Svet-Stranek.cz
Naši reportéři nikdy nelžou!
TV - Nora

Listopadové reportáže (listopatove reportase):Naši reportéři nikdy nelžou!

Listopadové reportáže (listopatove reportase)

V těchto třech podrubrikách rubriky "Starší" můžete zpětně nalézt starší články z právě probíhajícího a i dvou předchozích měsíců!

Pro vaše lepší vyhledávání v historii článků:
-> články jsou řazeny chronologicky od nejnovějšího k nejstaršímu
-> navštivte i náš archiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v našem archivu můžete snadno nalézt všechny články od počátku věků

Objevujte i retrospektivně!
TV - Nora spol. ©2017


v tekto trek potruprikak rupriki "starsi" musete spetne nalest starsi tslanki s prave propi'aiitsi'o a i tvou pretkosik mesitsu!

pro vase lepsi vi'letavani v 'istorii tslanku:
-> tslanki isou raseni kronolokitski ot neinoveisi'o k neistarsimu
-> navstivte i nas arkiv http://cusatalon-archiv.wgz.cz
-> v nasem arkivu musete snatno nalest vsekni tslanki ot potsatku veku

opievuite i retrospektivne!
tv - nora spol. ©2017

Larten Hroozley - 5. část

Lartenovi projela břichem bolest, jakou nikdy ještě nezažil. Cítil, jak mu kůl vtrhl do žaludku a prorazil ho. Cítil, jak mu teplá krev promáčí už tak rudý plášť a jak se mu prolévá po celém těle. Už věděl, jaké to je umírat. Bylo to přesně takové. Cítil, jak mu odcházejí smysly. Viděl pouze bílé a černé fleky. Slyšel jenom nějaké huhňání. Něco jako „ATENE!!!“ Občas se mu trošku zostřil zrak a viděl nad sebou černé oblouky, které se skláněly velmi těsně u něho. Jeden z nich se ho dokonce dotýkal na rtech. Potom uslyšel pár svištění a zběsilé výkřiky hrůzy. Nemohl se hýbat. Všechny černé oblouky najednou zmizely, pouze jeden se nad ním skláněl. Potom ale přiběhl další a odvedl toho, co se nad ním skláněl. potom další svist a nějaká tekutina mu začala promáčet rameno. Potom se k němu přiblížil další oblouk a ucítil, jak mu něco dýchá na rameno. To bylo to poslední co cítil.
Najednou s ním jakoby něco trhlo a on „vyšel“ ze svého těla. Začal stoupat vzhůru. Pak se mu vrátil zrak. Tak to bylo vždycky v černobílých pohádkách, na které se díval jako malý. Otočil se a díval se na sebe jakoby ze shora. Viděl sám sebe. Nic jiného. Jakoby ležel na černé ploše.
Poté se otočil znovu a díval se na hvězdy. Stoupal pořád výš a výš. Naposledy se otočil a pak odešel do ráje.

*

Před třiceti minutami.
Darren, Harkat, Vandža a Arra běželi lesem podle Lartenových stop. Vandža měl na zádech Darrena a Arra Harkata. Oba dva míhali. Sledovali ho takhle už asi dva týdny. Teď ale měli tu správnou stopu. Narazili náhodně na stopu jeho krve na nějaké staré babičce, která šla parkem. Doběhli až na pole. Tam si už museli odpočinout. Arra už nestačila tempu Vandži. Sundala si Harkata ze zad a na chvilku si sedla.
„Musíme jít dál Arro. Nesedej si. Pak už se nezvedneš,“ řekl Vandža a začal zvedat Arru. Ta se mu vzpírala.
„Už nemůžu. Nechte mě tady. Běžte dál. Doženu vás podle stopy," řekla a vytrhla se mu. „Ale ne. Ty to zvládneš. Jen musíš...„ říkal Vandža, ale větu nedokončil protože Arra najednou vyjekla : „TICHO!!!“
„Co je! Nech mě domluvit. Chci ti jen poradit sakra!“ zařval Vandža.
„Ale ne. Buď sakra ticho. Slyším výstřely. Támhle odtamtud,“ řekla Arra a přitom ukazovala směrem k lesu.
Vandža se rozběhl směrem k lesu a hned za ním Darren. Arra pořád seděla na zemi a nemohla vstát. Přiběhl k ní Harkat a pomohl jí vstát. Oba dva se potom rozeběhli za Vandžou a Darrenem směrem k lesu za zvuky boje.
Cestou se domluvili, co udělají. Darren si vyleze na strom a Arra taky. Harkat bude s Vandžou ve křoví a vyběhnou na útočníky. Arra si vylezla na strom a podívala se dolů na houštinu. Něco se tam dělo, ale neviděla to pořádně. Najednou už ale ze stromu seskočil Darren a s vražednými slovy se vrhl doprostřed dění na houštině. Tohle je ta správná chvíle! Arra ani chvilku neváhala, vytáhla meč a seskočila ze stromu. To co viděla uprostřed těch stromů, se jí v hlavě bude promítat dokonce jejího života. Na zemi ležel Larten a měl v sobě krvavé průstřely, vedle něj seděl Pán vampýrů s pistolí v ruce a vedle vampýra leželo mrtvé tělo s kulkou v hlavě. Jak může vampýr střílet? Ale v druhé ruce držel ještě něco jiného. Držel v ní dlouhý, ostrý, dřevěný a vražedný KŮL! A než Arra stihla něco udělat, vampýrovi došlo, že tohle už nevyhraje a tak už se otáčel a zvedal ze země. Pak se ale na pár setin zarazil, jakoby přemýšlel, usmál se, otočil se a vrazil Lartenovi kůl do břicha!
Lartenovi se zamlžily oči a hlava mu spadla na zem. V jeho zamlžených očích bylo najednou prázdno. Už tam nebyla ta bojovná jiskra, jako dřív. Už tam bylo pouze prázdno.
Steve odmihl do křoví a zmizel. Vandža po něm ještě stihl hodit šuriken, ale netrefil se.
Arra doběhla k Lartenovi a sedla si k němu. Vandža s Darrenem si klekli k ní. Darren se rozbrečel. Harkat pouze stál opodál a jeho zelené oči se najednou zakalily. A i když to u lidičků není možné, ukápla mu slza z oka. Arra ani chvilku neváhala a Lartena políbila. Líbala ho tam asi minutu. Nemohla přestat. Brečela a líbala ho tam, v místě kde mu ten vampýr prohnal kůl břichem a zavraždil ho. Najednou se z křoví něco vyhrnulo. Bylo to snad ještě hnusnější a vražednější stvoření, než jakýkoli Vampýr.

