavner a rozhlížel se kolem sebe. Kurda dělal to samé.
„Zmizel,“ řekl tiše Topol a dál klečel a zavíral mrtvým Strážcům oči. Měl hlídat toho Strážce. Je to něco jako jeho hlídací pes. Bude ho doprovázet všude. Dokud nezemře, tak bude jako jeho ocásek,“ dokončil větu Hibernius. „Nechcete nám už o sobě konečně něco říct? Víte toho o nich nějak podezřele moc. Co když k nim patříte? Co když jste jejich špeh? Jak vám můžeme věřit?“ řekl Gavner a poněkud pevněji sevřel svůj meč. Zavládlo ticho. Bylo slyšet pouze kapání krve na zem z oblečení tří bojovníků.
Pan Topol měl na sobě dlouhý černý plášť a svůj typický cylindr. Občas se na něm objevila skvrna krve. Cípy pláště měl ale úplně promáčené krví. Kurda měl na sobě také plášť, ale světle fialový. Pod ním měl bílou košili, na které už ale nebylo vidět téměř žádné bílé místo bez rudé krve. Gavner se svou obvyklou hnědou plátěnou košilí, rovněž od krve, rozcuchanými vlasy a padajícími hnědými tepláky vypadal jako vandrák. „Tak jak ti můžeme věřit?“ zopakoval svou otázku Gavner. „Nežádám po vás, abyste mi věřili. Chci jenom, abychom našli Shancuse. Můžete se mě pokusit zabít. Nebyla by to ale dobrá volba. Za prvé byste přišli o dalšího člověka, který vám pomáhá a za druhé riskujete, že vás zabiji. Nedoporučuji vám to. Ale můžu vám klidně odpřísáhnout, že udělám všechno pro to, abych vám pomohl a abychom našli Shancuse. Toť vše,“ promluvil dlouze Hibernius. Oba dva upíři se na něj jen chvilku dívali a pak se na sebe podívali. „Dobrá, věříme vám. Ale chceme po vás ještě jednu věc. Řekněte nám vše, co víte o těch Strážcích. Mohlo by nám to dost výrazně pomoci. Řekněte nám všechny jejich slabiny, jejich historii, kde žijí, odkud přišli a tak dále. Souhlasíte?“ řekl mu Kurda a tázavě se na něj podíval. „Dobrá. Řeknu vám vše, co o nich vím. Tohle není ale zrovna vhodné místo. Měli bychom si najít něco...tajnějšího,“ řekl Pan Topol a vstal ze země. „O jednom takovém místě vím,“ řekl Kurda, otočil se a zamířil směrem ke Knížecí Síni.

*

Harkat, Darren, Arra a Vandža utíkali směrem ke starým dřevěným ztrouchnivělým schodům. Vandža se občas otočil a vrhnul po démonech šuriken. Nebylo mu to ale nic platné. Kůže Démonů byla tvrdá jako kámen. „Pospěšte si!“ ječela Arra a utíkala nahoru po schodech směrem ven z nitra téhle smrtící hory. „Kam hodláte běžet potom? Démoni za námi, Démoni před námi. Kam poběžíme?“ řval za běhu Darren. „Neni to jedno? Prostě..." musel se na chvilku vydechnout Harkat částečně kvůli běhu a částečně kvůli jeho “alergii“ na kyslík. Potom pokračoval: „Prostě utíkejte!“
Všichni utíkali nahoru po schodech, co jim nohy stačily. Schody ale nevypadaly, že takový nápor vydrží. Každou chvíli bylo slyšet praskání dřeva. Úplně vepředu běžel Harkat, hned za ním v těsném závěsu za ním běžel Vandža s Darrenem. Asi dva metry za nimi Arra, která už skoro nemohla. Přes pleskot křídel nebylo skoro nic slyšet. Ani řvaní Darrena, ať Harkat zrychlí. Arra najednou upadla. Zakopla levou nohou o jeden z dřevěných schodů a upadla tvrdě spánkem přímo na dřevěné zábradlí. Před očima jí najednou vyrašily hvězdičky. Asi tři sekundy neviděla vůbec nic. Slyšela jen pleskot křídel a ječení Ocků a Démonů. Najednou se ji zrak vrátil. Podívala se nad sebe, jestli tam Darren, Vandža a Harkat pořád jsou. Ale ti už tam nebyli. Nejspíš už vyběhli nahoru a ležící Arry si nevšimli. To byl její konec.

