Svet-Stranek.cz
Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!
TV - Nora

Tématická diskuze (tematitska tiskuse):Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!

Tématická diskuze (tematitska tiskuse)

Aktuální téma, o kterém se mluví, naleznete právě v této diskuzi. I zde se vám téměř celý den budou věnovat administrátoři a živě se zapojovat do diskuze.

Věděli jste, že:
-> téma se pravidelně mění každé druhé pondělí?
-> do výběru tématu můžete výrazně zasáhnout kdykoliv svým návrhem?
-> jednoduše sepsaná pravidla naleznete v rubrice PTW?

Pište, vaše názory zajímají i ostatní!
TV - Nora spol. ©2015


aktualni tema, o kterem se mluvi, nalesnete prave v teto tiskusi. i ste se vam temer tseli ten putou venovat atministratori a sive se sapoiovat to tiskuse.

veteli iste, se:
-> tema se pravitelne meni kaste tru'e ponteli?
-> to viperu tematu musete virasne sasa'nout ktikoliv svim navr'em?
-> ietnotuse sepsana pravitla nalesnete v rupritse ptv?

piste, vase nasori saiimaii i ostatni!
tv - nora spol. ©2015

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Téma (tema): Bruslili jste někdy na řece? (pruslili iste nekti na retse?)

jméno / nick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
otevřít smajllíky
19. června 2019 v 10:02
Firefox
nvm prots sem napsal nostse. kuretsi nosku sete nak pretstasvim, ae kuretsi tusku upe n. tituska s kurete? v pro kurata, api s ni psali? v s kuretem na kontsi? v na kurata, iakose s ni muses psat po kuratek?
a iaki sopatsek?
18. června 2019 v 19:25
potihcpd
tustse, numis tsist?
17. června 2019 v 17:07
Firefox
kuretsi nostse??!? ts ti?
17. června 2019 v 15:07
potihcpd
Nové téma!
nove tema!
New theme!
Neu Thema!
¡Nuevo tema!
Nuovo obietto!
Nouveau thème!
новое тема!
موضوع جديد!
новa тема!
Nyt emne!
Bagong topic!
Uusi aihe!
נושא חדש!
नया विषय!
新話題!
新话题!
Nieuw onderwerp!
Nova tema!
Topik baru!
新しいトピック!
Nou tema!
새로운 주제에!
Nauja tema!
Jauna tēma!
Nytt emne!
Nowy wątek!
Novo tópico!
Subiect nou!
Νέο θέμα!
Nová téma!
Nova tema!
Нова тема!
Nytt ämne!
Нова тема!
Chủ đề mới!

Minulé téma: Spalujete se někdy na slunci a má na to nějaký vliv opalovací krém?
17. června 2019 v 15:07
potihcpd
nt?
11. června 2019 v 14:12
Firefox
pppm:
prt pat, proste sem vi'ral na plne tsare

pm:
sitliste kere ma plisko prirotu saroven topre spoieni ttsentra? niste eksistuie, ia nvm, tet tsrotitse koupili ten pit, tak ma ttsl toprou polo'u. vetle iprirotni park tsi'atla, a saroven tiasi 7 minut peski k stanitsi metra. iako ten prirotni park nni naka ekstra prirota sase, ae na pe'ani asas. priste stnni takove rospalene viasvaltovane tsentrum, n. a iiste takovik sitlist pute tsela rata. pravese moterni sitliste na pretmestri spotle me takle us kontsipuii, api tam pilo pekne a saroven topre spoieni.

m:
ni, itvain, lipi smi t. titski stpak spivam vsute mosne, v sprse. trenui s not v metru (potiku...) a tak. akoratten pan tstvete (tata voiti polaka), itakovi snas ('lavne me a ete 1 kluka, tssme tam mlatsi) 'rosne sekiruie. on ma asi naki upe ekstra topri sluk, ia normalne spivam, on me sprtne stpilo valesne, ae ia tslisim upe iako tipi tpilo spravne. a sa kvili rika, stispravne i tis me ssta, stpilo steine iako prettim spamki... 'm no nvm, tasi ani n na avent sme na saver spivali ietnu pisen polskou (v tsestine ae), sii nas pan fara ma rat (pri nistarsi polska tukovni pisen), ae sptpil srovna naki spamek, tasi n.