*

Byl to ten nejpodivnější „člověk“, jaký kdy existoval. Měl žluté holinky, žlutý kabát, žlutou buřinku a na krku hodinky ve tvaru srdce. „Vítám vás v mém království smrti. Byl bych rád, kdybyste se seznámili s mojí menší armádou,“ řekl O. Sudd. Potom dal u levé ruky ukazováček a prostředníček k sobě, vložil si dva prsty do úst a zahvízdal.
Chvilku se nic nedělo. Zničehonic se ale všechny stromy jakoby rozplynuly a nebe se zabarvilo do ruda. Žádné mraky, žádné slunce. Půda byla jakoby suchá. Jako kdyby nastal Konec světa. Ale to nebylo to nejhorší. Z nebe začalo pršet. Ale nebyl to normální déšť. Z nebe kapala krev! To úplně nejhorší se ale rýsovalo v dáli. Byly tam obrysy obřích čtyřnohých tvorů s červenou kůží, s dlouhými vražednými drápy a rohy a každý měl pár křídel. Najednou přešli z běhu do letu. Roztáhly svá křídla, která měla asi 4 metry rozpětí a s dlouhým táhlým výkřikem se vznesli do vzduchu. Jakoby místo nebe byli jen ti DÉMONI.
„SEZNAMTE SE S MOJÍ MENŠÍ ARMÁDOU!!!“ zaječel ten vražedný a krutý kliďas a sám Osud!

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 17. 11. 2020!


Fakta - Bulvár 48

Tercie A měsíc po zániku republiky
28. června 2009 / 3. srpna 1
Dobrý podvečer u prvního prázdninového článku, tentokrát k příležitosti měsíce po zániku RTA. Jak naše třída vypadá? V jakém stavu je první patro? Článek bude krátký, většina již byla popsána v článku Tercie - souhrn.


Končí již druhý prázdninový den. Ne zcela, prázdniny se začnou až ve středu, ale díky ředitelskému volnu v pondělí a úterý je tento víkend už přímo spojen s prázdninami. Tedy před dvěma dny jsme dostávali vysvědčení a přestože jsou již mnozí na dovolené, rád bych se ještě vrátil ke školnímu roku.

Šest měsíců existovala v Tercii A republika - Republika Tercie A (RTA). Vznikla koncem listopadu 2008 a půl roku ovlivňovala dění ve třídě, jak politiku, tak kulturu. V mnoha případech představovala hlavní téma diskuze, nejen zde na TV-Nora, mám na mysli přímo přestávky (či hodiny) ve škole. Měla pět vlád, z čehož ta pátá nevládla dlouho (den) a RTA zrušila.

Anarchisté (z těch hlavních: J. Ko., P. V., V. Č.) byli od začátku proti republice. Pokoušeli se jí zničit různými nelegitimními způsoby, ale nepovedlo se jim to. Na začátku dubna 2009 získali velkou podporu holek i umírněných anarchistů, kteří dosud drželi s republikány. Následovaly dva měsíce bezmocné čtvrté vlády, během kterých byla stále zřetelnější převaha anarchistů. Páté volby do vlády se konaly podle gregoriánského kalendáře 27. května 2009 (1. tserventse 1). Drtivě v nich vyhráli anarchisté. Provedli několik změn a dalšího dne, ve čtvrtek 28. května 2009 republiku (ze dne voleb přejmenovanou na Anarchie Tercie A - ATA) zrušili.

Tyto události jsou již každému z nás zajisté známy. Už v minulém článku byly nalíčeny důsledky, které zánik RTA měl na společnost ve 104 i v okolí a nyní je rozeberu podrobněji:

Velitel ozbrojených sil RTA v době první až čtvrté vlády - J. Fa. - měl (a pořád má...) negativní mínění o Kvartě A a Sekundě B. Kromě nevydařené války se Sekundou B se tyto postoje na zahraničních krocích RTA moc neprojevily. Přesto využili anarchisté jeho averze vůči těmto třídám a do předvolebního letáku k pátým volbám napsali: „Nechcete se už dívat na kvartány a sekundány skrz prsty proto, že nepřistoupili na naši hru?“ Anarchisté se netajili vůlí zlepšit vztahy ke Kvartě A a k Sekundě B. Pravdou je, že obě tyto třídy se s naší třídou do sporu několikrát dostaly.

Tercie A (ještě před vznikem republiky) se v říjnu 2008 cítila ohrožena spojenectvím svých dvou úhlavních nepřátel. V tuto chvíli přistoupil J. Ko. na jednání o vzniku republiky, i anarchisté se báli útoku a žádný z nich neodporoval navrženým plánům, naopak spolupracovali: P. V. si přál řídit obchod Tercie A - později se stal ministrem obchodu, J. Kl., J. Fi. a J. Ko. ustavili diplomatickou radu, která měla kontrolovat kroky zvoleného Vrchního smluvního stvrzovatele mezitřídních listin Tercie A (tzv. podepisovače, zvolen 9. října 2008, jeho zástupcem se stal téhož dne L. Kn.) M. Mi. Po podpisu spojenecké smlouvy s Primou B (15. října) se situace uklidnila, bezprostřední ohrožení pominulo. Tato krize, jakási díra v anarchii, ukázala ochotu anarchistů spolupracovat ve prospěch republiky v případě vnějšího ohrožení. Ukázala jejich tehdejší vlastenecké cítění a skutečnost, že považují Kvartu A a Sekundu B za potenciální nepřátele, proti kterým je nutno spolupracovat s republikány, byť za cenu pádu anarchie a vzniku republiky. V květnu již anarchisté projevují náklonnost k bývalým možným nepřátelům v rámci kampaně proti republikánům. Nějaký jev, událost či fakt je přiměli obrátit se opačným směrem a podporovat Sekundu B a Kvartu A proti RTA.