Cítila, že Démoni jsou čím dál blíž a blíž. Vrávoravě vstala, ale zase upadla od rány do hlavy.
Potom už se jí povedlo vstát. Jednou rukou se přidržovala zábradlí a v druhé držela krátký zkrvavený meč. První Démon už byl asi jen pět metrů daleko a blížil se k ní téměř nadzvukovou rychlostí. Arra se potichu pomodlila k Upířím Bohům a naposledy švihla mečem po Démonovi. Potom uslyšela obrovskou ránu a najednou tma a ticho.

*

Kurda, Gavner a Topol seděli ve “sprchách“ Upírů. Byla to síň Perty Vin-Grahla. „Takže, bude to na dlouho, takže se pohodlně usaďte a nepřerušujte mě. Jasný?“ Oba dva Upíři mlčky přitakali a napjatě poslouchali. „Jak už jsem řekl, vyrůstal jsem mezi Strážci. Narodil jsem se vlčici. Patřil jsem mezi čtyřčata. Dvě děti byly vlci, ti zemřeli, dvě z těch čtyřčat ale přežily. Jedno z těch dvou žijících jsem byl já. Neptejte se mě, jak jsem se mohl narodit vlčici. To je na dlouho,“ řekl Topol když viděl, jak Kurda otevírá pusu s tázavým výrazem. „No, ale ta vlčice také nebyla jen tak obyčejná. Myslím že pořád ještě žije. Byla obrovská. V podstatě kouzelná,“ Pan Topol se na chvilku odmlčel a napil se vody, která tekla po podlaze. Potom zase pokračoval: „Jednou do našeho stáda přišla skupinka Strážců a odvlekla mou matku i se mnou. Mou sestru tam nechali. Odvlekli nás do nějakého tábora. Bylo jich pár. Kolem padesáti. Většinou jenom tak posedávali a potichu spolu komunikovali svým “mrtvým“ jazykem a nebo se trénovali v boji. Byli ale naprosto nemotorní. Bojovat neuměli vůbec. Mě a mojí matku si přinesli kvůli tomu, že si mysleli, že bychom oba dva mohli mít zvláštní schopnosti. A měli pravdu. Oba dva jsme se projevovali zvláštními schopnostmi. Má matka už jen proto, že porodila člověka a já jsem se po roce začal přemisťovat. Měl jsem obrovskou sílu a byl jsem strašně rychlý. Chtěli z nás vycvičit bojové tvory. Naučil jsem se jejich řeč. Lidskou řeč jsem tehdy ještě vůbec neuměl. Vůbec jsem tehdy nevěděl, že existuje něco, jako lidé. Pro mě existovali jen Strážci a vlci. Proto jsem se také velmi divil, když mi jednou jeden ze Strážců řekl, že vedou už dlouhou válku s rasou jménem lidé. Ten, kdo mi to řekl tam byl můj jediný přítel. Kromě mé matky samozřejmě. Tihle dva byly jediní, kteří se ke mně chovali normálně. Ostatní mě tam pořád mlátili, nebo na mě řvali a nadávali mi. Jeden z těch Strážců, jmenoval se myslím Jughead, my vysvětlil o Strážcích všechno. Řekl mi, že kdysi žili v podzemí, ale lidé je odtamtud vytlačili. Proto jsou tak bledí. Nebyli zvyklí na sluneční svit. Proto nebyli vůbec opálení,“ Pan Topol se na chvilku odmlčel a podíval se na Kurdu s Gavnerem, kteří ho pořád se zaujatým výrazem poslouchali a občas přikývli.

