Svet-Stranek.cz
Čtěte nás, víme vše!
TV - Nora

Pravidla tohoto webu - PTW (pravitla to'oto vepu - PTV):Čtěte nás, víme vše!

Pravidla tohoto webu - PTW (pravitla to'oto vepu - PTV)

V tomto článku jsou sepsána všechna pravidla platící na těchto stránkách.

v tomto tslanku isou sepsana vsekna pravitla platitsi na tekto strankak.
Autorská práva
1. Všechen text na těchto stránkách podléhá pod autorská práva společnosti TV-Nora. Šíření textu je povoleno za těchto podmínek:
-drobné citace do 5 vět se dají použít bez povolení autora za předpokladu uvedení autora dané citace, názvu jeho textu a adresy těchto stránek na konci dané citace, přičemž velikost písma, kterým je napsán autor textu, název článku a adresa těchto stránek, musí mít min. velikost 2 mm při klasické velikosti textu (např.: MS Word, písmo 12) a adresa těchto stránek musí fungovat jako hypertextový odkaz; lze použít max. 2 citace o max. objemu 5 vět z jednoho textu; výjimku tvoří texty, pod nimiž je zcela zakázáno kopírování, u nich je třeba povolení autora, příp. TV-Nora spol., k dalšímu šíření
-pokud autor textu povolí jeho šíření
-pod každým povoleným textem musí být uveden autor textu a adresa těchto stránek, přičemž velikost písma, kterým je napsán autor textu i adresa těchto stránek, musí mít min. velikost 2 mm při klasické velikosti textu (např.: MS Word, písmo 12) a adresa stránek musí fungovat jako hypertextový odkaz
-při přání zachování anonymity autora textu samotným autorem, musí být anonymita zachována (vztahuje se i na citace, u nichž může zpětně jejich autor zažádat o anonymitu)
-povolovat šíření textu smí pouze autor textu nebo gen. ředitel TV-Nora spol., můžete však oslovit i adminy, kteří vám rádi poradí a zprostředkují spojení s vedením či autorem
-vše uvedené výše se vztahuje pouze na případy nekomerčního využití; pro komerční užití je třeba informovat generálního ředitele TV-Nora spol., pouze autor textu nestačí (na daný problém má však samozřejmě vliv), s kterým se dají dohodnout podmínky komerčního využití
-příspěvky v diskuzích (kromě nicku, viz níže) nepodléhají autorským právům, jejich šíření je zcela volné; výjimku tvoří příspěvky psané z administrace (přezdívka u příspěvku svítí oranžově)
-po domluvě s vedením je možnost patentování svého vlastního nicku v datové bance TV-Nora spol.

Články
2. Články jsou texty vydané na těchto stránkách některým z autorů spol. TV-Nora nebo kýmkoliv jiným, kdo se dohodne s vedením TV-Nora spol. Za články nenese TV-Nora spol. žádnou odpovědnost, je pouze společností, která umožňuje svobodné šíření textů autorů bez upravení. Názory autorů jsou pouze názory samotných autorů textů a ne názory TV-Nora spol.

Ankety
3. Hlasování v anketách je každému návštěvníku webu povoleno pouze 5x do stejné ankety. Více hlasování může být potrestáno zákazem hlasování nebo v konečné fázi zákazem přístupu na stránky.