Za poslední měsíc se tvář prvního patra hodně změnila, je otázkou, zda v důsledku zániku RTA. Téměř každý řekne, že na tom republika žádný podíl nemá... Má! Přestože neměla prostředky k tomu, aby tyto události nějak zvrátila, dávala podvědomí společnosti spojitost se sebou. Zánik RTA znepokojil Primu B, která se dílčímu útoky na 104 i A-terciány snažila zvrátit situaci zpět. Poté co se jí to nepovedlo podléhá Prima B i Tercie A zhoubnostem sekundánské společnosti. Vliv Sekundy B, kterou již dávno neměl pod kontrolou J. Kol., ale J. Č., se záhy projevil po celém prvním patře a jeho růst byl stvrzen vztahem J. Č. s H. B. z Primy B. koncem první poloviny června 2009.

Ona „sekundánská“ společnost se zformovala začátkem naší Tercie pod vlivem Kvarty A. Do tercií začala výrazněji pronikat až přibližně v dubnu 2009, kdy už měla republikánská vláda ve 104 jen malý vliv, ale nelze popřít skutečnost, že se tato infekce šířená ze 109 ve třídách aliance rozmohla až po 28. květnu. Nezasažena zůstala prozatím pouze Prima A, která však nemá dostatečný vliv (kvůli věku), obchodní (kvůli malému počtu holek) ani vojenské (kvůli nezájmu kluků o politiku a vstup do armády), aby tvořila zbylým třídám protiváhu. Z Primy B je v této společnosti jen minimum lidí, ale ta už po ztrátě spojence nemá vůli cokoliv podnikat. Sekunda A je postižena asi nejvíce, 109 ovládá většinu jejího obchodu a kluci ze 106 jsou proti tomu zcela bezmocní. Jejich třída je pod vlivem B-sekundánů přibližně od lyžařského výcviku letošních sekund a byla také jejich první obětí. Tercie B je spíše pod vlivem Kvarty A, ale Sekundě B tvoří významné obchodní partnery. A My? My do této společnosti přispíváme významným počtem osob, z nichž několik je na B-sekundánské obchodní sítě přímo napojeno.

Před koncem školního roku nebylo zvláštností vidět na chodbě prvního patra hloučky osob, které mnoha způsoby porušují školní řád věcmi, které zde ani nechci popisovat. A tyto hloučky se skládají z osob ze šesti tříd (pokud místo Primy A počítám Kvartu A), včetně té naší...!

Toto je také nepřímým důsledkem zániku RTA. Z toho je jasně patrné, že RTA měla aspoň malou schopnost této demoralizaci čelit. Musím konstatovat, že měsíc po nastolení anarchie v Tercii A je stav prvního patra katastrofální a nejsou poskytovány lepší vyhlídky do příštího roku. Na druhou stranu je možné, že se mnozí z této špatné doby poučí a podpoří potenciální vznik RKA ve Kvartě. Pro dnešek se s vámi loučím, přeji hezký zbytek dne.

Firefox!

Searched by potihcpd - 16. 11. 2020!


Larten Hroozley - 4. část

Nůž trefil jednoho vampýra do ramene a ten překvapeně vyjekl.
Další vampýr se otočil směrem k místu odkud vylétl nůž, ale už to nestihl, protože se mu hlava skutálela na zem, poněvadž ji Larten useknul svým krátkým mečem.
Larten se rozhlédl. Další postava najednou odběhla pryč do lesa. Upalovala pryč co nejdál od Lartena. Bylo ale na ní něco divného. Neběhala tak rychle, jako Vampýr. Možná to vůbec nebyl Vampýr. Když se Upír díval po postavě, která prchala pryč do lesa, najednou mu někdo zabořil do kotníku nůž.
Larten zařval a skácel se na zem. To mu ale zachránilo život. V tom místě, kde měl Larten předtím hlavu teď proletěla kulka. Ten co utíkal, byl vampán!!!
Upír se pokoušel najít něco, čím by se mohl krýt. Ocitl se ale v prekérní situaci. Z jedné strany se po něm sápal vampýr s nožem v rameni, který se ho pokoušel zabít i přes smrtelné zranění a z druhé strany po něm střílel vampán. Co teď?
Neměl už moc času na přemýšlení. Pokusil se setřást polomrtvého vampýra, to se mu ale nepovedlo. Neměl vůbec sílu v noze, protože v ní měl pořád nůž a nemohl vůbec hýbat s chodidlem. Nemohl na něj ani došlápnout. Kolem břicha mu prolétla další kulka. Neměl už žádný čas, ale zabít se nechtěl nechat. Potom uslyšel další svist kulky, ale ta teď neminula svůj cíl. Trefila Lartena do ramene a prolétla na druhou stranu. A když prolétla na druhou stranu, trefila ještě vampýra, co se mu sápal po noze, do hlavy.
Jeden je kaput. Ale toho dalšího už Larten neměl šanci stihnout zabít, než mu prolétne kulka hlavou.

