Svet-Stranek.cz
Spam diskuze pro každý váš spam!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Spam diskuze pro každý váš spam!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Máte na pracovním stole květiny?
visletki minule anketi:
-> mate na pratsovnim stole kvetini?

Ano, alespoň jednu! (ano, alepson ietnu!) - 21 (27%) - 1.
Ne! (ne!) - 13 (17%) - 2.
Ne, ale chtěl(a) bych! (ne, ale ktel(a) pik!) - 12 (15%) - 3.
Ano, dvě! (ano, tve!) - 11 (14%) - 4.
Ano, více než dvě! (ano, vitse nes tve!) - 11 (14%) - 4.
Nevím/nevšiml(a) jsem si! (nevim/nevsiml(a) isem si!) - 10 (13%) - 5.

Jaký je váš nejoblíbenější dopravní prostředek v pražské MHD?

iaki ie vas neioplipeneisi topravni prostretek v prasske m't?

Tramvaj! (tramvai!)
3 hlasů
21 %
Metro! (metro!)
1 hlasů
7 %
Autobus! (autopus!)
2 hlasů
14 %
Trolejbus! (troleipus!)
1 hlasů
7 %
Přívoz! (privos!)
1 hlasů
7 %
Lanovka! (lanovka!)
2 hlasů
14 %
Mám rád všechny! (mam rat vsekni!)
1 hlasů
7 %
Nevím! (nevim!)
1 hlasů
7 %
Žádný! (satni!)
2 hlasů
14 %