Diskuze
4. Chování v diskuzích podléhá přísným pravidlům a liší se v každé diskuzi:
a)Diskuze
-klasická diskuze, ve které se diskutuje o všem možném
-jsou zde zakázány příspěvky obsahující spamy (více jak 3x se opakující stejné slovo, písmeno, znak nebo věta, které nezapadají do kontextu nebo neexistují nebo jsou nesmyslné; samostatná písmena, slova a věty, které nedávají smysl nebo nezapadají do kontextu; tapetování smajlíky, tj. používání více jak 5 smajlíků v jednom příspěvku nebo obecně používání smajlíků bez kontextu; aj.), vulgarismy (slova z užitím * povolena), urážky směřované adminům, odhalování pravé identity diskutujících a "tři tečky" (tento pojem posuzuje příslušný admin)
-také jsou zde zakázány nicky, které obsahují spamy, vulgarismy, urážení adminů nebo odhalují pravou identitu diskutujících
-od 21:30 do 6:30 povoleny vulgarismy a urážení adminů
-jsou zde zakázány funkční hypertextové odkazy
-všechny příspěvky kontroluje (hodnotí sílu vulgarismů, kontext jednotlivých potencionálních spamů aj.) a prohřešky řeší příslušný admin (o adminech, trestech a odvoláních je psáno v 5. části PTW)
-diskuze v provozu nonstop
b)Tématická diskuze
-zde se diskutuje výhradně na zadané téma, které je uvedeno v záhlaví této diskuze
-téma se mění garančně každé druhé pondělí (kromě ohlášených výjimek), ale může být změněno i dříve
-návrhy na nová témata můžete podávat přímo do této diskuze kdykoliv
-nově stanovené téma je ohlášeno tak, že admin, který ho zadá napíše tučně na střed příspěvku slovní spojení "Nové téma!", přičemž musí být v administraci (bude mít oranžově svítící nick)
-jsou zde zakázány příspěvky obsahující spamy (více jak 3x se opakující stejné slovo, písmeno, znak nebo věta, které nezapadají do kontextu nebo neexistují nebo jsou nesmyslné; samostatná písmena, slova a věty, které nedávají smysl nebo nezapadají do kontextu; tapetování smajlíky, tj. používání více jak 5 smajlíků v jednom příspěvku nebo obecně používání smajlíků bez kontextu; aj.), vulgarismy (slova z užitím * povolena), urážky směřované adminům, odhalování pravé identity diskutujících a "tři tečky" (tento pojem posuzuje příslušný admin)
-také jsou zde zakázány nicky, které obsahují spamy, vulgarismy, urážení adminů nebo odhalují pravou identitu diskutujících
-jsou zde zakázány funkční hypertextové odkazy
-všechny příspěvky kontroluje (hodnotí sílu vulgarismů, kontext jednotlivých potencionálních spamů, aj.) a prohřešky řeší příslušný admin (o adminech, trestech a odvoláních je psáno v 5. části PTW)
-diskuze v provozu nonstop
c)Spam discussion
-diskuze zaměřená hlavně na vaše spamy
-jsou zde zakázány příspěvky obsahující urážky směřované adminům, odhalování pravé identity diskutujících a "tři tečky" (tento pojem posuzuje příslušný admin)
-také jsou zde zakázány nicky, které obsahují urážení adminů nebo odhalují pravou identitu diskutujících
-délka spamu a počet smajlíků na 1 příspěvek nebo povolený počet příspěvků na den jsou uvedeny v záhlaví této diskuze
-všechny příspěvky kontroluje a prohřešky řeší příslušný admin (o adminech, trestech s odvoláních je psáno v 5. části PTW)
-diskuze v provozu denně nonstop (v sobotu od 5:00 do 23:59 vč., v neděli od 0:00 do 0:59 vč. a od 5:00 do 23:59 vč., o svátcích jako v sobotu (každý svátek, ihned následující po svátku, jako v neděli); neplatí pro Firefoxe)
-pokaždé, když noční provoz řídí Firefox, je diskuze v provozu nonstop i o víkendech a svátcích
d)Plus diskuze
-diskuze, do které se vždy píše číslo o 1 větší, než napíše návštěvník před vámi dle původní stanovené řady; cílem je dosáhnutí absolutně nejvyššího čísla
-jedna IP (kromě povolených výjimek) nesmí napsat 2 příspěvky po sobě
-u jednoho příspěvku jsou povolena pouze 1x slova "pche", "pcl", "och", smajlíci (max. 5x) a znaménka (max. 10x), ale jen pokud obsahuje následující, o 1 větší číslo a nemá IP stejnou jako předešlý příspěvek
-příspěvky, které kromě povolených citoslovcí, smajlíků a znamének v povoleném počtu, budou obsahovat něco jiného, budou nemilosrdně mazány
-také jsou zde zakázány nicky, které obsahují spamy, vulgarismy, urážení adminů nebo odhalují pravou identitu diskutujících
-jsou zde zakázány funkční hypertextové odkazy
-všechny příspěvky kontroluje (hodnotí sílu vulgarismů, kontext jednotlivých potencionálních spamů, aj.) a prohřešky řeší příslušný admin (o adminech, trestech a odvoláních je psáno v 5. části PTW)
-diskuze v provozu denně od 6:00 do 23:59 vč., v so - ne od 0:00 do 1:59 vč. a od 7:00 do 23:59 vč. (o svátcích jako v so - ne)
e)Stříhání
-diskuze, ve které se diskutuje pouze o Stříhání
-jsou zde zakázány příspěvky obsahující spamy (více jak 3x se opakující stejné slovo, písmeno, znak nebo věta, které nezapadají do kontextu nebo neexistují nebo jsou nesmyslné; samostatná písmena, slova a věty, které nedávají smysl nebo nezapadají do kontextu; tapetování smajlíky, tj. používání více jak 5 smajlíků v jednom příspěvku nebo obecně používání smajlíků bez kontextu; aj.), vulgarismy (slova z užitím * povolena), urážky směřované adminům, odhalování pravé identity diskutujících, "tři tečky" (tento pojem posuzuje příslušný admin) a příspěvky, které se netýkají Stříhání (posuzuje příslušný admin)
-také jsou zde zakázány nicky, které obsahují spamy, vulgarismy, urážení adminů nebo odhalují pravou identitu diskutujících
-jsou zde zakázány funkční hypertextové odkazy nesouvisející se Stříháním
-všechny příspěvky kontroluje (hodnotí sílu vulgarismů, kontext jednotlivých potencionálních spamů, aj.) a prohřešky řeší příslušný admin (o adminech, trestech a odvoláních je psáno v 5. části PTW)
-diskuze v provozu nonstop