*

Larten ležel bezmocně na zemi a nemohl se vůbec hýbat. Jenom otáčet hlavou a to s hodně velkým úsilím. Do takovéhle situace se nikdy nedostal. Křoví začalo šustit a pak se rozhrnulo. Vyšel z něj ten vampán ale za ním ještě někdo jiný. Šel za ním už zase ten skrček Leopard a zlomyslně se smál. Larten tehdy měl pravdu. V jeho krvi je víc zla, než v jakémkoli jiném vampýrovi.
Steve držel v ruce policejní pistoli. Kde ji vzal? A netrefil ho on? To by se Steve mohl vážně tak ponížit? Oba dva došli až k němu. Vampán se rozhlížel po okolí a kontroloval ho puškou, kterou držel v ruce. Občas se mrknul koutkem očka po Lartenovi. Na jeho výrazu bylo něco povědomého, Larten ale nevěděl co. Nad uchem měl vytetované velké červené tiskací V a měl vyholenou hlavu. Někoho mu hrozně připomínal, ale jeho obličej si nedokázal zařadit. Ticho přerušil Steve: „Tak tě tu máme. Slavného Lartena Hroozleyho. Tuhle chvíli jsem si představoval hrozně dlouho. Víš jak jsem se na ni těšil? Říkal jsi, že v mé krvi je zlo. Teď už vím, že tam není. Já nejsem zlý. Je to pouze nenávist. Ale nechci tě zabít pistolí, to není pro upíry v módě. Zabiji tě jinak. Proženu ti kůl srdcem. Budeš umírat pomalu. A nebude to bezbolestné. Bude tě to pořádně bolet. A nepřežiješ to ani náhodou. Tuhle chvíli předpověděl i sám O. Sudd,“ povídal Steve s nenávistí v očích.
„Zabij si mě jak chceš. Stejně tuhle válku nepřežiješ. Ty jsi doopravdy zlý!“ V tu chvíli Steve vytáhnul kůl z brašny a napřáhl ho. „Jsi ještě větší parchant než ten tvůj kamarádíček Gannen. Gannen aspoň bojoval mečem a nedržel se vzadu. Ty jsi vystřelil pistolí. Nejsi správný vampýr,“ dál pokračoval Larten.
„Ale budu, pokud se to nikdo nedoví. Nikdo o tom zatím neví,“ řekl Steve.
„Ale ví,“ odpověděl Larten a ukázal na vampána, který stál opodál.
„Ten už o tom neví,“ řekl Steve se zlověstným výrazem v očích. „RUDY!“ zavolal si Steve vampána. Rudy? Jaký Rudy? Jediný Rudy, kterého Larten znal byl pouze Rudy von Ruka. Ale ten to nemohl být. Nemohl...

*

„Ale ano Lartene, bohužel jsem to já,“ řekl Rudy, jakoby četl Lartenovy myšlenky, „je mi to líto. Ale donutili mě. Ale můžu to napravit,“ dořekl Rudy a namířil zezadu pušku Stevovi na hlavu. Steve se zděsil, ale pak se usmál.
„Víš jak se tomuhle říká, Rudy?“ zeptal se Steve jakoby nic. „Zrada. A ta se trestá smrtí,“ dokončil Leopard větu a bleskově se otočil, čímž měl nad Rudym výhodu. Ten nestihl zareagovat a Steve trefil Rudyho přímo mezi oči. Rudy spadl na zem a krev se rozlévala všude kolem.
„Rudy...“ zašeptal Larten ještě předtím, než se Steve otočil.
„A teď ty. Poslední věta, kterou uslyšíš je...“ nedokončil větu Steve,
„...že tě zabiju!!!“ zařval někdo jako dokončení věty. Autorem těchto slov byl Darren, který najednou skočil za stromu a rozběhl se ke Stevovi. Z druhé strany se vynořil z křoví Harkat s Vandžou a z dalšího stromu seskočila Arra a všichni běželi ke Stevovi. Stevovi už nezbývalo nic jiného, než utíkat. Ale ještě než utekl, něco udělal. Napřáhl se kůlem a bodl ho Lartenovi do břicha!

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 10. 11. 2020!


Fakta - Bulvár 47

Prázdninový program
Předprázdninový poslední článek, ve kterém budou uvedeny všechny důležité informace...

Již podruhé v historii TV-Nory, též by se dalo říci poprvé v historii cusatalonu, píšu poslední předprázdninový článek. Tak hned přejdu k důležitým oznámením...

Dovolené
Můžu říct předem, že udržet funkčnost cusatalonu o prázdninách je zhola nemožné, proto se dá nepřímo říci, že cusatalon nebude od 1. 7. do 31. 8. 2009 fungovat.
Já zde nebudu, kromě pár dní a stejně tak myslím většina adminů a reportérů. ale přece je tu osoba, která zde asi tak zhruba občas bude. Je to můj skvělý zástupce Firefox, kterého tímto pověřuji, aby uhlídal cusatalon před spamy a před jinými podobnými problémy a na tyto dva měsíce mu předávám plná práva majitele jako správce. Děkuji předem!
Články nejspíš nevyjdou žádné, ale přece jenom když přijde nějaká světová důležitá kachna...ehm...chtěl jsem říct novinka, tak se tu článek může objevit, avšak moc bych s tím nepočítal...
Diskuze jsou zcela v provozu všechny bez výjimky a stále v nich platí daná pravidla, na které bude dohlížet Firefox případně někdy já, či Himbajs.
Pro příznivce seriálových článku jako jsou: Muhara, Tlach (přerušený, ale stále nezrušený) nebo Povídky z DS, mám zprávu, že nebudou vycházet určitě celé prázdniny (chvilka ticha na vysmrkání se a utření slz), na začátku roku však nejspíš začnou znova s pokračováními, můžete se stoprocentně těšit na Steva Leoparda a pak následující příběhy a i Směsi budou v září vycházet dál.

Shrnutí
Nechci zde psát dlouhý článek o tomto roku, k tomu je zde Firefox, ale pár slov napíšu.
Myslím, že tento rok byl pro cusatalon významný a už jen proto, že to je jeho první rok ( v září bude první výročí tohoto webu). Ale myslím, že se stalo hodně přelomových věcí, jak afér soukromých, tak významných oficiálních věcí. Bylo o čem psát a hlavně měl kdo psát. Prošli jsme krizí, ale vy věrní jste zůstali vždy. Diskuze jsou stále navštěvovány i přes všechny politické události. Články doufám celkem čteny, ale hlavní je, že jsou vydávány.
Cusatalon měl být mnohokrát smazán a taky se to párkrát skoro povedlo... ale přesto stále stojí a doufám, že bude ještě dlouho jak v dobrém tak špatném, jak počasí tak situacích.