„Jughead tedy byl jediný, kdo se o mě staral. Hrál jsem s ním různé hry, učil mne bojovat a vysvětloval mi o nich vše. Můj vcelku poklidný život ale přerušil příchod jednoho Upíra, jménem Paris Nebess.“ „Paris?!“ vyjekl najednou Gavner, „On k vám přišel Paris?“
„Ano. Přišel s nabídkou, která se nedala odmítnout. Za to, že jim budeme dávat svou krev nám budou dávat orgány svých mrtvých druhů jako potravu a budou nám pomáhat v bojích. Všichni Strážci s nadšením přijali. Tehdy to vlastně nebyli Strážci. Tehdy si říkali Dharmové. Já společně s Dharmy a Jugheadem jsem odešel do Upíři hory. Má matka se ale vrátila ke svému stádu. To jsem ji viděl naposledy,“ Topol se znovu odmlčel. „V Upíří hoře jsem se měl jako v ráji. Strávil jsem tam dvanáct let. Perfektně jsem se naučil ovládat lidskou řeč. Upíři mě naučili své zvyky a tradice. Byl jsem v podstatě něco mezi Upírem a Strážcem Krve. Pak se ale stala ta strašná věc,“ Topol se dlouze zadíval do země a zmlknul. „Co se stalo?“ zeptal se Kurda a posunul se o něco blíž k Panu Topolovi. „Strážci mě zničehožnic vyhnali z hory. Ani jsem se nemohl rozloučit s Jugheadem ani s Upíry. Jednou v noci mě prostě vzbudili, zavázali mi oči a odvedli mě z hory. Oči mi rozvázali až uprostřed lesa a nechali mě tam. Bylo mi asi dvacet. Neměl jsem vůbec ponětí, kde to jsem. Byl jsem sice vychováván v tvrdých podmínkách, ale tohle bylo i na mě moc. Tímhle způsobem jsem doopravdy poznal Strážce. Na Jugheada jsem ale nikdy nezapomněl. To je celý můj příběh. O nich ale vím to, že se velice bojí světla. Ani tolik jim neubližuje, ale bojí se ho. To je jejich Achilleova pata. Jako zbraně používají buďto ty takzvané bodáky, které určitě už znáte a nebo používají luky a otrávené šípy. Jsou to v podstatě kanibalové. Živí se orgány svých zemřelých. Jinak mají v podstatě ten samý jídelníček jako normální lidé. Jak už jsem řekl, pocházejí z podzemí. Žili zhruba 100 metrů pod hladinou moře. I když to bylo v horách, tak si našli jeskyni kde žili. Měli tam stany, ale trénovali se venku. V noci. A ještě jedna velice důležitá věc, voda je zabíjí. Jedna kapka vody na ně dopadne, a rozežere se jim kůže a roztaví maso. Musí to ale být pouze voda. Krev, nebo třeba mléko jim neublíží vůbec. Vodu ale nemohou pít. Proto pijí pouze mléko nebo krev, jako Upíři. To je to hlavní, co byste měli vědět.“

To be continued!
All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 13. 12. 2022!


Fakta - Bulvár 136

Provozní doba diskuzí o Vánocích 2017
Zde jsou popsány provozní doby diskuzí a některé další informace. Jedná se o aktuální dobu Vánočních prázdnin (23. 12. 2017 - 2. 1. 2018). Omluvte tyto suché informace, které však musí vyjít na povrch.

23. 12. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiný běžný víkend
Admini
- k dispozici jako v jiný běžný víkend
24. 12. 2017
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze v provozu od 0:00 do 1:59 a od 7:00 do 16:00 vč.; Spam diskuze v provozu od 0:00 do 0:59 a od 5:00 do 16:00 vč. (noční provoz neřídí Firefox)
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi a to max. do cca 16 hodin; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2017
25. 12. 2017
Články
- nebude vydán článek Fakta – Bulvár 69 – bude tak učiněno 8. 1. 2018
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Spam diskuze jako v neděli (okénko od 0:00 do 0:59 vč. je zrušeno; noční provoz neřídí Firefox); Plus diskuze UZAVŘENA
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2017
26. 12. 2017
Články
- nebude vydán článek Deník Desmonda Forda – 10. kapitola – bude tak učiněno 2. 1. 2018
Diskuze
- Diskuze; Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Spam diskuze jako v neděli (noční provoz neřídí Firefox); Plus diskuze UZAVŘENA
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2017
27. 12. 2017 – 30. 12. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiné běžné pracovní dny, resp. běžný víkend
Admini
- budou se snažit být vám k dispozici jako ve většině běžných pracovních dní, resp. víkendu
31. 12. 2017
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze jako v běžný víkend (prodloužena do ranních hodin 1. 1. 2018); Spam diskuze jako v neděli (noční provoz řídí Firefox)
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 2. 1. 2018
Admini
- k dispozici pouze chvílemi a to max. do cca 12 hodin; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 2. 1. 2018
1. 1. 2018
Články
- nebude vydán článek Fakta – Bulvár 69 – bude tak učiněno 8. 1. 2018
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze, Spam diskuze (noční provoz řídí Firefox) a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze v provozu od 0:01 do 5:59 a dále jako v jiný běžný pracovní den
- nebude změněno téma v Tématické diskuzi – bude tak učiněno 15. 1. 2018
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 2. 1. 2018
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 2. 1. 2018
2. 1. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiný běžný pracovní den
Admini
- k dispozici jako v jiný běžný pracovní den

