Svet-Stranek.cz
Čtěte nás, víme vše!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Čtěte nás, víme vše!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Jste očkováni proti onemocnění COVID?
visletki minule anketi:
-> iste otskovani proti onemotsneni tsovit?

Ano, jednou dávkou! (ano, ietnou tavkou!) - 157 (18%) - 1.
Ano, dvěma dávkami! (ano, tvema tavkami!) - 150 (17%) - 2.
Nejsem! (neisem!) - 145 (17%) - 3.
Ano, třemi dávkami! (ano, tremi tavkami!) - 144 (17%) - 4.
Nevím! (nevim!) - 140 (16%) - 5.
Ano, více dávkami! (ano, vitse tavkami!) - 135 (15%) - 6.

Budou vám chybět pravidelné série článku?

putou vam kipet pravitelne serie tslanku?

Ano, obě! (ano ope!)
182 hlasů
16 %
Ano, DS blog! (ano, ts plok!)
163 hlasů
14 %
Ano, FaBu! (ano, vapu!)
167 hlasů
14 %
Ano, ale více DS blog! (ano, ale vitse ts plok!)
163 hlasů
14 %
Ano, ale více FaBu (ano, ale vitse vapu!)
166 hlasů
14 %
Nebudou! (neputou!)
160 hlasů
14 %
Netuším, o čem je řeč! (netusim, o tsem ie rets!)
164 hlasů
14 %
návštěvníků stránky
celkem597 622
tento týden1 265
dnes366