Přeji vám příjemné prázdniny a těším se s vámi na viděnou v září!

Powered by potihcpd!

Searched by potihcpd - 9. 11. 2020!


Larten Hroozley - 3. část

Na lavičce seděla stará babička a četla si noviny. Takhle to dělala vždycky. Každý večer si sem sedla a četla denní tisk.Dnes se ale stalo něco zvláštního. Měla dojem, jako by ji celou dobu někdo sledoval. A to už i dnes odpoledne se stalo něco divného.
Šla normálně po ulici jako vždy, když v tom uslyšela zběsilé dýchání a kolem ní se prořítil asi 20-letý hoch. Ale nevypadal normálně. Měl dlouhé šedivé vlasy, i když byl mladý a tvář měl jakoby tmavší než normální lidé. Ale ne, jako černoši, ale takovou nachovou. A když se kolem ní prořítil, z úst mu kapala krev a ta kápla babičce na kabát. Pokoušela se ji setřít kapesníkem, ale nepovedlo se jí to úplně. A tak teď seděla na lavičce s pocitem, že jí někdo sleduje.
Najednou se v křoví za lavičkou něco pohnulo. Sice to neviděla, ale slyšela to. Jakoby tam něco chrastilo. Potom sebrala všechnu odvahu, co měla, a ohlédla se za sebe. Na první pohled si všimla, jak se tam mihlo něco oranžového. To musí být veverka, Pomyslela si a zasmála se svojí pošetilosti, protože si myslela, že je to ten vrah co řádí ve městě a saje jim krev. Ale sotva to domyslela, z křoví za ní něco vyskočila a spadlo to přímo na ni. Ve vzduchu se ještě stihla přetočit a spadla na záda. Když dopadla, skokem vedle ní dopadl nějaký muž s obrovskou jizvou na levé tváři a s oranžovým ježkem. Ten najednou vykulil oči.
„Pardon, omlouvám se, to je omyl,“ řekl rychle a najednou zmizel.
„No toto....“ pomyslela si babička a šla domů.

*

Jak se mi to mohlo stát? Myslel si Larten a míhal pryč z města. Byla z ní cítit vampýří krev a měla dlouhé šedivé vlasy. Na první pohled to vypadalo, jako když je to Leonard.
Doběhl do vzdálené jeskyně za lesem a rozhodl se, že tam přenocuje.

Ráno ho probudil ostrý pach vampýři krve, který šel odněkud před jeskyní.
Vytáhl si své dva vrhací nože z opasku a svůj dlouhý meč. Pevněji sevřel jeden vrhač a pomalu přicházel podél zdi k ústí jeskyně. Zvenku slyšel nějaké hlasy. Podle odhadu tam budou asi 3 Vampýři. Upír došel až k ústí jeskyně a pomalu nahlédl ven.
K jeskyni šli zleva tři vampýři a každý za pasem jeden meč. Vypadalo to, že o upírovi, který stojí hned za rohem nevědí. Larten zkusil telepaticky, jestli není náhodou nějaká hlídka generálů nablízku. Nikdo tam ale nebyl.
Je to na mě, pomyslel si Upír, vyběhl zpoza rohu a vrhl před sebe první z nožů.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 3. 11. 2020!


Fakta - Bulvár 46

Školní rok 2008/09 - souhrn událostí Tercie A
26. června 2009 / 1. srpna 1
Dnešním dnem se skončil Školní rok 2008/09, v pořadí třetí pro naši třídu. Byl to poslední den letošní Tercie A. Tento rok byl v mnohém přelomový, pro někoho méně, pro jiného více, ale nutno říct, že z politického hlediska byla loňská Sekunda na důležité zvraty bohatší. Chtěl bych nyní aspoň ve zkratce události tohoto roku připomenout, hlavně, jak už to bývá mým zvykem, události politické.


Loňské celoroční vysvědčení se předávalo v pátek 27. června 2008, výročí bude tedy až zítra. Tím dnem se skončila Sekunda, tolik důležitá, téměř v každém ohledu. Skončila se ve velmi napjaté situaci, výjimečně ne z oficiálních politických důvodů. Třídní společnost ze zásadně změnila na výletě v Žihli (20. - 24. června 2008), ale tento nový stav měl trvání pouhé tři dny, nepočítaje prázdniny. Začátkem Tercie (1. září 2008) se vše vrátilo do starých kolejí, na rozkol koncem Sekundy se hned zapomnělo.

Na konci Sekundy byla velmi populární TV-Nora, která měla jako jediná z televizí svůj vlastní web. Ten také sloužil jako jeden z mála komunikačních prostředků mezi lidmi ze třídy. Začátkem nového školního roku byly její stránky na doméně Blog zrušeny, 9. září vznikly nové (nynější, na doméně Freepage), které oficiálně zahájily svůj provoz o několik dnů později.

Nová Tercie A byla hned první den potěšena tím, že zůstane ve své staré učebně 104. Za předsedu byl zvolen V. Č., jako předsedkyně E. Š. Atmosféra byla v této době podobná Sekundě, alespoň na politické scéně. Třída profesora Lauschmanna, letošní kvartáni, se přestěhovala do druhého patra, čímž naší Tercii A odpadl jeden potenciální nepřítel na patře. To však spory mezi oběma třídami neukončilo, naopak prohloubilo. Vyvrcholení této první etapy byl spor o frisbee, které kluci z Kvarty A ukradli ve 104 Tercii A. K fyzické konfrontaci došlo v neurčitý den ve druhé polovině září, kdy si J. Fa. z Tercie A a M. N. z Kvarty A vzájemně roztrhli trička. Domobrana Tercie A si frisbee zpět nevybojovala, to bylo po bitvě dobrovolně kvartány (L. S.) vydáno.