i, psal sem tus ttiskuse. tak iak stpute plisit, napisu tvts navr' na klutsitsi srasek s tematem temonstratse

s:
asopn netso mi lite saviti
npavi? ni, me ptv velke mire asi taki npavilo. nae tis smasete v 2 trepa, tak tmuse pit saiimaveisi, n?
10. června 2019 v 23:49
potihcpd
pppm: 'm3, tksem sv tom us asi stratil a ntsi sopnovovat tsele vlakno tiskuse, apik tal talsi arkumenti. kontsim tpatem.

pm: tkresil sem ien t, sproste pe'at po meKem iprIemneisi, tsiperiverie v mno'a o'letek nprt nspokipnuI. a eksistuie tkove sitliste vupets? nvilutsuie st? Ni potstatou sitliste ie'o perivernost?

m: nvitis, tsem nvetel. a itvain? spivate i naki spamki?
itpitomets ten papis. ntu letnou pikom ae It mo'li!


Ti savitim, ia Spalim 'net. masani ma sve urtsite opotstatneni kvuli okrane kvuli skotlivemu sareni, ktere Ni totosne s tim, tSpaluie, ae ntru'ou stranu, ktis ma tslovek topri vototip (asi iako ti), tktiki topremu pikmentu I vitse kranen proti vsniku novotvaru.
u me masani sapira, ae strasne me tnpavi a ktipik mel Trsovat presne tavkovani tsinopalu, tkntelam nits Ine'o
10. června 2019 v 10:38
Firefox
nspaluii. teta ia stim titski klupim, pravta itakova, sus sem na sope posoroval, ssem smalilinko spalil. ae pilo tvskutku npatrne, iak ttservensio sparveni, tak tpolestiveo potrasteni.
ia pil sa mala veten k tomyu, apik sratne masal kremem, tsos mi sustavalo, mosna proto sem snspaloval. nitsmene pak sem siistil, ssnspailm, i tis snnamasu tak mosna us posletni topou tmasani troku vlakam, n
3. června 2019 v 20:56
potihcpd
nt?

Nové téma!
nove tema!
New theme!
Neu Thema!
¡Nuevo tema!
Nuovo obietto!
Nouveau thème!
новое тема!
موضوع جديد!
новa тема!
Nyt emne!
Bagong topic!
Uusi aihe!
נושא חדש!
नया विषय!
新話題!
新话题!
Nieuw onderwerp!
Nova tema!
Topik baru!
新しいトピック!
Nou tema!
새로운 주제에!
Nauja tema!
Jauna tēma!
Nytt emne!
Nowy wątek!
Novo tópico!
Subiect nou!
Νέο θέμα!
Nová téma!
Nova tema!
Нова тема!
Nytt ämne!
Нова тема!
Chủ đề mới!

Minulé téma: Plánujete jít na úterní demonstraci na Václavském náměstí?
23. května 2019 v 16:59
Firefox
ppm:
ntak iasik sviviii proste, iiiste topre vest liti k tomu, api s vormalni a otoprne komunikatsi pousivali spisovni iasik, ae pranit opetsne mluve i v pratelskik ros'ovorek, tnni prirosene
tia uvatel ien iako moii pretstavu o tom, iak tvsniklo (ptal ses na t) n spik ttim tel op'aiovat. teta i, nni tuvot tu otasku tavat pes otasniku ttalsi veti, ae proste stteie, tsna tritst a trepa itsela tato moie pretstava o vsniu kipna.
ok, tam ti iini: takove "ten tso ten kotil k stupne pro votu" "rok tsrok..." ste tnni upe viksni itiom, muses na tmisto tsatit kupu slov tsasoveo urtseni a o5 tniiak nsapata tsklatpi. t"ts" nni ani tasatsi ani vstasne.