Tresty
5. Tresty adminů, které vám jsou případně uděleny podléhají těmto pravidlům:
-aktuální platné tresty jsou vypsány v Síni hanby
-tresty udělené gen. ředitelem webu jsou nevratné, můžete se však s ním domlouvat přes jeho email, v diskuzi (pod dočasným nickem pokud nemá výmaz vaše IP), icq, osobně nebo poštou. Pokud však budete obtěžovat gen. ředitele obtížnými emaily i když vám napíše, že váš trest je nevratný, můžete být dáni do ignorelistu nebo vám může být trest prodloužen
-tresty udělené adminem jsou vratné pouze když podáte stížnost k generálnímu řediteli webu nebo zástupci na to, že trest byl neoprávněný; gen., ředitel či zástupce nemusí souhlasit s vaší stížností
-tresty udělené zástupcem jsou vratné pouze v zanedbatelném počtu případů, můžete se však zkusit obrátit na gen. ředitele (šance je velmi nízká a obtěžování gen. ředitele vám může přinést delší trest)
-klasickým trestem jsou různě dlouhé a různě rozsáhlé výmazy z diskuzí a anket
-dále jsou tu dvě upozornění "Z5 k tématu!"ˆ a "Z5 ke spamu!"ˆ, na která mají tyto stránky patent a nesmějí být používána v diskuzích a nebo dále šířena jinými osobami než adminy (psáni oranžově svítícím nickem); pokud vám jsou udělena tato tři upozornění, dostanete nějaký trest, pravděpodobně výmaz
-tyto stránky mají také patent na citáty: "VÝMAZ NAVŽDY!!!"ˆ a jiné výmazy, které mají smajlík a jsou psány adminy (s oranžově svítícím nickem), nesmějí být používány v diskuzích (hlášky s copyrightem nikde); avšak samostatný smajlík s jiným textem může být klidně používán
-tresty smí udělovat příslušní admini a vyšší zaměstnanci
-trest vám musí být z administrace oznámen do příslušné diskuze, ve které provinění proběhlo (výjimkou je Plus diskuze a Mínus diskuze-VIP, kde se trest dozvíte z Diskuze)
-v případě překlepu v plus diskuzi má každá IP (kromě některých výjimek) právo na 5 překlepů/1000 čísel v plus diskuzi; při vyčerpání limitu se vašich 5 překlepů v Síni hanby změní na výmaz
-všechna rozhodnutí záleží na aktuální situaci a rozhodnutí příslušného admina
-reklamovat se dá max. 48 hodin od uvedení trestu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel (výjimkou jsou ojedinělé situace, kdy se postižený nemohl s adminy spojit, aby reklamoval - vše posuzují admini)