Tento spor poukázal na hrůzostrašný stav anarchistické dobrovolné domobrany Tercie A. Republikáni i anarchisté souhlasili s možností výcviku této domobrany. Anarchie, která se prosadila v půli února 2008 poodstoupila po měsíci kvůli soudním procesům. Výcvik dobrovolné domobrany znamenal další krok ke konci anarchie a ukázal vůli kluků obnovit republiku. Po zkušenostech z loňské války s bývalou Primou B bylo jasné, že pro obránce je klíčový moment ubránit dveře. V případě obsazení dveří soupeřem byla třída odříznuta od vnější pomoci a mnohem hůře jí nepřítel vytlačoval ven z učebny. Také by obsazením dveří nejspíš padlo do nepřátelských rukou i důležité umyvadlo, jakožto zdroj vody, hlavně pro namáčení houby. Tento fakt vedl Tercii A k tomu, že první část výcviku spočívala v dobývání dveří. Část kluků dveře bránila, část dobývala, čímž se procvičovala jak obrana, tak útok. Do poloviny října již byla domobrana Tercie A v této věci značně zdokonalena.

Na začátku října byla vyhloubena díra do zdi (2. a 3. října 2008), která spojovala 104 a 105, ta však byla raději zasádrována. Důležitějším momentem přelomu září a října bylo vyjednávání se Sekundou B. Na výletu zvaném Čtyřiadvacítka (letos v okolí Řípu), pro její celodenní trvání začal J. Fa. vyjednávat s O. K. ze Sekundy B (bratr J. Kl. z Tercie A) o případném spojenectví obou tříd proti Kvartě A. Loňská Prima B měla se Sekundou A (lotošní Tercií A) na přelomu ledna a února 2008 ozbrojený konflikt, který se skončil nerozhodně z důvodu nastolení anarchie ve 104. Ve druhém pololetí loňského roku Prima B značně zbrojila, protože válka ukázala její obrovské slabiny a nedostatky.

O. K. souhlasil s možností spojenectví a byl dohodnut export několika obušků ze 109 do Tercie A (6. října 2008). V té době však ještě Sekunda B neschválila spojenectví, O. K. přecenil svůj vliv ve třídě a dodal zbraně i přes nelibost vůdce a předsedy J. Kol. Ten preferoval naopak možnost spojenectví s Kvartou A, ve které měl bratra (K. Kol.), proti Tercii A a 9. října návrh spojenectví s Tercií A definitivně zamítl a oznámil, že Sekunda A uzavřela spojenectví s Kvartou A. Oba bloky zahájily diplomatické operace, kvartáni vyjednávali s Primou B, nakonec neúspěšně, Tercie A kontaktovala neoficiálního vůdce V. K. ze Sekundy A, avšak ten oznámil, že jeho třída má se 109 dobré vztahy a naopak by jí spíše podpořil proti Tercii A, než aby se s terciány spojil proti Sekundě B. Tercie A pak obrátila svoji aktivitu na primy. Jednání s Primou A ztroskotala, ale Prima B vyjádřila ke spojenectví s A-terciány kladný postoj.

Ve středu 15. října 2008 byla po několikadenních jednáních podepsána smlouva mezi Primou B (D. B.) a Tercií A. M. Mi., který smlouvu za Tercii A podepsal byl zvolen hlasováním všech kluků během 7. vyučovací hodiny 9. října. Ideologie anarchie odmítá jakoukoliv nadřazenost ve všech věcech, čímž je zásadně proti volbám jako prostředku k nastolení této nadřazenosti (zvolený politik má pravomoce, které běžný občan nemá). Proto byla tato volba důležitým bodem v deanarchizaci Tercie A.

Smlouva sjednocovala armádu Primy B a dobrovolnou domobranu Tercie A, které by podléhaly ústřednímu velení (velitelé obou pluků). Dále se třídy zavazovaly k poskytnutí vojenské podpory v jakékoliv situaci v případě války a ke společnému postupu v zahraniční politice.

Co se týče kultury a společnosti na začátku Tercie, v září byla populární hra, při které se kluci sami sebou ohazovali. Jeden kluk chytnul druhého a „hodil“ ho po třetím. Tato hra byla na přelomu září a října nahrazena tzv. bouchanou, která spočívala v tom, že jeden praštil druhého, ale ten mu to nesměl oplatit a měl bouchnout třetího. Bouchaná se potom v říjnu přetvořila v plácanou, při které se smělo už jen plácat do zad, ale na druhé straně se smělo oplácet. Tato hra poskytovala lepší strategické možnosti, kluci si museli chránit záda a tudíž byli nuceni být „přilepeni“ ke zdi.

Po podpisu smlouvy se začala druhá část výcviku dobrovolné domobrany, byl to nácvik střelby z křídopalů. Křídopal je zbraň skládající se z trubičky od utěrek, či lépe od fólie nebo alobalu, na kterou se z jednoho konce připevní balónek. Druhou stranou se vloží křída, přes balónek se uchopí, ten se poté napne a pustí, načež křída vyletí velkou rychlostí ven. Zbraň prezentoval L. Kn. ještě v Primě a nyní byla vybrána jako druhá složka výzbroje domobrany vedle dominujícího obušku, který nahradil láhev používanou v předchozích dvou letech.

Po skočení výcviku, který trval přibližně dva týdny a probíhal hlavně ve 104, ale i na chodbě či ve spojenecké 102, se začátkem listopadu plně rozmohla plácaná. Během ní se přišlo na to, že pověstná zadní zeď 104 se při nárazu kýve. Zeď opět upoutala pozornost kluků a v této době začínají republikáni uvažovat o založení republiky, protože anarchie se stala díky výcviku neexistující armády a spojenectví s Primou B značně nepopulární. V pátek 28. listopadu 2008 odhlasovala Rada Tercie A (všichni kluci ze třídy) vznik Republiky Tercie A (později se zažila zkratka RTA).