m:
ni. asi ipravta sv kvetnitsi tiplis tpriroti. ae v tsentru tisas plis vsute iinte inslepsi iasi nake moterni sitliste, kere ma vetle sepe iak prirotu, tak topre spoieni ttsentra

s:
n? ni, tisvlasni, tslovek smisli, snakou vets rika vsute mosne a porat sou prostreti, te tliti nvi.
ni sipvam, us rok krekorianski koral u nas v varnosti. asi 4ks sa rok mame latinskou msi s koralem. pripoiil sem sloni na seslani ts, pak sme spivali na tusitski, 2. nteli atventni, 2. nteli posni a tetka upteme na slavnost niasveteisi troiitse
n, vipata tspapis ss to potstu nits ntele ani tipi liti pilo milion.
na nteli pkom, as tpute sa ti 2 titni sase v prase tam nak iit v skupintse? trepa ptmo'lo pit iako tema klutsitsio srasku
21. května 2019 v 23:02
potihcpd
ppm: proto me prekvapuie, stakovi patvar 'aIs... imosne Stane vetsi opievuI, ae npilo pi lepsi ieIk talsimu sireni spis sapranit - v tsem nas opo'ati?
vsekni ti tve priklati maI ieten velki proplem. nmo'ou stat samostatne, ietna svsti o kontekstovou reaktsi Nakou otasku. "tspis rek nt, tipikom sli pe'at. pe'at? tntktsi." tkto it stsela v poratku. ovsem pokut tNi umisteno iako reakce ntanou preteslou vetu, smisl tntava, atskoliv Ni samosreime teske stomislet prave teoretitskou polosenou otasku.
i ktipik nakonets usnal, simosne tkto samostatne postavit ti tve veti, tk nvitim tuvot, prots spoiovat otasku tveti osnamovatsi v Ine a spavit sinterpunktse - tnma pretse vupets optopi a iTk anomalni, smui tsit pro rotni iasik s t'o ktse plit
nvm, tsitspriklat, ae v teto vorme sietna o evitentni itiom, tsos inetso uplne Ine'o nes ktis aplikuies tsele tvoie pravitlo nrusna slovesa.

m: tsou, ae i vnik ivetsinou asvaltova tsesta a pokut ktses peset po trave, itput sakasane v tam sou v 'orsim pripate, ae tsasteisim vsute ekskrementi


s iakim koralem? sem nvetel Spivas

satim tvipata iako pravitelna aktse. ktel pik vitet, kolik liti itrepa, api tnetso smenilo virasne. 50k us mi prite tost
nsel sem, mel sem sapotset a pak vlorpal, ae ktel sem It.
vnimam ipositivne a prite mi smutne, stu tkova situatse i a slite sou tak 'loupi anaivni
21. května 2019 v 20:49
Firefox
ntneska tam teta pilo 'otne liti
21. května 2019 v 09:09
Firefox
ppm:
'ee, ia sem tslovek, keri ma rat pravitla. ae iasik proste vunkuie tak, ssv nem takove vetsi opievuii. pousivani. s tim ovo sem staki setkal, nvetel sem, ssietna o naretsni salesitost, spis sem smislel, stitakovi spam. iako trepa na slovensku posoruii, soptsas (sta smi, sv prostreti mlatese) spousiva u slovesa byt sapor "neni " misto "ne-", trepa "ja som tam neni bol" misto "ja som tam nebol". sou ttakove skomolenini. nitsmene, ta moie konstruktse mi prite iina.
s tseo vikasi? s urtsitosti tnvm, ae sta smi, ss t'o, sinvinitiv itakovim representantem slovesa iako tsinnosti, prestav si "pe'at? to ie slo!" nebo "pe'at? to ntsi", tale "pe'at? ia pretse nepe'am" a pak "pe'at? sitse npe'am, ae ietnou pik ss tepou sape'al". sekni ti'le veti sou ok, n? pretstauii ss ta konstruktse vsnikla tak, sten invinitiv spavis otasnitsku a tas 'o tte tru'e veti iako ieii soutsast, o nis smluvi: "pe'at sitse npe'am, ae tneska..." v smislu "tsstitse pe'ani, tak npe'am, ae tneska....".
mas pravtu stsintaktitski tte veti nsapata, ae to ani ten ui priklat s tim "ia pit tepou" a presto pkom asi rekli, stiv opetsne mluve stsela priiatelne a pousivane.

m:
ii, kolem kvetitse spe'a topre. teta naki asvalt tam taki i, ae po kviltse stsstanes na mekke. ae tak v tsentru sou sem tam nake parki, n?