Děkuji za přečtení a za pochopení a přeji příjemné prožití svátků!

Powered by potihcpd - 24. 12. 2017!

Léto 2017
Výluky a výjimky během následujících 3 měsíců naleznete pouze v tomto článku, tak čtěte!

1. prázdninový den přináší tento dlouho očekávaný článek, jehož datum vydání sleduje loňskem započatou červencovou tradici. Úvody jsou sice krásné, ale je potřeba se honem vrhnout na věc a tou je popis změn v provozu v následujících měsících:

Články
Prázdninová odmlka opět postihne sériové pondělní a úterní články, s nimiž se setkáte s největší pravděpodobností opět první zářijový týden
Nepředpokládám, že bychom se dočkali jiných nesériových článků, ale tuto možnost nevylučuji.

Aktuality
Sledujte aktuality, protože v nich se jako první dozvíte vše, co se právě mění, co se děje, případně bude dít.
Aktualizace Aktuální ankety bude prováděna příležitostně, od září opět pravidelně po jejím úměrném naplnění.

Diskuze
Všechny v provozu beze změny, drobné odchylky napsány níže.
Tématické diskuzi bude měnit své téma v nepravidelných a delších intervalech.
Plus diskuze v provozu nonstop po oba prázdninové měsíce.
Firefox si, jako mnozí další admini, bere střídavou dovolenou, a proto každý sudý týden a 17. 8. nebude řídit noční provoz Spam discussion. V tomto období bude výjimečně provoz této diskuze nonstop.
Admini mohou reagovat na přečiny a vaše dotazy s delší odezvou, prosíme tedy o trpělivost

Ostatní rubriky
V provozu beze změn, chystaná rekonstrukce spodních rubrik snad proběhne během prázdninového sníženého provozu - vše se dozvíte v Aktualitách

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů!

V září se na vás opět těšíme v plném, standardním provozu. Užijte si prázdniny!

Powered by potihcpd - 1. 7. 2017!

Searched by potihcpd - 12. 12. 2022!


Jiný Svět - 13. kapitola

„Kam ho vedou?“ zeptal se Gavner. „To zatím nevím, ale brzy se to dozvíme...“ odpověděl Kurda. Strážci zmizeli za rohem. Pan Topol pokynul hlavou a všichni tři se vydali pomalu za Strážci. Když došli k rohu pan Topol naznačil, aby zastavili a byli potichu. Všichni tři nenápadně nahlédli za roh.
Na chodbě bylo asi 10 strážců krve. Jeden z nich držel Shancuse a promlouval k ostatním. Chvíli si tam něco povídali a potom jeden z nich zařval: „HAGDOX!!! JHK UMDFER!!!“ Gavner už se chtěl zeptat Topola, co to znamená, když v tom kolem nich něco rychle proletělo. „Hagdoxi! Pojď sem!“ mumlal si Pan Topol. „Už to chápu!“ zabručel Gavner. „Takže “JHK UMDERF“ znamená pojď sem, a HAGDOX...“ řekl Gavner „...se jmenuje ten démon!“ dodal potichu Kurda.