V případě dalších dotazů k pravidlům kontaktujte zástupce nebo adminy.

K úplnému přehledu o admin týmu dodávám ještě aktuální schéma adminů Cusatalonu a pracovníků TV-Nora spol.:

Cusatalon
gen. ředitel, majitel, zakladatel
potihcpd

zástupce, noční provoz (23:00 - 7:00)
Firefox

admins
potihcpd; Firefox; čegi

vývoj stránek, technická podpora
iAnonymniA 1.2


TV-Nora spol.
majitelé
potihcpd; Himbajs

reportéři
potihcpd; Himbajs; Firefox; čegi; trensle


Doufám, že vám tento článek pomůže k lepší orientaci a pochopení pravidel tohoto webu a pamatujte si, že "neznalost pravidel neomlouvá".
Děkujeme vám za přečtení a doufám, že se vám zde bude líbit!

Powered by potihcpd for TV-Nora spol. & Cusatalon!
Aktualizováno: 6. 1. 2015


autorska prava
1. vseken tekst na tekto strankak potle'a pot autorska prava spoletsnosti tv-nora. sireni tekstu ie povoleno sa tekto potminek:
-tropne tsitatse to 5 vet se taii pousit pes povoleni autora sa pretpoklatu uveteni autora tane tsitatse, nasvu ie'o tekstu a atresi tekto stranek na kontsi tane tsitatse, pritsems velikost pisma, kterim ie napsan autor tekstu, nasev tslanku a atresa tekto stranek, musi mit min. velikost 2 mm pri klasitske velikosti tekstu (napr.: ms vort, pismo 12) a atresa tekto stranek musi vunkovat iako 'ipertekstovi otkas; lse pousit maks. 2 tsitatse o maks. opiemu 5 vet s ietno'o tekstu; viiimku tvori teksti, pot nimis ie stsela sakasano kopirovani, u nik ie trepa povoleni autora, prip. tv-nora spol., k talsimu sireni
-pokut autor tekstu povoli ie'o sireni
-pot kastim povolenim tekstem musi pit uveten autor tekstu a atresa tekto stranek, pritsems velikost pisma, kterim ie napsan autor tekstu i atresa tekto stranek, musi mit min. velikost 2 mm pri klasitske velikosti tekstu (napr.: ms vort, pismo 12) a atresa stranek musi vunkovat iako 'ipertekstovi otkas
-pri prani sakovani anonimiti autora tekstu samotnim autorem, musi pit anonimita sakovana (vsta'uie se i na tsitatse, u niks muse spetne ieiik autor sasatat o anonimitu)
-povolovat sireni tekstu smi pouse autor tekstu nepo ken. retitel tv-nora spol., musete vsak oslovit i atmini, kteri vam rati porati a sprostretkuii spoieni s vetenim tsi autorem
-vse uvetene vise se vsta'uie pouse ne pripati nekomertsni'o viusiti; pro komertsni usiti ie vsti trepa invormovat keneralni'o retitele tv-nora spol., pouse autor tekstu nestatsi (na tani proplem ma vsak samosreime vliv), s kterim se taii to'otnout potminki komertsni'o viusiti
-prispevki v tiskusik (krome nitsku, vis nise) nepotle'aii autorskim pravum, ieiik sireni ie stsela volne; viiimku tvori prispevki psane s atministratse (prestivka u prispevku sviti oransove)
-po tomluve s vetenim ie mosnost patentovani sve'o vlastni'o nitsku v tatove pantse tv-nora spol.