s:
ntu, mame natsvik spivani s koralem.
nitsme ti temonstratse potporuii. v netsem mi spotsatku npili simpatitske, tak sem soumal v tsem, ae nprisel sem na t tak asi tpil ien klamni tiem. klitne pik tam neti sasel, tipik mel tsas. ae ratsi v nake skupintse, asi pik spripatal tak potivne tam ien stat uprostret kupi liti, kere nsnam tak trepa smi tam neti povete saiit, esi uptou neti priste.
ti tam tes? iak sna ne tivas?
20. května 2019 v 19:39
potihcpd
Nové téma!
nove tema!
New theme!
Neu Thema!
¡Nuevo tema!
Nuovo obietto!
Nouveau thème!
новое тема!
موضوع جديد!
новa тема!
Nyt emne!
Bagong topic!
Uusi aihe!
נושא חדש!
नया विषय!
新話題!
新话题!
Nieuw onderwerp!
Nova tema!
Topik baru!
新しいトピック!
Nou tema!
새로운 주제에!
Nauja tema!
Jauna tēma!
Nytt emne!
Nowy wątek!
Novo tópico!
Subiect nou!
Νέο θέμα!
Nová téma!
Nova tema!
Нова тема!
Nytt ämne!
Нова тема!
Chủ đề mới!

Minulé téma: Běháte pravidelně a chystáte se případně na maraton?
19. května 2019 v 20:31
potihcpd
pm: i, tusivani ipo'usel vakt a prsi tu puteme mit i "pisme" a potopne 'nusi, proto srat trsim pravitel, alespon ramtsove. konstrukt, kteri tu op'aiuies mi skratka sni totalne mimo veskera pravitla a nsmislne, pokus smi iei niak osreimit, s tse'o vikasi, protose mi tspis sni iako neiake potivne naretsi (trepa na I'u tsr spousiva kontsovka "-ovo" u privlastnovatsik saimen rotu muske'o pes vaspi k privlastnovanemu potst. imenu - napr. tatinkovo ponoski - a tmi pripata, Stokontse usiva mno'em vits nes Tve, ae ktis stnpise, tkivsem iasne, sit spatne a osklive)
nsou'lasim, nmislim si, Sas tk pesne usiva. spis itkova tost svlastni a proto sI tslovek spamatuie

m: a'a ia plasen tsem ae popleta smi ntoslo sv tserventsi sou vlastne vstitski sikni prits!
topri tip, npisu Tvipavi


ia pik tel satsit pe'at, a ntse smi... maraton po asvaltu mi pripata nstravi. tmas topre, ses v kvetnitsi mo'l snatno pe'at po meKem povrku

nt?
19. května 2019 v 12:14
Firefox
pm:
ietna vets isstsasto nspisovnew vetsi pri velke pousivanosti a priplisnem konsensu usivatelu stavaii spisovnimi (trepa musu misto mo'u). talsi vets i, snake vetsi proste pravitli npotkitis. a treti vets iproste sustalewne konstruktse sproste musou vimikat opvikle sintaksi a npit nspisovne. trepa "ia pit iim, utelal pik tiinak". to'le isreime devektni veta s 'letiska sklatpi, ae porat ispisovna, pats te o ustalenou konstruktsi.
tmas pravtu, stis tnaitu v korpusu, tak tnsnamena stispravne. nitsmene ia stomnival, sspokpnuies i tstneto pousiva. pats ia pik tvrtil, stivets, kera sv tsestine pousiva pesne! sou'lasis?

m:
iasne snsem prits porat, ae tsasto (kte? slovensko, olomouc, krakov). tase esi pststevilo ttopi ti sem tu, tak ptslo. ae steinak tserven mam srovnatelne volneisi. a mislim, sostatni prste taki, v tserventsi sou pretse titski skni prits. iak te tien mo'lo napatnout
nia proti ploutsnitsi nits nmam ae sestra s svakrem nam stsela vasne rati vsit smatsetu. v proste netso tsim pprvni lot sa iisti osekavala napatane vetve, iinak tpri npute

s:
no tisi sem v lete pe'aval, loni us n, letos uvitim. na maratonu sem pil, ae ien tom kotitsim
6. května 2019 v 19:35
potihcpd

