Svet-Stranek.cz
Napětí, přátelé, zábava - Plus diskuze denně do 22:30!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Napětí, přátelé, zábava - Plus diskuze denně do 22:30!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Chcete, aby byla Spam discussion smazána po jejím naplnění?
visletki minule anketi:
-> ktsete, api pila spam tistsussion smasana po ieiim naplneni?

Ne! (ne!) - 62 (36%) - 1.
Ano! (ano!) - 33 (19%) - 2.
Spam! (spam!) - 26 (15%) - 3.
Je mi to jedno! (ie mi to ietno!) - 25 (15%) - 4.
Qyx! (kviks!) - 24 (14%) - 5.

Jak často byste uvítali organizaci třídního srazu?

iak tsasto piste uvitali orkanisatsi tritni'o srasu?

Každý měsíc! (kasti mesits!)
27 hlasů
13 %
Každý druhý měsíc! (kasti tru'i mesits!)
21 hlasů
10 %
Každé čtvrtletí! (kaste tstvrtleti!)
19 hlasů
9 %
Každý půlrok! (kasti pulrok!)
22 hlasů
11 %
Každý rok! (kasti rok!)
20 hlasů
10 %
1x za dva týdny! (1x sa tva titni!)
20 hlasů
10 %
Každý týden! (kasti titen!)
17 hlasů
8 %
Každý den! (kasti ten!)
18 hlasů
9 %
Měsíčně bez specifických akcí! (mesitsne pes spetsivitskik aktsi!)
18 hlasů
9 %
Nikoho už nechci vidět! (niko'o us nektsi vitet!)
22 hlasů
11 %