Byl odhlasován vládní systém a proběhly volby do vlády (Státní rada + Senát) i ministerstev. Senátory se stali V. Ch., T. N. a M. Mo., konsulem zahraničí M. Mi. a konsulem armády J. Fa. Stálým předsedou Státní rady se stal předseda třídy V. Č. P. Š. získal rezort vnitra, J. Fi. ministerstvo vědy a techniky a na křeslo ministra obchodu se dostal P. V.

Během prosince 2008 se jednalo o politice, zejména o ústavě a o spojenectví s Primou A. Obě primy akceptovaly možnost utvoření tříčlenné aliance s RTA. Znatelně se také zlepšila úroveň komunikace mezi kluky a holkami. Ta byla v září na velmi nízké úrovni, i když ne takové jako třeba v lednu 2008, ale postupně se zlepšovala, také díky TV-Nora. Výrazně se prohloubila díky celotřídní návštěvě nemocné E. Š. 4. prosince a filmové noci z 5. na 6. prosince 2008. 18. prosince 2008 byla konečně zavedena profesionální armáda RTA. Dále byl do konce prosince schválen terciánský kalendář, vlajka, znak a hymna. Škola v roce 2008 skončila 19. prosince a začaly zimní (vánoční) prázdniny.

V novém roce 2009 se škola začala 5. ledna. Hned tohoto dne byla podepsána spojenecká smlouva s Primou A (M. Mi. za III.A, K. V. za I.A), která byla dojednána v prosinci 2008. Měla stejné podmínky jako spojenecká smlouva Tercie A a Primy B z 15. října 2008, akorát tato počítala do budoucna s vytvořením aliance prim a RTA. Také proběhly druhé volby do vlády: do Senátu se dostali V. Ch., L. Kn. a J. Š., ve svých funkcích ve Státní radě zůstali M. Mi. i J. Fa. Hned se začalo jednat o alianci, která vznikla podpisy smlouvy z 15. a 19. ledna 2008. Tři dny po začátku školy v novém roce se začala vládní krize způsobená anarchisty. Ta pokračovala odvoláním ministra obchodu P. V., kterého nahradil bývalý senátor T. N. Policejním zátahem proti připravovanému povstání se krize 16. ledna skončila.

V lednu 2009 se také rozmohlo stříhání. To bylo již značně populární ve druhém pololetí v Sekundě a hlavně na výletě v Žihli, ale nyní se obměnilo o spoustu nových znaků a později i tzv. upgradů. Z těch významnějších to jsou především nora, lukášek, telefon, pavouk či chrobák, který díky své malé síle dal později vzniknout novému náboženství - chrobákoismu, jehož vyznavači se stala přibližně polovina kluků ve třídě. Kolem pololetí se také konalo několik závodů v pití, kde padl nakonec rekord 26 skleniček (200 ml na 1 skleničku, ale nikdy nebyla úplně plná). Významným kulturním zážitkem byly také jediné gladiátorsé hry v Tercii (v Sekundě jich bylo mnohem více, odhadem 7 až 10) 22. ledna.

27. ledna bylo referendem schváleno zdvojnásobení volebního období, to se však vztahovalo až na třetí vládu, takže ve dnech 27. až 28. ledna proběhly volby do vlády, avšak její sestava se tentokrát nezměnila, až na konsula zahraničí, kterým se stal P. V. RTA měla v mnoha ohledech zcela odlišný charakter jako RSA. Ta byla výhradně záležitostí kluků, kteří se chtěli od holek distancovat. Naopak RTA měla za cíl holky s kluky sblížit, což potvrzovalo mimo jiné i volební právo pro holky odhlasované hned na začátku RTA.

Třetí vláda se připravovala na válku se Sekundou B. Od října 2008, kdy hrozilo rozpoutání obecného konfliktu měla Tercie A již dva spojence a musela jednat rychle. RTA se ujistila neutralitou Sekundy A a 10. února vpadla armáda RTA do (prázdné) 109 a anektovala ji. Tento tah se později ukázal jako velmi nepromyšlený, téhož dne učinili B-sekundáni totéž a vznikla patová situace. Referendum rozhodlo, že bude Sekundě B vyhlášena válka, avšak poté byl vyjeven podvod, který přispěl k odhlasování referenda, takže se stalo neplatným. 17. února bylo Sekundě B předloženo ultimátum, které se v předchozích pěti dnech ve 104 sestavilo a 19. února vypukla válka.

Podle očekávání Kvarta A svému spojenci na pomoc nepřišla, ten však o to patrně ani nežádal. Také Prima A neposkytla A-terciánům žádnou podporu, Prima B však ano. Spojená vojska RTA a Primy B vpadla o velké přestávce do 109 a začala ostřelovat strategické pozice, které byly postupně obkličovány. Sekunda B útok zpočátku ignorovala, poté však zahájila tvrdý protiútok a alianční armáda byla zatlačena až do dveřního prostoru. Den poté P. V. rezignoval na post konsula zahraničí a spolu s dalšími anarchisty vyhlásil anarchistický stát na území bývalého Sektoru 5. Ten však ještě s dalším kusem chodby připadl podle dohody o dělení s primami z 6. března 2009 Republice Tercie A.

Na Sekundě B bylo znatelné, že už nechce válku tak jako v lednu nebo v říjnu 2008. Sílil v ní vliv Kvarty A, zejména její kultury. Už na filmové noci se zřetelně projevila zkaženost společnosti v Sekundě A, Tercie A byla tehdy zcela čistá. Na sekundánském lyžáku se definitivně prolomila nahlodaná bariéra mezi sekundami a A-sekundánky opustily svůj dosavadní cíl V. K. a zaměřili se na nové zájemce ze Sekundy B. Výborné vztahy mezi oběma sekundami se staly trnem v oku třetí i čtvrté vládě RTA. Ta pořád představovala protiváhu se slušnou životní úrovní a státním řádem oproti nemorální společnosti nepřátelského bloku.