Nové téma!
nove tema!
New theme!
Neu Thema!
¡Nuevo tema!
Nuovo obietto!
Nouveau thème!
новое тема!
موضوع جديد!
новa тема!
Nyt emne!
Bagong topic!
Uusi aihe!
נושא חדש!
नया विषय!
新話題!
新话题!
Nieuw onderwerp!
Nova tema!
Topik baru!
新しいトピック!
Nou tema!
새로운 주제에!
Nauja tema!
Jauna tēma!
Nytt emne!
Nowy wątek!
Novo tópico!
Subiect nou!
Νέο θέμα!
Nová téma!
Nova tema!
Нова тема!
Nytt ämne!
Нова тема!
Chủ đề mới!

Minulé téma:Kdy byste chtěli jet letos na Vodu a líbí se vám návrh s Ploučnicí?
5. května 2019 v 22:00
potihcpd
nt?
27. dubna 2019 v 20:15
potihcpd
(tI, nsou'lasim temer Vsek potek, ti'rosne )
m: pil pik troku opatrni s terminem pousivanosti pesne'o iasika. tiak smluvi v urtsitik komunitak v tsastek seme pretse nmuse tkvirasne ovlivnovat spisovni iasik kterim pi smelo spravne komunikovat v psat. trepa nsklonovani privlastnovatsik saimen (tatinkovo Tsera,...) i'otne pesni paskvil v apisme.
ia npopiram sitnetso tSpousiva, ae tnop'aiuie nIak spravnost tkove'o vIatrovani a navits itvakt otporne tsliset natos Tsist
i, muse pit s nausnitsi 'nusni, tnpopiram, ien sem tim ktel ritst, sntere liti tutela saImaveisi a virasneisi, tase tmosna naki smisl ma, tis sktses stat stretem posornosti a pak nkonets sntokoli svikne a pro'lasi tspekne...
viporne, tkaspon naka s'ota


a prots sprits? kte? a ktipis tam pretem vetel smas votu, tkpi Stim talo pratsovat n?
imosne, skupa liti ma tservenets kviksli, ae nak k tomu nvitim uplne teta tuvot, ktis sme us opustili saklatne a stretoskolski spusop skolnik prastnin a semestr kontsiva us v kvetnu...
trepa tani npute tkovi spamek, pri itam mots 'eska prirota a klit - a pripata mi snase komunita Ni tk mots trusiva, tase totseni.
msi sem nvstal, ae s o'letem nstav voti i nt, Sme ieI pokratsovani (perounku) teoretitski us spluli intsase opievit talsi tok, n?
23. dubna 2019 v 16:10
Firefox
m:
korpus ispirka tekstu. novinovik 'lavne v pripate tseskeo narotnio korpusu. ae spis nes spravni iasik erpersentuie pousivani iasik.
n, mislim, spravitla tseskeo pravopisu nsakaseii ttakovik tetailu, api posusovala spravnost ietnotlivik sintaktitskik konstuktsi. spis stam optivam, apik ti ukasal, sitnetso tsspousiva. a esi stpousiva v retsi, iiste tnni spatne pousivat v nvormalni psane vorme.
tisitse mosne, ae tak tmas s vsim, tesko tstloveka prestavis s iinimi vlasi v pes prili a tak, tis 'o vitas ien s tim. tipi 'orst vuks nausnitsi nosit prestal, tak staki tsasem sviknes. a navits tvupets nsouvisi s tim, sei ti'eske vn. muse pit neto 'nusni tak tlou'o, as sntvetes prestavit, spmo' pit 'eski
ii, melo tam pit lauskmann

s:
no prots, pats sem prits asi n upe kasti ten, ae vetsinu tni
a'a, as po? n, tak spoptei, ae titski pila vota v tservnu, n? mam pretstavu, skupa liti ma tservenets proste upe kviksli.
no tit ok, i takove spamki optsas trepa. a iatoses resiknoval na msi?
<< na začátek | < předchozí   | ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... |   další > | na konec >>
návštěvníků stránky
celkem299 907
tento týden1 485
dnes198