*

„Nějaký další chytrý plán?“ zavrčela Arra na Vandžu. „No, tak mohli bychom bojovat!“ řekl s úsměvem Vandža. „Na to zapomeň!!!“ vykřikl Darren s Arrou zároveň, „je jich minimálně na každého 25!“ dořekl Darren už sám. „Po-dívejte..chodb-a!“ vyhrkl Harkat. „Jdeme tam?“ zeptal se Darren. „Máme na vybranou?“ řekla Arra. „Tak alespoň budeme míhat, ať to máme rychleji proběhlý...“ ujal se vedení zase Vandža. „Po dlouhé době něco inteligentního, co od tebe slyším!“ zašklebila se na něj Arra. Vandža vzal Darrena a Arra Harkata na záda a rozběhli se do tmy...

*

„Jestli je poslouchá, tak jim i rozumí!“ řekl Kurda, „Mohli bychom je třeba požádat, aby urovnali tu válku venku!“ dořekl. „No možné to je, ale oni mají jeden trumf navíc jestli jsi nezapomněl!“ řekl Gavner. Kurda se zatvářil překvapeně. „Shancuse, ne?“ řekl Pan Topol, aniž by se na ně podíval. Potom vstoupil do chodby a řekl něco jazykem Strážců. Strážci se překvapeně otočili a obrátili tyče směrem k Panu Topolovi. Potom řada pěti z nich začala postupovat směrem k němu. „Co si jim proboha řekl?“ zeptal se Gavner Pana Topola. „Jen jsem se jich zeptal, jestli nám nevrátí Shancuse...“ odpověděl Pan Topol. „Vypadá to tak, že nevrátí!“ dodal Kurda.
„Bez boje možná ne...“ křikl Pan Topol a vzal tyč do obou rukou. Gavner vytáhl dlouhý meč a Kurda je kryl dvěma vrhacími dýkami!

*

Začínalo svítat. Slabé paprsky slunce začaly osvětlovat cestu do malé vesnice. Byla to jediná cesta, která sem vedla a jiná vesnice byla vzdálena desítky kilometrů daleko. Po cestě se plahočila otrhaná a unavená postava. Byl to Steve Leopard. Šel takto už druhý den bez přestávky a celou dobu nic nejedl. Docházely mu síly, ale stále se nutil, aby došel do vesnice před sebou. „Třeba tam někdo ještě žije,“ pomyslel si, ale věděl, že je to málo pravděpodobné. Už po cestě potkával mnoho mrtvol lidí a viděl i dva mrtvé vampýry. To mu přišlo podivné, ale řekl si, že je asi zabili nějací lidé. Vešel do města. Bylo zcela opuštěné, jak očekával. Vybral si opuštěný hotel a posadil se v baru. Vše tu bylo poházené a rozbité. Asi tu byla velká bitva. Měl hroznou žízeň. Vedle sebe uviděl flašku piva. Otevřel ji a napil se. Byl to úžasný pocit po tak dlouhé době zase pít. Rozhlížel se kolem, když za sebou uslyšel nějaké šustění. Rychle se otočil. Ve dveřích někdo stál s dýkou v ruce. „Kdo to je?“ pomyslel si Steve. Neznámý řekl: “Mnoho upírů by tě rádo vidělo mrtvého! A já jim ten pohled dopřeji!“ Steve nevěděl kdo to je, ale věděl, že je to nějaký Upír. Tak ho přece dostihli. Teď nemá sílu na to, aby se bránil. Upír se přibližoval. Byl to Seba!

To be continued!
All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 6. 12. 2022!


Fakta - Bulvár 135

Provozní doba diskuzí o Vánocích 2016
Zde jsou popsány provozní doby diskuzí a některé další informace. Jedná se o aktuální dobu Vánočních prázdnin (23. 12. 2016 - 2. 1. 2016). Omluvte tyto suché informace, které však musí vyjít na povrch.

