Svet-Stranek.cz
Již 10 let na těchto stránkách pro vás každý den!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Již 10 let na těchto stránkách pro vás každý den!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Váš oblíbený základní světový směr?
visletki minule anketi:
-> vas oplipeni saklatni svetovi smer?

Sever! (sever!) - 20 (22%) - 1.
Žádný! (satni!) - 19 (21%) - 2.
Jih! (ii'!) - 17 (19%) - 3.
Východ! (vikot!) - 17 (19%) - 3.
Západ! (sapat!) - 16 (18%) - 4.

Byl přesun TV-Nora z blogu na Cusatalon správným krokem?

pil presun tv-nora s ploku na tsusatalon spravnim krokem?

Ano! (ano!)
20 hlasů
31 %
Ne! (ne!)
11 hlasů
17 %
Nevím! (nevim!)
19 hlasů
29 %
Obě řešení by byla správná! (ope reseni pi pila spravna!)
15 hlasů
23 %