tslanki
2. tslanki isou teksti vitane na tekto strankak nekterim s autoru spol. tv-nora nepo kimkoliv iinim, kto se to'otne s vetenim tv-nora spol. sa tslanki nenese tv-nora spol. satnou otpovetnost, ie pouse spoletsnosti., ktera umosnuie svopotne sireni tekstu autoru pes upraveni. nasori autoru isou pouse nasori samotnik autoru tekstu a ne nasori tv-nora spol.

anketi
3. 'lasovani v anketak ie kastemu navstevniku vepu povoleno pouse 5ks to steine anketi. vitse 'lasovani muse pit potrestano sakasem 'lasovani nepo v konetsne vasi sakasem pristupu na stranki.

tiskuse
4. kovani v tiskusik potle'a prisnim pravitlum a lisi se v kaste tiskusi:
a)tiskuse
-klasitska tiskuse, ve ktere se tiskutuie o vsem mosnem
-isou ste sakasani prispevki opsa'uiitsi spami (vitse iak 3ks se opakuiitsi steine slovo, pismeno, snak nepo veta, ktere nesapataii to kontekstu nepo neeksistuii nepo isou nesmislne; samostatna pismena, slova a veti, ktere netavaii smisl nepo nesapataii to kontekstu; tapetovani smailiki, ti. pousivani vitse iak 5 smailiku v ietnom prispevku nepo opetsne usivani smailiku pes kontekstu; ai.), vulkarismi (slova s usitim * povolena, uraski smerovane atminum, ot'alovani prave itentiti tiskutuiitsik a "tri tetski" (tento poiem posusuie prislusni atmin)
-take isou ste sakasani nitski, ktere opsa'uii spami, vulkarismi, uraseni atminu nepo ot'aluii pravou itentitu tiskutuiitsik
-ot 21:30 to 6:30 povoleni vulkarismi a uraseni atminu
-isou ste sakasani vunktsni 'ipertekstove otkasi
-vsekni prispevki kontroluie ('otnoti silu vulkarismu, kontekst ietnotlivik potentsionalnik spamu, ai.) a pro'reski resi prislusni atmin (o atminek, trestek a otvolanik ie psano v 5. tsasti ptv)
-tiskuse v provosu nonstop
p)tematitska tiskuse
-ste se tiskutuie vi'ratne na satane tema, ktere ie uveteno v sa'lavi teto tiskuse
-tema se meni karantsne kaste tru'e ponteli (krome o'lasenik viiimek), ale muse pit smeneno i trive
-navr'i na nova temata musete potavat primo to teto tiskuse ktikoliv
-nove stanovene tema ie o'laseno tak, se atmin kteri 'o sata napise tutsne na stret prispevku slovni spoieni "nove tema!", pritsems musi pit v atministratsi (pute mit oransove svititsi nitsk)
-isou ste sakasani prispevki opsa'uiitsi spami (vitse iak 3ks se opakuiitsi steine slovo, pismeno, snak nepo veta, ktere nesapataii to kontekstu nepo neeksistuii nepo isou nesmislne; samostatna pismena, slova a veti, ktere netavaii smisl nepo nesapataii to kontekstu; tapetovani smailiki, ti. pousivani vitse iak 5 smailiku v ietnom prispevku nepo opetsne usivani smailiku pes kontekstu; ai.), vulkarismi (slova s usitim * povolena, uraski smerovane atminum, ot'alovani prave itentiti tiskutuiitsik a "tri tetski" (tento poiem posusuie prislusni atmin)
-take isou ste sakasani nitski, ktere opsa'uii spami, vulkarismi, uraseni atminu nepo ot'aluii pravou itentitu tiskutuiitsik
-isou ste sakasani vunktsni 'ipertekstove otkasi
-vsekni prispevki kontroluie ('otnoti silu vulkarismu, kontekst ietnotlivik potentsionalnik spamu, ai.) a pro'reski resi prislusni atmin (o atminek, trestek a otvolanik ie psano v 5. tsasti ptv)