23. 12. 2016
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiný běžný pracovní den
Admini
- k dispozici jako v jiný běžný pracovní den
24. 12. 2015
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze v provozu od 0:00 do 1:59 a od 6:00 do 16:00 vč.; Spam diskuze v provozu od 5:00 do 16:00 vč. (noční provoz neřídí Firefox)
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2016
Admini
- k dispozici pouze chvílemi a to max. do cca 16 hodin; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2016
25. 12. 2016
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Spam diskuze jako v neděli (okénko od 0:00 do 0:59 vč. je zrušeno; noční provoz neřídí Firefox); Plus diskuze UZAVŘENA
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2016
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2016
26. 12. 2016
Články
- nebude vydán článek Fakta – Bulvár 31 – bude tak učiněno 2. 1. 2017
Diskuze
- Diskuze; Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Spam diskuze jako v sobotu (noční provoz neřídí Firefox); Plus diskuze UZAVŘENA
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 27. 12. 2016
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 27. 12. 2016
27. 12. 2016 – 30. 12. 2016
Články
- 27. 12. 2016 nebude vydán článek Arra Plachetová – Konec – bude tak učiněno 3. 1. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiné běžné pracovní dny
Admini
- budou se snažit být vám k dispozici jako ve většinu běžných pracovních dní
31. 12. 2016
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze jako v běžný pracovní den (prodloužena do ranních hodin 1. 1. 2017); Spam diskuze jako v sobotu (noční provoz řídí Firefox)
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 2. 1. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi a to max. do cca 12 hodin; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 2. 1. 2017
1. 1. 2017
Diskuze
- Diskuze, Tématická diskuze, Spam diskuze (noční provoz řídí Firefox) a Stříhací diskuze v provozu nonstop; Plus diskuze v provozu jako v neděli a navíc od 2:00 do 4:59 vč.
Anketa
- v případě naplnění bude změněna nejdříve 2. 1. 2017
Admini
- k dispozici pouze chvílemi; akutní stížnosti směřujte na email, mobil, jinak až 2. 1. 2016
2. 1. 2017
Diskuze
- veškeré diskuze v provozu jako v jiný běžný pracovní den
Admini
- k dispozici jako v jiný běžný pracovní den

Děkuji za přečtení a za pochopení a přeji příjemné prožití svátků!

Powered by potihcpd - 23. 12. 2016!


Léto 2016
A jak to bude přes prázdniny na TV-Nora se dočtete pouze v tomto článku!

Hezký letní večer. Léta byl tento typ článku zveřejňován s pevnou pravidelností v poslední červnový den, a tak mě napadlo, že vás letos napnu, a vydám ho až dnes. Zde tedy je s obsahem všeho, co potřebujete vědět pro následující dva měsíce.

Články
Jak je zvykem, pravidelné série článků si na prázdniny dávají přestávku, avšak opět se s nimi shledáte již první týden v září ve dnech pro ně obvyklých. Jedná se tedy o Fakta - Bulvár 16 a Deník Desmonda Forda - 28. kapitolu.
Co se týče článků nesériových, jsou jen 2 možnosti v jejich případě - budou a nebo nebudou.

Aktuality
I přes prázdniny nezapomeňte sledovat tuto rubriku. Dozvíte se zde vždy první, co nového se na stránkách událo. Pravdou však je, že přes letní měsíce bude těchto novinek pravděpodobně méně.
Aktuální anketa bude aktualizována méně často než je zvykem a spíše příležitostně, což na druhou stranu může přinést objektivnější odpovědi.

Diskuze
Všechny diskuze budou v provozu bez větších změn, jen odezvy adminů mohou být vzhledem k vybíraným dovoleným zpožděny.
Téma v Tématické diskuzi nebude měněno s dvoutýdenním intervalem.
Plus diskuze je v provozu v červenci a srpnu 2016 nonstop.
Každé liché úterý nebude noční provoz Spam discussion po dobu letních prázdnin řídit Firefox. V této době je diskuze výjimečně nonstop.

Ostatní rubriky
Zbylých rubrik by se prázdninový provoz nijak neměl dotýkat, je možné, že v nich dojde k určitým renovacím.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat administrátory stránek.

Těšíme se na vás v plné síle v září a doufáme, že nám zachováte přízeň, jsme tu jen pro vás!

Powered by potihcpd - 4. 7. 2016!


Searched by potihcpd - 5. 12. 2022![I]
návštěvníků stránky
celkem597 624
tento týden1 267
dnes368