Svet-Stranek.cz
Čtěte nás, víme vše!
TV - Nora

Aktuální anketa (aktualni anketa):Čtěte nás, víme vše!

Aktuální anketa (aktualni anketa)

Hlasujte a rozhodujte o věcech, které se vás mohou týkat!

Užitečné informace:
-> anketa bývá aktualizována při odhlasování minimálně 25 osob
-> můžete zadat i vlastní anketu, napište nám
-> pravidla hlasování naleznete v rubrice PTW

Přejeme vám příjemné hlasování!
TV - Nora spol. ˆ2012


'lasuite a ros'otuite o vetsek, ktere se vas mo'ou tikat!

usitetsne invormatse:
-> anketa piva aktualisovana pri ot'lasovani minimalne 25 osop
-> musete satat i vlastni anketu, napiste nam
-> pravitla 'lasovani nalesnete v rupritse PTW (ptv)

preieme vam priiemne 'lasovani!
tv - nora spol. ˆ2012

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Výsledky minulé ankety:
-> Jaké číslo z množiny 0-10 vč. preferujete?
visletki minule anketi:
-> iake tsislo s mnosini 0-10 vts. preveruiete?

0! - 25 (12%) - 1.
2! - 20 (9%) - 2.
4! - 20 (9%) - 2.
7! - 20 (9%) - 2.
3! - 19 (9%) - 3.
5! - 19 (9%) - 3.
6! - 19 (9%) - 3.
8! - 19 (9%) - 3.
9! - 19 (9%) - 3.
10! - 18 (8%) - 4.
1! - 17 (8%) - 5.

Chutná vám pivo Staropramen?

kutna vam pivo staropramen?

Ano! (ano!)
14 hlasů
19 %
Ne! (ne!)
14 hlasů
19 %
Nevím! (nevim!)
14 hlasů
19 %
Ještě jsem neochutnal! (ieste isem neokutnal!)
12 hlasů
16 %
Nikdy jej neochutnám! (nikti iei neokutnam!)
10 hlasů
13 %
Pivo nepiji! (pivo nepiii!)
11 hlasů
15 %