-tiskuse v provosu nonstop
ts)spam tistsussion
-tiskuse samerena 'lavne na vase spami
-isou ste sakasani prispevki opsa'uiitsi uraski smerovane atminum, ot'alovani prave itentiti tiskutuiitsik a "tri tetski" (tento poiem posusuie prislusni atmin)
-take isou ste sakasani nitski, ktere opsa'uii uraseni atminu nepo ot'aluii pravou itentitu tiskutuiitsik
-telka spamu a potset smailiku na 1 prispevek nepo povoleni potset prispevku na ten isou uveteni v sa'lavi teto tiskuse
-vsekni prispevki kontroluie a pro'reski resi prislusni atmin (o atminek, trestek a otvolanik ie psano v 5. tsasti ptv)
-tiskuse v provosu tenne nonstop (v sopotu ot 5:00 to 23:59 vts., v neteli ot 0:00 to 0:59 vts. a ot 5:00 to 23:59 vts., o svattsik iako v sopotu (kasti svatek, i'net nasletuiitsi po svatku, iako v netelii); neplati pro Firefoxe)
-pokaste, ktis notsni provos riti Firefox, ie tiskuse v provosu nonstop i o vikentek a svattsik
t)plus tiskuse
-tiskuse, to ktere se vsti pise tsislo o 1 vetsi, nes napise navstevnik pret vami tle puvotni stanovene rati; tsilem ie tosa'nuti apsolutne neivissi'o tsisla
-ietna ip (krome povolenik viiimek) nesmi napsat 2 prispevki po sope
-u ietno'o prispevku isou povolena pouse 1ks slova "pke", "ptsl", "ok", smailitsi (maks. 5ks) a snamenka (maks. 10ks), ale ien pokut opsa'uie nasletuiitsi, o 1 vetsi tsislo a nema ip steinou, iako pretesli prispevek
-prispevki, ktere krome povolenik tsitoslovtsi, smailiku a snamenek v povolenem potstu, putou opsa'ovat netso iine'o, putou nemilosrtne masani
-take isou ste sakasani nitski, ktere opsa'uii spami, vulkarismi, uraseni atminu nepo ot'aluii pravou itentitu tiskutuiitsik
-isou ste sakasani vunktsni 'ipertekstove otkasi
-vsekni prispevki kontroluie ('otnoti silu vulkarismu, kontekst ietnotlivik potentsionalnik spamu, ai.) a pro'reski resi prislusni atmin (o atminek, trestek a otvolanik ie psano v 5. tsasti ptv)
-tiskuse v provosu tenne ot 6:00 do 23:59 vts., v so - ne od 0:01 do 1:59 vts. a ot 7:00 do 23:59 vts. (o svattsik iako v so - ne)
e)stri'ani
-tiskuse, ve ktere se tiskutuie pouse o stri'ani
-isou ste sakasani prispevki opsa'uiitsi spami (vitse iak 3ks se opakuiitsi steine slovo, pismeno, snak nepo veta, ktere nesapataii to kontekstu nepo neeksistuii nepo isou nesmislne; samostatna pismena, slova a veti, ktere netavaii smisl nepo nesapataii to kontekstu; tapetovani smailiki, ti. pousivani vitse iak 5 smailiku v ietnom prispevku nepo opetsne pousivani smailiku pes kontekstu; ai.), vulkarismi (slova s usitim * povolena), uraski smerovane atminum, ot'alovani prave itentiti tiskutuiitsik, "tri tetski" (tento poiem posusuie prislusni atmin) a prispevki, ktere se netikaii stri'ani (posusuie prislusni atmin)
-take isou ste sakasani nitski, ktere opsa'uii spami, vulkarismi, uraseni atminu nepo ot'aluii pravou itentitu tiskutuiitsik
-isou ste sakasani vunktsni 'ipertekstove otkasi nesouviseiitsi se stri'anim
-vsekni prispevki kontroluie ('otnoti silu vulkarismu, kontekst ietnotlivik potentsionalnik spamu, ai.) a pro'reski resi prislusni atmin (o atminek, trestek a otvolanik ie psano v 5. tsasti ptv)
-tiskuse v provosu nonstop

