Svet-Stranek.cz
Reportéři vždy a všude!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Reportéři vždy a všude!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Komu byste udělili novoroční amnestii?
visletki minule anketi:
-> komu piste utelili novorotsni amnestii?

Všem! (vsem!) - 35 (25%) - 1.
aercahwečaxbgkWKFZIWR ! - 29 (21%) - 2.
OaRII! - 28 (20%) - 3.
Ani jednomu! (ani ietnomu!) - 25 (18%) - 4.
píčovina! - 20 (15%) - 5

Chcete, aby byla Spam discussion smazána po jejím naplnění?

ktsete, api pila spam tistsussion smasana po ieiim naplneni?

Ano! (ano!)
29 hlasů
19 %
Ne! (ne!)
58 hlasů
39 %
Je mi to jedno! (ie mi to ietno!)
21 hlasů
14 %
Spam! (spam!)
22 hlasů
15 %
Qyx! (kviks!)
20 hlasů
13 %