Ten měl své pevné základy ve Kvartě A, které výrazně slušnější Kvarta B nestačila na nižším gymnáziu tvořit dostatečnou protiváhu. Kvarta A se začátkem rozhodla zachovat si své postavení v prvním patře a uzavřela spojenectví se Sekundou B, která se poté, co přejala její zkaženost, stala de facto předsunutou pozicí Kvarty A na patře. A-kvartáni měli také pozitivní vztah s Tercií B, ta však pro RTA nepředstavovala žádnou hrozbu, takže tomuto vztahu nepřikládali ve 104 velký význam. Sblížením sekund se opět rozšířilo území nepřátelského bloku. V. K. již dříve projevoval sympatie k Sekundě B, což se mu nakonec stalo osudným, neboť po obchodní invazi B-sekundánů ztratil svoji pozici u holek ze Sekundy A. Sekunda A ani Tercie B neměly armádu, takže z vojenského hlediska nebyly nebezpečné, ale představovaly důležité sféry vlivu Sekundy B resp. Kvarty A. RTA naproti tomu nepokládala primy za svoje sféry vlivu, snažila se pouze zabránit šíření této „infekce“ do 101 a 102.

S tak rozsáhlou zájmovou oblastí neznamenala pro Kvartu A kapitulace B-sekundánů 16. března 2008 nic. J. Č., který ve jménu Sekundy B s RTA vyjednával, nepřikládal kapitulaci velký význam, podepsal ji výměnou za úhloměr. V té době si již obě strany byly vědomy, že k ozbrojenému konfliktu nedojde a že souboj musí být sveden spíše na obchodním poli. Ve 104 však pro to neexistovaly potřebné dispozice. 30. března se dostala v RTA k moci čtvrtá, poslední republikánská vláda. Ta s nastalou situací nemohla nic udělat. Aliance nemohla představovat protiváhu slušných tříd na patře, primy byly vojensky slabé a vnitřně nejednotné, nejednotná byla ale hlavně RTA.

Po incidentu kolem politických stran (4. až 8. dubna 2009) klesla popularita republikánů u holek a bylo zřejmé, že příští volby už vyhrají anarchisté. Ti však byli nejednotní, P. V. či V. Č. požadovali zlepšení vztahů s předpokládaným nepřátelským blokem a integraci do jejich (kvartánsky zkažené) společnosti, naproti tomu J. Fi. či P. Š. měli vůči této aktivitám společnosti také místy odpor, ale neuvědomovali si význam RTA jako její protiváhy. Čtvrtá vláda (senátoři: V. Ch., L. Kn., J. Fi., konsul zahraničí: J. Š., konsul armády: J. Fa.) se vryla do paměti dějin jako bezmocná a zoufale se bránící proti anarchismu a vlivu nepřátelského bloku. Většinu dubna se nic nedělo, 6. května proběhly volby do sektorů (ustanoveny 31. března 2009), které jasně potvrdily převahu anarchistů.

Ve dnech 16. až 19. května 2009 proběhl třídní výlet ve Štědroníně, kterého se účastnilo rekordně málo občanů RTA. Z politického hlediska nic nezměnil, pro mnohé byl však v jejich osobním životě zásadně zlomový, nutno uvést alespoň často připomínaného T. N., který se zde začal podílet a hned ve velmi velké míře na komunikaci s holkami, jejíž úroveň od zrušení politických stran poněkud stagnovala. Pátá vláda byla zvolena 27. května a byla vysloveně anarchistická (senátoři: T. N., J. Fi., P. Š., konsul zahraničí P. V., konsul armády J. Ko.). Přejmenovala RTA na ATA, změnila vlajku, zavedla nový kalendář. Den poté byla zrušena vláda i většina zákonů, republika přestala přesně po půl roce existovat.

Pád republiky a nastolení anarchie ve 104 se brzy začaly projevovat v mezitřídních vztazích. Prima A brala alianci s jistou rezervou, takže pádem republiky nebyla až tolik rozladěna. Naproti tomu se Prima B cítila touto „zradou“ (ATA vypověděla všechny smlouvy) spojence dotčena a provedla několik vojenských operací, které však skončily neúspěchem. Rozpadem aliance se uvolnila cesta rozšíření kultury výše popsané infikované společnosti i do těchto oblastí prvního patra. Sekunda B prozatím respektuje neutrální kurs 101, ale zaměřila se na Primu B s Tercii A. Během června 2009 se začaly projevovat, zatím v menší míře, příznaky zařazení k populární kultuře, jak u nás, tak ve 102. Vliv Sekundy B je zřetelně patrný u některých holek a kluků z ATA i u několika holek z Primy B.

Tato společnost je zcela demoralizovaná, nerespektuje školní řád a svým počínáním připodobňuje Arcibiskupské gymnázium klasickým základním školám. Otázkou je, jak to bude s touto záležitostí příští rok. Již koncem letošního roku si počínali B-sekundáni dost nezávisle na svých A-kvartánských spojencích. Pravdou však zůstává, že se jejich kultura vyskytuje ve většině tříd nižšího gymnázia a momentálně neexistuje mocnost, která by jí čelila.

Na závěr bych chtěl připojit obecné zhodnocení uplynulého roku. Tercie byla v mnoha ohledech dobrá, poskytla nesporně spoustu krásných zážitků, ale - bohužel - i těch smutnějších. Přímých zvratů v ní nebylo tolik jako v Sekundě, ale při srovnání naší třídy, či celého prvního patra, na začátku a na konci tohoto školního roku, najdeme obrovské rozdíly.

Nezbývá mi nic, než popřát vám příjemné prožití letních prázdnin, nashledanou ve Kvartě.

Firefox!

Searched by potihcpd - 2. 11. 2020!
návštěvníků stránky
celkem279 354
tento týden191
dnes191