tresti
5. tresti atminu, ktere vam isou pripatne uteleni potle'aii temto pravitlum:
-aktualni platne tresti isou vipsani v sini 'anpi
-tresti utelene ken. retitelem vepu isou nevratne, musete se vsak s nim tomlouvat pres ie'o email, v tiskusi (pot totsasnim nitskem pokut nema vimas vase ip), itskv, osopne nepo postou. pokut vsak putete optesovat ken. retitele optisnimi emaili ktis vam napise, se vas trest ie nevratni, musete pit tani to iknorelistu nepo vam muse pit trest protlousen
-tresti utelene atminem isou vratne pouse ktis potate stisnost k keneralnimu retiteli vepu nepo sastuptsi na to, se trest pil neopravneni; ken. retitel tsi sastuptse nemusi sou'lasit s vasi stisnosti
-tresti utelene sastuptsem isou vratne pouse v sanetpatelnem potstu pripatu, musete se vsak skusit opratit na ken. retitele (santse ie vsak velmi niska a optesovani ken. retitele vam muse prinest telsi trest)
-klasitskim trestem isou rusne tlou'e a rusne rossa'le vimasi s tiskusi a anket
-tale isou tu tve uposorneni "Z5 k tématu!"ˆ a "Z5 ke spamu!"ˆ, na ktera maii tito stranki patent a nesmeii pit pousivana v tiskusik a nepo tale sirena iinimi osopami nes atmini (psani oransove svititsim nitskem); pokut vam isou utelena tato tri uposorneni, tostanete neiaki trest, pravtepotopne vimas
-tito stranki maii take patent na tsitati: "VÝMAZ NAVŽDY!!!"ˆ a iine vimasi, ktere maii smailik a isou psani atmini (s oransove svititsim nitskem), nesmeii pit pousivani v tiskusik ('laski s tsopirik'tem nikte); avsak samostatni smailik s iinim tekstem muse pit klitne pousivan
-tresti smi utelovat prislusni atmini a vissi samestnantsi
-trest vam musi pit s atministratse osnamen to prislusne tiskuse, ve ktere provineni prope'lo (viiimkou ie plus tiskuse a minus tiskuse-vip, kte se trest tosvite s tiskuse)
-v pripate preklepu v plus tiskusi ma kasta ip (krome nekterik viiimek) pravo na 5 preklepu/1000 tsisel v plus tiskusi; pri vitserpani limitu se vasik 5 preklepu v sini 'anpi smeni na vimas
-vsekna ros'otnuti salesi na aktualni situatsi a ros'otnuti prislusne'o atmina
-reklamovat se ta maks. 48 'otin ot uveteni trestu, na posteisi reklamatse nepute pran sretel (viiimkou isou oietinele situatse, kti se postiseni nemo'l s atmini spoiit, api reklamoval - vse posusuii atmini)

v pripate talsik totasu k pravitlum kontaktuite sastuptse nepo atmini.

k uplnemu pre'letu o atmin timu totavam ieste aktualni skema atminu tsusatalonu a pratsovniku tv-nora spol.:

tsusatalon
ken. retitel, maiitel, saklatatel
potihcpd

sastuptse, notsni provos (23:00 - 7:00)
Firefox

atmins
potihcpd; Firefox; čegi

vivoi stranek, teknitska potpora
iAnonymniA 1.2


tv-nora spol.
maiitele
potihcpd; Himbajs

reporteri
potihcpd; Himbajs; Firefox; čegi; trensle


touvam, se vam tento tslanek pomuse k lepsi orientatsi a pokopeni pravitel to'oto vepu a pamatuite si, se "nesnalost pravitel neomlouva".
tekuieme vam sa pretsteni a touvam, se se vam ste pute lipit!

poveret pi potihcpd vor tv-nora spol. & tsusatalon!
aktualisovano: 10. 2. 7
návštěvníků stránky
celkem597 547
tento týden1 190
dnes291