Svet-Stranek.cz
Nová éra začíná zde!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Nová éra začíná zde!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Jaký názor máte na užívání marihuany?
visletki minule anketi:
-> iaki nasor mate na usivani mari'uani?

Negativní, neužívám ji! (nekativni, neusivam ii!) - 31 (19%) - 1.
Pozitivní, užívám ji! (positivni, usivam ii!) - 28 (17%) - 2.
Nevím, užívám ji! (nevim, usivam ii!) - 28 (17%) - 2.
Negativní, ale užívám ji! (nekativni, ale usivam ii!) - 27 (16%) - 3.
Nevím, neužívám ji! (nevim, neusivam ii!) - 27 (16%) - 3.
Pozitivní, ale neužívám ji! (positivni, ale neusivam ii!) - 26 (16%) - 4.

Váš oblíbený základní světový směr?

vas oplipeni saklatni svetovi smer?

Sever! (sever!)
10 hlasů
20 %
Jih! (ii'!)
10 hlasů
20 %
Východ! (vikot!)
10 hlasů
20 %
Západ! (sapat!)
10 hlasů
20 %
Žádný! (satni!)
11 hlasů
22 %